Випускник Національного університета "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого" Моя спеціалізація - надання юридичної допомоги юридичним особам та громадянам. Правова допомога включає в себе: представництво та захист в судах, інших державних органах прав та охоронюваних законом інтересів громадян та юридичних осіб; юридичне супроводження бізнесу, захист інтересів клієнта при взаємодії з контролюючими та правоохоронними органами; консультації та роз'яснення з юридичних питань; усні та письмові довідки щодо законодавства; складання заяв, скарг та інших документів правового характеру, пошук оптимального алгоритму вирішення правових питань. Правова допомога надається на засадах професійності, суворого дотримання норм та принципів адвокатської етики, конфіденційності, добросовісності та відповідальності.

я тут для допомоги і вдосконалення своїх знань

Специализация

  • Аграрное право
  • Административное право
  • Гражданский процесс
  • Европейское право
  • Наследственное право
  • Недвижимость
  • Образование и право
  • Семейное право
  • Трудовое право
  • Уголовное право