https://advocates.io.ua/s2600895/odin_z_advokativ_danogo_saytu

UKR

Адвокат "бувалий", дуже багато з 1988 року - більше 28 років юридичної практики у всіх галузях права (від простої реєстрації до абонентного супроводження бізнесу). Тобто "вирішуються" питання не тільки у кримінальних справах, але і в цивільних, господарських, проти незаконних дій "фіскально-податкових" суб'єктів владних повноважень (тобто у адміністративних справах публічного права), у тому числі щодо з фінансово-банківських відносин, земельних, антирейдерських тощо, а також у справах щодо адміністративних проступків (про ДТП та ін). Напористий - справи завжди доводяться до "максимального кипіння" і до логічного завершення. Відсоток "позитивних" справ - приблизно 90 %. Учасник бойових дій в Афганістані (військова розвідка полку високомобільних-десантних військ). Той гарт отриманий у «продуваємих всіма вітрами військах» залишився до сивини. Є державні нагороди. Раніше, перед адвокатською діяльністю, тривалий час працював у прокуратурі, пройшовши шлях від слідчого, старшого слідчого до керівної роботи прокурора по нагляду обласної інстанції, за що мав різні заохочення, в тому числі за розкриття складних неочевидних і тяжких злочинів. Отримані навики стають в пригоді і зараз. Перед початком кожної адвокатської роботи принцип: завжди проводиться попереднє вивчення ситуації (якщо хочете - психологічно-детективна розвідка) та правова експертиза для визначення позитивного прогнозу.


RU

Адвокат "бывалый", очень много с 1988 года - более 28 лет юридической практики во всех отраслях права (от простой регистрации до абонентского сопровождения бизнеса). То есть "решаются" вопросы не только в уголовных делах, но и в гражданских, хозяйственных, против незаконных действий "фискально-налоговых" субъектов властных полномочий (то есть в административных делах публичного права), в том числе по финансово-банковских отношениях, земельных, антирейдерских и тому подобное, а также по делам относительно административных проступков (о ДТП и др). Напористый - дела всегда доводятся до "максимального кипения" и до логического завершения. Процент "положительных" дел - примерно 90 %. Участник боевых действий в Афганистане (военная разведка полка воздушно-десантных войск). "И будет всегда до седин на висках та закалка, что мы получили в десантных, продуваемых всеми ветрами войсках". Есть государственные награды. Ранее, перед адвокатской деятельностью, значительное время работал в прокуратуре, пройдя путь от следователя, старшего следователя к руководящей работе прокурора по надзору областной инстанции, за что имел различные поощрения, в том числе за раскрытие сложных и тяжких неочевидных преступлений. Полученные навыки полезны и сейчас. Перед началом каждой адвокатской работы принцип: всегда проводится предварительное изучение ситуации (если хотите - психологически-детективная разведка) и правовая экспертиза для определения положительного прогноза.

Специализация

  • Административное право
  • Банковское право
  • Гражданское право
  • Договорное право
  • Дорожно-транспортные происшествия
  • Защита прав потребителей
  • Земельное право
  • Регистрация, реорганизация, ликвидация юридических лиц
  • Уголовное право
  • Хозяйственный процесс