1001 день назадАнна

Добрий день! Допоможіть розібратися. Готую позов до суду про індексацію аліментів за минулий період. Кого потрібно писати відповідачем? Боржника чи орган ДВС?

Боржника.

Должника. Кроме пересмотра размера алиментов, можете взыскивать и дополнительные расходы.

Відповідно до п. 4 ст. 74 Закону про виконавче впровадження, державний виконавець обчислює розмiр заборгованостi iз сплати алiментiв, суму iндексацiї розмiру алiментiв, визначеного судом у твердiй грошовiй сумi, складає вiдповiдний розрахунок та повiдомляє про нього стягувачу i боржнику: -у разi якщо виконавчий документ уперше надiйшов для виконання; -за заявою сторiн виконавчого провадження; - у разi надсилання постанови до адмiнiстрацiї пiдприємства, установи, органiзацiї, фiзичної особи, фiзичної особи - пiдприємця для проведення вiдрахування iз заробiтної плати (доходiв), пенсiї та стипендiї боржника; - у разi закiнчення виконавчого провадження у зв'язку з надходженням виконавчого документа за належнiстю до iншого органу державної виконавчої служби; - за власною iнiцiативою; - в iнших передбачених законом випадках. Обчислення iндексу споживчих цiн для проведення iндексацiї розмiру алiментiв, визначеного судом у твердiй грошовiй сумi, здiйснюється з мiсяця, в якому призначено алiменти. так що подайте клопотання виконавцю, а потім, якщо він це не зробе - скаргу на бездійяльність до суду.

Согласна с тезисами коллеги. Если по первоначальному исполнительному листу исполнение не произведено в полном объёме, целесообразно обратиться с заявлением о проведении индексации алиментов к исполнителю.

а может не индексацию , а НЕУСТОЙКУ в связи с наличием задолженности по выплате алиментов????

При написании ответа используется разметка Markdown.