18.07.2008 

Справа №22Ц-2467/2008р.                                                                  Головуючий у 1 інстанції Чірков Г.Є.

Категорія 01,38,39                                                                                Доповідач у 2 інстанції Приходько К.П.

УХВАЛА

ІМЕНЕМ  УКРАЇНИ

18 липня 2008 року  колегія суддів судової палати в цивільних справах Апеляційного суду Київської області в складі:

головуючого     Приходька К.П., 

суддів                Даценко Л.М., Коцюрби О.П.,  

при секретарі    Гриньовій С.Ф., 

розглянула у відкритому судовому засіданні в м. Києві цивільну справу за апеляційною скаргою ТзОВ «Агентство політичної реклами», ОСОБА_1на рішення Вишгородського районного суду Київської області від 19 березня 2008 року у цивільній справі за позовом ОСОБА_2до ТзОВ «Агентство політичної реклами», ОСОБА_1 про захист честі, гідності та ділової репутації, відшкодування моральної (немайнової) шкоди,    

встановила:

рішенням суду від 19 березня 2008 року позовна заява задоволена частково.

Визнано недостовірною і такою, що порочить честь і гідність, інформацію поширену щодо ОСОБА_2. в статті «Закон один для всіх але не для ОСОБА_2.» у газеті «ІНФОРМАЦІЯ_1» від ІНФОРМАЦІЯ_2НОМЕР_1в контексті : «чи можна довіряти такому голові, що розкрадає і навіть не приховує цього. Адже ці дані були чітко встановлені під час ревізії»; «конкретні звинувачення спираються на дійсні обставини справи. Ревізією було встановлено низку порушень, які свідчать про незаконність дій ОСОБА_2. Їх можна кваліфікувати, як зловживання владою або службовим становищем».

Зобов'язано ТзОВ «Агентство політичної реклами» у запланованому найближчому випуску друкованого засобу масової інформації - газеті «ІНФОРМАЦІЯ_1», опублікувати спростування відомостей, поширених у даній газеті від ІНФОРМАЦІЯ_2НОМЕР_1 в статті «Закон один для всіх але не для ОСОБА_2.», відповідно до ст.387 Закону України «Про друковані засоби масової інформації в Україні» попередньо погодивши з позивачем його обсяг та зміст.

Стягнено з ТзОВ «Агентство політичної реклами» на користь ОСОБА_2. 15 000 гривень у відшкодування моральної (немайнової) шкоди.

Визнано образливою і  такою, що порочить честь і гідність, інформацію поширену щодо ОСОБА_2. газетою «ІНФОРМАЦІЯ_1» в інтерв'ю ОСОБА_1. журналісту ОСОБА_3 в контексті «ОСОБА_2. є безпринципна, обмежена особистість, людина - флюгер».

Зобов'язано ОСОБА_1. та ТзОВ «Агентство політичної реклами» у запланованому найближчому випуску друкованого засобу масової інформації - газеті «ІНФОРМАЦІЯ_1», опублікувати спростування відомостей, поширених у даній газеті в інтерв'ю ОСОБА_1. журналісту ОСОБА_3, відповідно до ст.37 Закону України «Про друковані засоби масової інформації в Україні» попередньо погодивши з позивачем його обсяг та зміст.

Стягнено солідарно з ОСОБА_1. та  ТзОВ «Агентство політичної реклами» на користь ОСОБА_2. 3 000 гривень у відшкодування моральної (немайнової) шкоди.

Відповідачами подана на рішення суду апеляційна скарга в якій вони просять скасувати рішення і постановити нове рішення яким відмовити позивачу у задоволені позовних вимог посилаючись на те, що рішення суду є незаконним, постановлене на неправильно встановленим обставинам, що мають значення для справи, які суд вважав встановленими, невідповідність висновків суду обставинам справи та з порушення норм матеріального та процесуального права. 

Колегія суддів вважає, що апеляційна скарга підлягає частковому задоволенню з таких підстав.

У відповідності до ст.213 ЦПК України рішення суду повинно бути законним та обґрунтованим. Законним воно вважається тоді, коли суд, виконавши всі вимоги цивільного судочинства, вирішив справу згідно із законом. Обґрунтованим - у разі ухвалення його на основі повно і всебічно з'ясованих обставин, на які сторони посилаються як на підставу своїх вимог і заперечень, підтверджених тими доказами, які були досліджені в судовому засіданні.

Згідно до ч.3 ст.303 ЦПК України апеляційний суд не обмежений доводами апеляційної скарги, якщо під час розгляду справи буде встановлено неправильне застосування норм матеріального право або порушення норм процесуального права, які є обов'язковою підставою для скасування рішення. 

Відповідно з вимогами ст.74 ЦПК України судові виклики здійснюються судовими повістками про виклик. Судова повістка про виклик повинна бути вручена з таким розрахунком, щоб особи, які викликаються, мали достатньо часу для явки в суд і підготовки до участі в судовому розгляді справи, але не пізніше ніж за сум днів до судового засідання, а судова повістка - повідомлення, завчасно.

29 листопада 2007 року суддя виніс ухвалу і відкрив провадження по вказані справі призначивши по ній попереднє судове засідання на 18 грудня 2007 року. 

Згідно протоколу судового засідання від 18 грудня 2007 року відповідачі на попереднє судове засідання не прибули, причину своєї неявки суд не повідомили (а.с.24). Проте в матеріалах справи відсутні докази того, що відповідачі були повідомлені про час та місце попереднього судового засідання в установленому законом порядку.  

Судом було ухвалено призначити справу до розгляду на 17 січня, 05 лютого, 26 лютого 2008 року проте в матеріалах справи відсутні дані про вручення відповідачеві судової повістки у відповідності з вимогами ст.76 ЦПК України.

Із протоколу судового засідання від 19 березня 2008 року вбачається, що суд повідомив відповідачів про час та місце розгляду справи, проте відповідачі до суду на розгляд справи не прибули.

У відповідності з вимогами ч.9 ст.74 ЦПК України відповідач, місце проживання (перебування чи роботи) або місцезнаходження якого позивачеві не відоме, навіть після його звернення до адресного бюро і органів внутрішніх справ, викликається в суд через оголошення у пресі.

В матеріалах справи відсутні докази, подані позивачем про те, що йому не відоме місце проживання (перебування чи роботи) або місцезнаходження відповідачів.

Оголошення у пресі про виклик відповідачів до суду було розміщено у газеті «Київська правда» від 13 березня 2008 року (а.с.36,37).

Згідно матеріалів справи місцезнаходження відповідача ТзОВ «Агентство політичної реклами» є м. Київ, вулиця Горького 95.

Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 30 січня 2008 року за №193-р визначено друкованим засобом масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження, в якому у 2008 році розміщуються оголошення про виклик до суду відповідачів, третіх осіб, свідків, місце фактичного проживання (перебування) яких не відоме є газета «Урядовий кур'єр».

Друкованими засобами масової інформації місцевої сфери розповсюдження, в яких у 2008 році розміщуються оголошення про виклик до суду відповідачів, третіх осіб, свідків, місце фактичного проживання (перебування) яких не відоме у регіоні Київської області газета «Київська правда» у м. Києві газета «Хрещатик».   

Колегія суддів вважає, що суд першої інстанції на порушення вимог ст.ст.74,76 ЦПК України, розпорядження Кабінету Міністрів України від 30 січня 2008 року за №193-р. «Про друковані засоби масової інформації загальнодержавної та місцевої сфери розповсюдження, в яких у 2008 році розміщуються оголошення про виклик до суду відповідачів, третіх осіб, свідків, місце фактичного проживання (перебування) яких не відоме» не повідомив відповідача ТзОВ «Агентство політичної реклами» про час та місце судового засідання. 

Крім того відповідно з ч.3 ст.222 ЦПК України особам, які брали участь у справі, але не були присутні у судовому засіданні, копії судового рішення надсилаються листом протягом п'яти днів з дня проголошення рішення рекомендованим листом з повідомленням про вручення. 

В матеріалах справи відсутні докази того, що відповідачам вручені у встановленому законом порядку копії рішення суду.

У відповідності з п.3 ч.1 ст.311 ЦПК України рішення суду підлягає скасуванню з направленням справи на новий розгляд, якщо суд розглянув справу за відсутності будь-кого з осіб, які беруть участь у справі, належним чином не повідомлених про час і місце судового засідання.

Колегія суддів вважає, що за таких обставин рішення суду першої інстанції підлягає скасуванню з направленням справи на новий розгляд до суду першої інстанції.

Під час нового розгляду справи необхідно вирішити питання про склад осіб, які братимуть участь у справі, повідомити сторони належним чином про час і місце судового засідання, більш повно з'ясувати права та обов'язки сторін, перевірити обґрунтованість їх доводів та заперечень, зібраним по справі доказам дати належну оцінку та постановити по справі рішення відповідно до вимог закону.      

На підставі наведеного, керуючись: ст.ст.307,311,313,314,315,317,319 ЦПК України колегія,

ухвалила:

апеляційну скаргу ТзОВ «Агентство політичної реклами», ОСОБА_1задоволити частково.

Скасувати рішення Вишгородського районного суду Київської області від 19 березня 2008 року, справу направити на новий розгляд до того ж суду іншим складом.