30.01.2009 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 Справа № 2-637/2009р.

 Р І Ш Е Н Н Я

   І М Е Н Е М      У К Р А Ї Н И

     
 30 січня 2009 року Дніпровський районний суд м. Києва у складі:

 Головуючого – судді       
     
 Коваленко І.В.

 при секретарі 
     
       
     
 Карпенко І.П.

 розглянувши у попередньому судовому засіданні в м. Києві цивільну справу за позовом Акціонерного Банку «Факторіал Банк» в особі Центрального регіонального департаменту Акціонерного банку «Факторіал Банк» до Товариства з обмеженою відповідальністю «Укрінвестформ», 
 ОСОБА_1
  про дострокове розірвання договору та стягнення заборгованості, -

     
     
     
     
     
     
 В с т а н о в и в:

     
 Позивач звернувся до відповідачів з  вказаним  позовом, мотивуючи свої вимоги тим, що 18 грудня 2006 року  між  ТОВ «Укрінвестформ» та позивачем було укладено кредитний договір №
 НОМЕР_1
 , відповідно до якого позивач надав ТОВ «Укрінвестформ» кредит в розмірі 480 000 гривень для придбання автомобілів на строк до 17.12.2009 року зі сплатою за користування кредитом відсотків у розмірі 21 % на місяць. Згідно п. 1.1.1. кредитного договору, відповідач зобов’язувався щомісяця надавати позивачу кошти в сумі встановленій в додатку до договору кредиту для погашення заборгованості за кредитним договором, що складається із заборгованості за кредитом, відсотками, комісією. Відповідно до п. 4.2 кредитного договору, в разі порушення своїх зобов’язань по погашенню кредиту ТОВ «Укрінвестформ» зобов’язувалось сплачувати пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми непогашеної заборгованості за кожний день простроченого платежу.  Однак відповідачем - ТОВ «Укрінвестформ» умови кредитного договору порушуються в частині своєчасної сплати відсотків за користування кредитом та своєчасного та повного повернення кредиту, чим порушуються п.п. 1.1.1,  2.5,  2.7,  2.10,  2.13,  3.2.5,  3.3.5,  3.3.6,  3.3.7,  3.3.8,  4.4,  5.4 кредитного договору та ст. 11, 509, 525, 526, 530, 536, 599, 1048-1050, 1054, 1057 Цивільного кодексу України, чим спричиняються банку матеріальні збитки. Станом на  19.11.2008 р. загальна заборгованість  відповідача  за  Кредитним  договором  становить 324130 грн. 82 коп. та складається з: кредиту  в розмірі  298316 грн. 76  коп., відсотків  за  користування  кредитом  в  розмірі  19452 грн. 04  коп., та суми нарахованої пені 6362 грн. 02 коп. В якості забезпечення виконання ТОВ «Укрінвестформ» своїх зобов’язань за кредитним договором між позивачем та відповідачем 
 ОСОБА_1
  було укладено договір поруки, згідно умов якого відповідач 
 ОСОБА_1
  зобов’язалась перед позивачем відповідати за виконання зобов’язань за відповідачем ТОВ «Укрінвестформ» за кредитним договором № 
 НОМЕР_1
  від 18.12.2006 року у повному обсязі, включаючи проценти за користування кредитом, пеню за прострочку сплати платежів та повернення позичених коштів та інших штрафних санкцій, передбачених п. 1 кредитного договору. Згідно з п. 2.1.2 договору поруки, у разі невиконання ТОВ «Укрінвестформ» зобов’язань за кредитним договором поручитель відповідає перед банком як солідарний боржник. Крім того, в якості забезпечення повернення кредиту 18.12.2006 року між позивачем та відповідачем ТОВ «Укрінвестформ» було укладено договір застави транспортних засобів. Відповідно до п. 2.3.1 договору поруки відповідачу 
 ОСОБА_1
  направлялись повідомлення з вимогою виконати взяті на себе зобов’язання, але в установлений строк зобов’язання виконані не були, що змусило позивача звернутись до суду за захистом своїх прав та інтересів. На  підставі  викладеного, позивач  просив достроково розірвати кредитний договір      № 
 НОМЕР_1
  від 18.12.2006 року, укладений між Акціонерним Банком «Факторіал Банк» та ТОВ «Укрінвестформ»  та  стягнути  з ТОВ «Укрінвестформ» та 
 ОСОБА_1
  солідарно на користь  позивача заборгованість  за  кредитом  на суму  324130 грн. 82  коп. та  судові  витрати по справі.

  
     
 У попередньому судовому засіданні  представник позивача – Мосейчук Т.Ф. повністю підтримала позовні вимоги, уточнивши їх в частині розміру позовних вимог, та просила з урахуванням того, що станом на 30 січня 2009 року дія кредитного договору продовжується, так само як і нарахування відсотків та інших штрафних санкцій, стягнути солідарно з ТОВ «Укрінвестформ» та 
 ОСОБА_1
  на користь позивача 344097 грн. 22 коп. Позовні вимоги просила  задовольнити у повному обсязі.

 Представники відповідача 1 та відповідача 2 позовні вимоги визнали у повному обсязі.

 Згідно з вищезазначеним суд уважає, що рішення у справі можна постановити при проведенні попереднього судового засідання.

 Відповідно до ч. 4 ст. 130 ЦПК України при визнанні позову ухвалюється судове рішення в порядку, встановленому ст. 174 ЦПК України. Згідно з ч. 4 ст. 174 ЦПК України у разі визнання відповідачем позову суд за наявності для того законних підстав ухвалює рішення про задоволення позову.

 Вислухавши пояснення сторін, дослідивши наявні в матеріалах справи докази, суд приходить до висновку про те, що позов підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

 У судовому засіданні встановлено, що 18 грудня 2006 року  між  ТОВ «Укрінвестформ» та позивачем було укладено кредитний договір №
 НОМЕР_1
 , відповідно до якого позивач надав ТОВ «Укрінвестформ» кредит у сумі 480 000 грн. 00 коп. для придбання автомобілів на строк до 17.12.2009 року зі сплатою 21 % річних та комісій, в розмірі та в порядку визначеному Тарифами комісійних винагород по наданню кредитів за користування кредитом, які містяться в Додатку 1 до кредитного договору.

 Згідно п. 1.1.1. кредитного договору, позичальник зобов’язувався щомісяця здійснювати погашення кредиту, згідно графіку зменшення кредитної заборгованості наведеному в додатку    № 2 до договору кредиту, що складається із заборгованості за кредитом, відсотками, комісією.

 Відповідно до п. 4.2 кредитного договору в разі порушення своїх зобов’язань по погашенню кредиту ТОВ «Укрінвестформ» зобов’язувалось сплачувати пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми непогашеної заборгованості за кожний день простроченого платежу.

 На виконання п.п. 1.3, 1.3.1,  1.3.2, 1.3.3, 1.3.4 кредитного договору в якості забезпечення позичальником виконання своїх зобов’язань щодо сплати нарахованих процентів, комісій, можливих штрафних санкцій, повернення кредиту, а також інших витрат на здійснення забезпеченої заставою вимоги, кредитодавцем було укладено з позичальником договір застави транспортних засобів від 18.12.2006 року, а також договір поруки з 
 ОСОБА_1
 , згідно умов якого відповідачка 
 ОСОБА_1
  зобов’язалась перед позивачем відповідати за виконання зобов’язань за відповідачем ТОВ «Укрінвестформ» за кредитним договором у повному обсязі, включаючи проценти за користування кредитом, пеню за прострочку сплати платежів та повернення позичених коштів та інших штрафних санкцій, передбачених п. 1 кредитного договору.

 Згідно з п. 2.1.2 договору поруки, у разі невиконання ТОВ «Укрінвестформ» зобов’язань за кредитним договором поручитель відповідає перед банком як солідарний боржник.

 Згідно п. 2.5 кредитного договору, сплата процентів за користування кредитом здійснюється позичальником не пізніше останнього робочого дня кожного місяця та у день повернення кредиту в повній сумі на рахунок в АБ «Факторіал-Банк».

 Відповідно до п. 4.2 кредитного договору, у разі прострочення позичальником строків сплати процентів та комісій, прострочення строків повернення кредиту та штрафних санкцій, визначених умовами кредитного договору та Тарифами, позичальник сплачує кредитодавцю пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що діяла у період невиконання зобов’язань за кожен день прострочення та від суми несплаченої заборгованості.

 Згідно з п. 4.4 Кредитного Договору у разі невиконання позичальником зобов’язань, визначених  цим  Договором, порушення позичальником або третьою особою, з якою укладений договір забезпечення виконання зобов’язань за кредитом, умов договорів, визначених п. 1.3 договору, протягом більше 30 днів, термін надання кредиту вважається таким, що закінчився, та, відповідно, позичальник зобов’язаний не пізніше наступного робочого дня, погасити кредит, сплатити проценти за фактичний час використання кредиту, комісії та нараховані штрафні санкції. Після повної погашення заборгованості позичальника за кредитним договором дія договору припиняється.

 Згідно ст. 526 ЦК України,  зобов’язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог – відповідно  до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

 Відповідач  порушив  умови  Кредитного  договору  в  частині  неповернення  кредиту  та  несплати  відсотків  за  його користування  та  не  виконав  взяті  на себе  зобов’язання.

 Станом на  30.01.2009 р. заборгованість Відповідачів  за Кредитним  договором складає:  кредит  в розмірі  298316 грн. 76 коп., відсотки  за  користування  кредитом  в  розмірі  31981 грн. 35  коп., нарахована пеня в розмірі 12204 грн. 82 коп., а  всього  на  суму 344097 грн. 22 коп.

     
 Згідно   зі ст. 611 ЦК України, в  разі  порушення зобов’язання  настають  правові  наслідки, встановлені договором або законом, зокрема припинення зобов’язання внаслідок розірвання договору. Відповідно  до  ч. 2  ст. 651 ЦК України, договір  може бути  розірвано за  рішенням  суду  на  вимогу  однієї  із  сторін у  разі  істотного  порушення  договору  другою  стороною та  в  інших  випадках, встановлених договором  або законом.

 Крім того, відповідно до вимог ст.ст. 553, 554 ЦК України, за договором поруки поручитель поручається перед кредитором боржника за виконання ним свого обов’язку. У разі порушення боржником зобов’язання, забезпеченого порукою, боржник і поручитель відповідають перед кредитором як солідарні боржники. Поручитель відповідає перед кредитором у тому ж обсязі, що і боржник, включаючи сплату основного боргу, процентів, неустойки. Отже, відповідно до вказаних норм, а також згідно з п.п. 1.1, 2.1.2 Договору поруки, 
 ОСОБА_1
  є поручителем за кредитним договором і несе солідарну відповідальність перед кредитором за виконання зобов’язань позичальника.

     
 Аналізуючи  встановлені  по  справі  обставини в  їх  сукупності, суд приходить до  висновку, що позовні вимоги є обґрунтованими,  в судовому засіданні повністю доведені, а тому підлягають задоволенню.

     
 Оскільки позов задовольняється, а позивачем  при пред’явленні  позову  були  понесені  судові  витрати  у  вигляді  сплати  судового збору в розмірі 1700,00 грн. та витрат на  інформаційно-технічне  забезпечення  розгляду  справи в розмірі  30 грн., то ці  витрати на підставі ст. 88 ЦПК України,  підлягають стягненню з відповідачів солідарно на  користь позивача.

 На підставі наведеного та керуючись, ст.ст. 4, 10, 60, 88, 213-215 ЦПК України, ст.ст. 525-527, 530, 536, 553-554, 610-612, 623-626, 629, 651, 1048-1050, 1054 ЦК України, суд-

     
     
     
     
     
     
 В и р і ш и в:

 Позов Акціонерного Банку «Факторіал Банк» в особі Центрального регіонального департаменту Акціонерного банку «Факторіал Банк» - задовольнити.

 Розірвати  договір  кредиту № 
 НОМЕР_1
  від 18.12.2006 р., укладений між Акціонерним Банком «Факторіал Банк» та Товариством з обмеженою відповідальністю «Укрінвестформ».

 Стягнути  з  Товариства з обмеженою відповідальністю «Укрінвестформ» та 
 ОСОБА_1
 , 22.09.1970 року  народження, солідарно на користь Акціонерного Банку «Факторіал Банк»  заборгованість  за  кредитом  в  розмірі  344097 (триста сорок чотири тисячі дев’яносто сім) грн. 22 коп.  та  судові  витрати  в  розмірі 1730 грн.

 Рішення може бути оскаржене до Апеляційного суду м. Києва через Дніпровський районний суд м. Києва протягом десяти днів з дня проголошення рішення шляхом подачі  апеляційної скарги, або протягом двадцяти днів з дня подання заяви  про апеляційне оскарження рішення, яка подається на протязі десяти днів з дня проголошення рішення.     
 Суддя: