346 дней назадАноним

Ув. юристы подскажите ответ на такой вопрос- Есть заповит в котором умерший муж заповел всю квартиру жене. Но у них еще есть двое несовершеннолетних детей, которые имеют право на обязательное спадкування за законом. В каких долях распределится квартира в таком случае? Берется ли жена в расчет обязательного спадкування или нет?

Аноним

якби відбувалося спадкування за законом , то дружина і двоє дітей успадкували б по 1\3 частці квартири. Оскільки є заповіт і діти мають право на обовязкову долю, то ця доля становить половину від тої, що належала б їм при спадкуванні за законом. Тобто дітям по 1\6 частці, а дружині 4\6 частки.

Аноним (автор вопроса)

Я тоже так думал!!!!! Но вот в чем вопрос, в ответах на этот билет приведено следующее исковое - Позовна заява про визнання права власності на спадкове майно

_ 2015 р. _ (далі, також, – «Заповідач») склав заповіт, яким заповів все своє майно своїй дружині __ (далі, також, – «Позивач»). 2016 р. _ помер. 2016 р. Позивач звернулася до _ державної нотаріальної контори міста Києва із заявою про видачу їй свідоцтва про право на спадщину за заповітом на квартиру № , яка розташована за адресою: м. Київ, __ (далі, також, – «Квартира»), що залишилась після смерті її чоловіка, . Завідувач _міської державної нотаріальної контори міста Києва винесла постанову про відмову Позивачу у видачі свідоцтва про право на спадщину за заповітом на Квартиру. Свою відмову вона мотивувала тим, що свідоцтво про право власності на Квартиру було зареєстроване КП Київське міське бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об’єкти нерухомого майна 2016 р., тобто після смерті Заповідача. Таким чином Позивач та її малолітні діти були позбавлені можливості реалізувати своє право на спадщину.

Беручи до уваги вищезазначене, Позивач звертається до суду з цим позовом для захисту своїх інтересів та інтересів свої малолітніх дітей ___ та __- (далі, також, - «Позивач 2» та «Позивач 3» відповідно) виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 1233 Цивільного кодексу України заповітом є особисте розпорядження фізичної особи на випадок своєї смерті. Відповідно до ст. 1218 Цивільного кодексу України до складу спадщини входять усі права та обов’язки, що належали спадкодавцеві на момент відкриття спадщини і не припинилися внаслідок його смерті. Згідно до ст. 1223 Цивільного кодексу України право на спадкування мають особи, визначені у заповіті. Згідно до ч.ч. 1 та 3 ст. 1235 Цивільного кодексу України заповідач може призначити своїми спадкоємцями одну або кілька фізичних осіб, незалежно від наявності у нього з цими особами сімейних, родинних відносин, а також інших учасників цивільних відносин. Заповідач не може позбавити права на спадкування осіб, які мають право на обов’язкову частку у спадщині. Чинність заповіту щодо осіб, які мають право на обов’язкову частку у спадщині, встановлюється на час відкриття спадщини. Відповідно до ч. 1 ст. 1241 Цивільного кодексу України малолітні, неповнолітні, повнолітні непрацездатні діти спадкодавця, непрацездатна вдова (вдівець) та непрацездатні батьки спадкують, незалежно від змісту заповіту, половину частки, яка належала б кожному з них у разі спадкування за законом (обов’язкова частка).

Оскільки непрацездатні батьки Заповідача: __, 1934 р. н. та , 1940 р. н. відмовилися від прийняття обов’язкової частки, про що зроблено відповідні записи у спадковій справі, яка знаходиться в _ міській державній нотаріальній конторі міста Києва за адресою: _, то спадкоємцем за заповітом є Позивач, а спадкоємцями за законом (обов’язкова частка) є Позивач 2 та Позивач 3.

Відповідно до ст. 16 Цивільного кодексу України кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого особистого немайнового або майнового права та інтересу. Способом захисту цивільних прав та інтересів може бути, зокрема, визнання права.

Стаття 392 Цивільного кодексу України визначає, що власник майна може пред'явити позов про визнання його права власності, якщо це право оспорюється або не визнається іншою особою, а також у разі втрати ним документа, який засвідчує його право власності.

У відповідності до п. 5 ч. 1 ст. 19 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» державна реєстрація прав проводиться на підставі рішень судів, що набрали законної сили.

Відповідно до ч. 3 ст. 23 Постанови Пленуму Верховного Суду України «Про судову практику у справах про спадкування» №7 від 30.05.2008 р. у разі відмови нотаріуса в оформленні права на спадщину особа може звернутися до суду за правилами позовного провадження. У відповідності до ст. 114 Цивільного процесуального кодексу України позови, що виникають з приводу нерухомого майна, пред'являються за місцезнаходженням майна, або основної його частини. Оскільки, Квартира знаходиться за адресою: __ м. Києва, то цей позов в порядку виключної підсудності підлягає розгляду та вирішенню Подільським районним судом м. Києва.

_ діє в інтересах малолітніх осіб: __ та ____ відповідно до ч. 1 ст. 242 Цивільного кодексу України.

Зважаючи на вищезазначене та керуючись ст. 8 Закону України «Про судовий збір», ст. ст. 16, 20, 82, 328, 392, 1233, 1235, 1218, 1241 Цивільного кодексу України та ст. ст. 15, 80, 114, 118-120 Цивільного процесуального кодексу України, __

просить суд: 1. Визнати за _ право власності на 1/2 частини квартири № , що знаходиться за адресою: м. Київ, _.

  1. Визнати за __ право власності на 1/4 частини квартири № , що знаходиться за адресою: м. Київ, __.

  2. Визнати за ____ право власності на 1/4 частини квартири № __, що знаходиться за адресою: м. Київ, ____.

  3. Витребувати в ___ міській державній нотаріальній конторі міста Києва спадкову справу ___.

  4. Стягнути з Відповідача понесені судові витрати по сплаті судового збору.

Правильно ли оно????

Не вдаваясь в месяца смерти и регистрации 2016 г. при наличии завещания и малолетних детей исковые требования должны быть следующими: жена - 3/4, дети каждый по 1/8, родители написали отказ судя из иска.

При написании ответа используется разметка Markdown.