1855 дней назадАноним

По какому закону насчитываются алименты по региону?

Ст.195 СК України

Аноним (автор вопроса)

Ну и причем тут заборгованість?Я задал вопрос-Где закон об алиментах по региону?

~= А Д В О К А Т =~
Стаття 179. Право власності на аліменти, одержані на дитину

1. Аліменти, одержані на дитину, є власністю дитини.
2. Той із батьків або інших законних представників дитини, на ім'я якого виплачуються аліменти, розпоряджається аліментами виключно за цільовим призначенням в інтересах дитини.
Неповнолітня дитина має право брати участь у розпорядженні аліментами, одержаними на її утримання.
3. Неповнолітня дитина має право на самостійне одержання аліментів та розпорядження ними відповідно до Цивільного кодексу України.
(У редакції Закону України
 від 17.05.2017 р. N 2037-VIII)

Глава 15. ОБОВ'ЯЗОК МАТЕРІ, БАТЬКА УТРИМУВАТИ ДИТИНУ ТА ЙОГО ВИКОНАННЯ

Стаття 180. Обов'язок батьків утримувати дитину

1. Батьки зобов'язані утримувати дитину до досягнення нею повноліття.

Стаття 181. Способи виконання батьками обов'язку утримувати дитину

1. Способи виконання батьками обов'язку утримувати дитину визначаються за домовленістю між ними.
2. За домовленістю між батьками дитини той із них, хто проживає окремо від дитини, може брати участь у її утриманні в грошовій і (або) натуральній формі.
3. За рішенням суду кошти на утримання дитини (аліменти) присуджуються у частці від доходу її матері, батька або у твердій грошовій сумі за вибором того з батьків або інших законних представників дитини, разом з яким проживає дитина.
Спосіб стягнення аліментів, визначений рішенням суду, змінюється за рішенням суду за позовом одержувача аліментів.
4. У разі виїзду одного з батьків за кордон на постійне проживання у державу, з якою Україна не має договору про надання правової допомоги, аліменти стягуються в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
5. Якщо після виконання аліментних зобов'язань згідно з частиною четвертою цієї статті один з батьків не виїхав на постійне проживання у державу, з якою Україна не має договорів про правову допомогу, та залишився або повернувся для постійного проживання в Україну, порядок стягнення аліментів з урахуванням сплаченої суми встановлюється законодавством.
6. Якщо після набрання рішенням суду законної сили, згідно з яким з одного із батьків стягуються аліменти, він виїжджає для постійного проживання у державу, з якою Україна не має договору про правову допомогу, з нього за рішенням суду до його виїзду за межі України може бути стягнуто аліменти за весь період до досягнення дитиною повноліття.
7. Якщо після набрання законної сили рішенням суду про сплату аліментів за весь період до досягнення дитиною повноліття особа, з якої стягуються аліменти, продовжує постійно проживати в Україні або повертається в Україну для постійного проживання та змінюються обставини, які вплинули на визначення розміру аліментів, у судовому порядку може бути встановлено періодичне стягнення аліментів з урахуванням сплаченої суми.
8. Якщо місце проживання чи перебування батьків невідоме, або вони ухиляються від сплати аліментів, або не мають можливості утримувати дитину, дитині призначається тимчасова державна допомога з урахуванням матеріального стану сім'ї, у якій виховується дитина. Виплата тимчасової державної допомоги здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України. 
9. Порядок призначення та виплати тимчасової державної допомоги, її розмір визначається Кабінетом Міністрів України. 
Роботу щодо призначення та виплати тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідоме, організовує центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері усиновлення та захисту прав дітей.
10. Суми наданої дитині тимчасової державної допомоги підлягають стягненню з платника аліментів до Державного бюджету України у судовому порядку.
(Із змінами і доповненнями, внесеними згідно із
 законами України від 22.09.2005 р. N 2901-IV,
 від 08.09.2005 р. N 2853-IV,
 від 15.03.2006 р. N 3539-IV,
від 16.04.2009 р. N 1276-VI,
 від 16.10.2012 р. N 5462-VI,
 від 24.12.2015 р. N 911-VIII,
від 17.05.2017 р. N 2037-VIII)

Стаття 182. Обставини, які враховуються судом при визначенні розміру аліментів

1. При визначенні розміру аліментів суд враховує:
1) стан здоров'я та матеріальне становище дитини;
2) стан здоров'я та матеріальне становище платника аліментів;
3) наявність у платника аліментів інших дітей, непрацездатних чоловіка, дружини, батьків, дочки, сина;
31) наявність рухомого та нерухомого майна, грошових коштів;
32) доведені стягувачем аліментів витрати платника аліментів, у тому числі на придбання нерухомого або рухомого майна, сума яких перевищує десятикратний розмір прожиткового мінімуму для працездатної особи, якщо платником аліментів не доведено джерело походження коштів;
4) інші обставини, що мають істотне значення.
2. Розмір аліментів має бути необхідним та достатнім для забезпечення гармонійного розвитку дитини.
Мінімальний розмір аліментів на одну дитину не може бути меншим, ніж 50 відсотків прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку.
(Із змінами і доповненнями, внесеними згідно із
законами України від 22.09.2005 р. N 2901-IV,
від 17.05.2017 р. N 2037-VIII)

Стаття 183. Визначення розміру аліментів у частці від заробітку (доходу) матері, батька дитини

1. Частка заробітку (доходу) матері, батька, яка буде стягуватися як аліменти на дитину, визначається судом.
2. Якщо стягуються аліменти на двох і більше дітей, суд визначає єдину частку від заробітку (доходу) матері, батька на їх утримання, яка буде стягуватися до досягнення найстаршою дитиною повноліття.
3. Якщо після досягнення повноліття найстаршою дитиною ніхто з батьків не звернувся до суду з позовом про визначення розміру аліментів на інших дітей, аліменти стягуються за вирахуванням тієї рівної частки, що припадала на дитину, яка досягла повноліття.
4. Частину четверту виключено
5. Той із батьків або інших законних представників дитини, разом з яким проживає дитина, має право звернутися до суду із заявою про видачу судового наказу про стягнення аліментів у розмірі на одну дитину - однієї чверті, на двох дітей - однієї третини, на трьох і більше дітей - половини заробітку (доходу) платника аліментів, але не більше десяти прожиткових мінімумів на дитину відповідного віку на кожну дитину.
(Із доповненнями, внесеними згідно із
 законами України від 01.06.2010 р. N 2302-VI,
 від 04.11.2010 р. N 2677-VI,
від 17.05.2017 р. N 2037-VIII)

Стаття 184. Визначення розміру аліментів у твердій грошовій сумі

1. Суд за заявою одержувача визначає розмір аліментів у твердій грошовій сумі.
2. Розмір аліментів, визначений судом або за домовленістю між батьками у твердій грошовій сумі, підлягає індексації відповідно до закону.
3. Той із батьків або інших законних представників дитини, разом з яким проживає дитина, має право звернутися до суду із заявою про видачу судового наказу про стягнення аліментів у розмірі 50 відсотків прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку.
(Із доповненнями, внесеними згідно із
 Законом України від 22.09.2005 р. N 2901-IV;
у редакції Закону України
від 17.05.2017 р. N 2037-VIII)

Стаття 185. Участь батьків у додаткових витратах на дитину

1. Той з батьків, з кого присуджено стягнення аліментів на дитину, а також той з батьків, до кого вимога про стягнення аліментів не була подана, зобов'язані брати участь у додаткових витратах на дитину, що викликані особливими обставинами (розвитком здібностей дитини, її хворобою, каліцтвом тощо).
2. Розмір участі одного з батьків у додаткових витратах на дитину в разі спору визначається за рішенням суду, з урахуванням обставин, що мають істотне значення.
Додаткові витрати на дитину можуть фінансуватися наперед або покриватися після їх фактичного понесення разово, періодично або постійно.

А что автор вопроса имеет под "закон об алиментах по региону?". Закона с таким названием точно нет. Есть только порядок расчета средней суммы при условии что лицо обязанное уплачивать алименты не имеет дохода и алименты назначены в % от дохода. Тогда исполнитель самостоятельно рассчитывает сумму алиментов, исходя из дохода по региону и % алиментов.

Аноним (автор вопроса)

Где написано,что исполнитель самостоятельно рассчитывает сумму алиментов, исходя из дохода по региону и % алиментов.Я имею ввиду в каком законе?

Ольга prosto-alimenty.com

Если плательщик алиментов не работал, на момент начала взыскания с него алиментов (началом является дата подачи иска о взыскании алиментов в суд), то сумма задолженности (а здесь имеет место лишь задолженность - поскольку не проводилось надлежащее взыскание) определяется исходя из средней заработной платы работника для данной местности.

Данное правило регулируется нормами Семейного Кодекса Украины и ЗУ "Об исполнительном производстве".

~= А Д В О К А Т =~

А что почитать статьи из Семейного кодекса Украины с последними изменениями от 17.05.2017 р. - было совсем не интересно автору вопроса? Ведь пришли к тому же в конце...

Аноним

Если плательщик алиментов не работал, на момент начала взыскания с него алиментов (началом является дата подачи иска о взыскании алиментов в суд), то сумма задолженности (а здесь имеет место лишь задолженность - поскольку не проводилось надлежащее взыскание) определяется исходя из средней заработной платы работника для данной местности. Это как?То есть Я являюсь должником с самого начала оплаты алиментов?Даже если Я оплачиваю алименты до того,как на меня пришел иск в исполнительную службу.Какое ко мне может быть отношение Ст.195 СК України.

При написании ответа используется разметка Markdown.