11.03.2009 
 Справа № 2-841/09

 З А О Ч Н Е   Р І Ш Е Н Н Я

 ІМЕНЕМ   УКРАЇНИ

 11 березня 2009 року
          
     
  
     
   Дніпровський районний суд м. Києва в складі:

 головуючої судді                  
     
   Яровенко Н.О.

 при секретарі                        
     
     
   Дорошенко І.В.

 розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві цивільну справу за позовом Акціонерного комерційного інноваційного банку “УкрСиббанк” до 
 ОСОБА_1
  та 
 ОСОБА_2
  про стягнення заборгованості за кредитним договором, -

 в с т а н о в и в:

     
 Позивач звернувся до суду з позовом до 
 ОСОБА_1
  та 
 ОСОБА_2
  про стягнення заборгованості за кредитним договором посилаючись на те, що 29.10.2007 року між відповідачем–1 та позивачем було укладено договір про надання споживчого кредиту та заставу транспортного засобу, відповідно до якого відповідач отримав грошові кошти в іноземній валюті в сумі 15873 доларів США терміном до 29.05.2014 року. Погашення кредиту повинно відбуватись щомісячно відповідно до графіка погашення кредиту протягом всього строку дії кредитного договору. Погашення нарахованих процентів повинно відбуватись з 01 по 12 число кожного місяця, наступного за тим, за який були нараховані проценти. Свої зобов’язання перед позивачем відповідач не виконує, станом на 06.01.2009 року у відповідача виникла заборгованість по поверненню кредитних коштів, сплаті процентів та сплаті пені в розмірі 118023 грн. 68 коп. З метою забезпечення виконання зобов’язань відповідача-1 за кредитним договором, позивачем з відповідачем-2 було укладено договір поруки від 29.10.2007 року. Тому позивач звернувся до суду і просить стягнути з відповідачів на його користь суму заборгованості в розмірі 118023 грн. 68 коп., сплачений судовий збір в сумі 1180 грн. 24 коп. та витрати на інформаційно-технічне забезпечення розгляду справи в сумі 30 грн.

 Представник позивача в судовому засіданні підтримала позовні вимоги в повному обсязі та просила задовольнити.

 Відповідачі  до суду не з’явились, причини неявки суду не повідомили, хоча про день, час та місце розгляду справи повідомлені належним чином, а тому по справі необхідно постановити заочне рішення, відповідно до ст. 224 ЦПК України через неявку відповідача в судове засідання.

     
 Суд, вислухавши пояснення представника позивача, дослідивши матеріали справи, приходить до висновку, що даний позов підлягає задоволенню з наступних підстав.

 Як вбачається з пояснень та матеріалів справи, між позивачем та відповідачем 
 ОСОБА_1
  29.10.2007 року був укладений договір про надання споживчого кредиту та заставу транспортного засобу № 
 НОМЕР_1
  (а.с.6-10). За даним договором відповідачу 
 ОСОБА_1
  було надано кредит в розмірі 15873 доларів США. Надану суму кредиту відповідач 
 ОСОБА_1
   повинен був повернути, згідно графіку погашення кредиту, який є невід’ємною частиною договору про надання споживчого кредиту, до 29.10.2014 року (а.с.10 зворот-11). 29.10.2007 року з метою забезпечення виконання зобов’язань відповідачем 
 ОСОБА_1
 , між позивачем та 
 ОСОБА_2
  було укладено договір поруки № 
 НОМЕР_2
 , відповідно до умов якого 
 ОСОБА_2
  зобов’язується перед позивачем відповідати за невиконання 
 ОСОБА_1
  усіх її зобов’язань перед позивачем (а.с.13).

 В судовому засіданні встановлено, що позивачем були виконані зобов’язання перед відповідачем 
 ОСОБА_1
  та надано споживчий кредит, згідно укладеного договору про надання споживчого кредиту.

 Відповідно до ст. 526 ЦК України, зобов’язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог ЦК та інших актів цивільного законодавства.

 Відповідно ст. 1054 ЦК України за кредитним договором банк або інша фінансова установа зобов’язується надати грошові кошти позичальникові у розмірі та на умовах, встановлених договором, а позичальник зобов’язується повернути кредит та сплатити проценти.

 Частиною 2 ст. 1050 ЦК України встановлено, якщо договором встановлений обов’язок позичальника повернути позику частинами (з розстроченням), то в разі прострочення повернення чергової частини позикодавець має право вимагати дострокового повернення частини позики, що залишилась, та сплати процентів, належних йому відповідно до ст. 1048 цього Кодексу.

 Відповідно до розрахунку заборгованості у  відповідача 
 ОСОБА_1
  виникла заборгованість по простроченому кредиту, процентах та пені у розмірі 118023 грн. 68 коп. (а.с.14-17).

   
     
 Згідно ч. 1 ст. 543 ЦК України у разі солідарного обов’язку боржників (солідарних боржників) кредитор має право вимагати виконання обов’язку частково або в повному обсязі як від усіх боржників разом, так  і від будь-кого з них окремо.

 Відповідно до ст. 554 ЦК України, у разі порушення боржником зобов’язання, забезпеченого порукою, боржник і поручитель відповідають перед кредитором як солідарні боржники, якщо договором поруки не встановлено додаткову (субсидіарну) відповідальність поручителя. Поручитель відповідає перед кредитором у тому ж обсязі, що і боржник, включаючи сплату основного боргу, процентів, неустойки, відшкодування збитків, якщо інше не встановлено договором поруки.

 Оскільки, відповідач 
 ОСОБА_2
   несе солідарний обов’язок перед позивачем за невиконання 
 ОСОБА_1
  зобов’язань за договором про надання споживчого кредиту, тому, суд вважає за необхідне стягнути солідарно з відповідачів на користь позивача суму заборгованості по кредитному договору в розмірі 118023 грн. 68 коп.

 Крім цього, підлягає стягненню солідарно з відповідачів на користь позивача сплачений в доход держави судовий збір в сумі 1180 грн. 24 коп. та 30 грн. витрат на інформаційно-технічне забезпечення розгляду справи.

     
 На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 526, 1050, 1054 ЦК України, ст.ст. 10,11, 58, 60, 208, 212-215, 218, 226  ЦПК України, суд, -

 в и р і ш и в:

     
 Позов Акціонерного комерційного інноваційного банку “УкрСиббанк” до 
 ОСОБА_1
  та 
 ОСОБА_2
  про стягнення заборгованості за кредитним договором задовольнити.

     
 Стягнути з 
 ОСОБА_1
  та 
 ОСОБА_2
  солідарно на користь Акціонерного Комерційного Інноваційного банку “УкрСиббанк” (п/р 29092000001400 в АКІБ “УкрСиббанк”, м.Харків, МФО 351005, код 09807750) суму заборгованості за кредитним договором № 
 НОМЕР_1
  від 29 жовтня 2007 року в розмірі 118023 грн. 68 коп.

 Стягнути з 
 ОСОБА_1
  та 
 ОСОБА_2
  солідарно на користь Акціонерного Комерційного Інноваційного банку “УкрСиббанк” (п/р 29092000001400 в АКІБ “УкрСиббанк”, м.Харків, МФО 351005, код 09807750) суму сплаченого судового збору в розмірі 1180 грн. 24 коп. та 30 грн. витрат на інформаційно-технічне забезпечення розгляду справи.

 Заочне рішення може бути переглянуте судом, що його ухвалив, за письмовою заявою відповідача, яку може бути подано протягом 10 днів з дня отримання його копії.

 До суду може бути подана заява про апеляційне оскарження рішення суду протягом десяти днів з дня його проголошення. Апеляційна скарга подається протягом 20 днів після подання заяви про апеляційне оскарження.

 Суддя                                                                                  
     
     
 Н.О. Яровенко