11.07.2015
Коммунальные тарифы
НБУ спешит на помощь
Выезд за границу. Запрещен?
Товарный знак: судебные споры за право на товарный знак
«Транспортний податок – в чому підвох?»
По воле срока
Поновлення програми Генеральної системи преференцій США чи другий шанс для українського експорту?
ПРАВО НА БЕЗПЕКУ та шанси ним скористатись
Подготовить отсчёт
Відповіді на блок питань "V. Цивільне процесуальне право."
Відповіді на блок питань "III. Конституційне право"
Відповіді на блок питань "ІІ. Правила адвокатської етики"
04.07.2015
Отмена кассовых аппаратов
Транспортный налог 2015
Какие льготы инвалидам предоставят по специальной справке?
Женитесь чаще
К Л О П О Т А Н Н Я про повернення обвинувального акту прокурору
Мечта работодателя
Вручение повесток
«Чи законна заборона виїзду за кордон військовозобов’язаним?»
Вартість юридичних послуг
Юридичний супровід виборчого процесу
Звільнення від оподаткування аліментів та доходів від поділу спільної сумісної власності
Мала реформа землеустрою
Щодо ПДВ на екстемпоральні лікарські засоби