822 дня назадАноним

хочу купити квартиру в новобудові вияснила по кадастровому номеру, що земельна ділянка підлягає комунальній власності. цільове призначення будівництва - Для будівництва та обслуговування будівель закладів освіти. Також земля в суборенді між ТЗОВ "медик-плюс" та ТЗОВ "медичне училище "медик". Я так розумію це не цілове будівництво і можуть виникнути питання під час оформлення права власності на квартиру. що можете підказати? новобудова в Дрогобичі вул Сагайдачного 100, за медичним училищем

Крім цільового призначення потрібно з"ясувати ще й функціональне призначення земельної ділянки, це може бути зазначено в рішенні виконавчого комітету Дрогобицької міської ради про затвердження містобудівних умов та обмежень, це рішення має бути на офіційному сайті міської ради, а можете витребувати всю містобудівну документацію для ознайомлення.

Таня (автор вопроса)

Наміри забудови!! Цитую слово в слово що написано - будівництво багатоквартирного житлового будинку для викладачів та обслуговуючого персовану (на період роботи в навчальному закладі) медичного училища на цьокольному поверсі , закладом хромацького харчування та нежитловими приміщеннями для студенського-викладацього складу училища. Функціональне призначення - Громацька зона Г-3 - навчальна зона

Як Вам пропонують її купити?

Таня (автор вопроса)

повна оплата або на виплату до пів року. копіюю договір який мені надали

ДОГОВІР №7-171117/1 купівлі-продажу майнових прав на квартиру Місто Дрогобич «17» листопада 2017 року Ми, що нижче підписалися Товариство з обмеженою відповідальністю «Медик Плюс»(ідентифікаційний код 31416814), яке знаходиться за адресою: 82100, місто Дрогобич, вулиця Михайла Грушевського, будинок 9, Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи серії А00 № 450521, зареєстровано Брик О.Б., державним реєстратором виконавчого комітету Дрогобицької міської ради Львівської області 03.04.2001 року , номер запису 1 414120 0000 000652, статут якого в новій редакції затверджено загальними зборами учасників – Протокол від 05.04.2017, в особі ЛУК’ЯНЧЕНКА МИКОЛИ ІВАНОВИЧА, який зареєстрований за адресою: Львівська обл., м. Дрогобич, вул. Крушельницької, буд 1, кв.14, податковий номер 1964911494, паспорт КВ 199719, виданий Дрогобицьким МВ УМВС України 17 вересня 1999 року, і діє на підставі довіреності, посвідченої приватним нотаріусом Дрогобицького районного нотаріального округу Львівської області Петрів В. Я. 22 серпня 2017 року за реєстром №2085, що іменується надалі «Продавець», та Громадянка України – ___, паспорт серія КС, виданий Дрогобицьким МРВ УМВС України у Львівській області 21 лютого 2003 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків , адреса: Львівська область, __надалі іменується «Покупець», з другої сторони, разом іменуються «Сторони», попередньо ознайомлені з вимогами чинного законодавства щодо недійсності правочинів, розуміючи значення своїх дій та їх правові наслідки, перебуваючи при здоровому розумі і ясній пам’яті, діючи добровільно без будь-якого до того примусу, як фізичного так і морального, керуючись ст.ст. 656, 639, 629, 524, 546 Цивільного Кодексу України, уклали цей Договір купівлі-продажу майнових прав на квартиру (надалі – Договір) про наступне: 1. ТЕРМІНИ ТА ЇХ ВИЗНАЧЕННЯ Об'єкт капітального будівництва – Житловий будинок, кадастровий номер земельної ділянки: 4610600000:01:012:0188, що перебуває в користуванні Продавця на підставі Договору про спільне будівництво від 14 червня 2017 року № 14/06, проектна адреса:. м. Дрогобич, вул. Сагайдачного 100. Об'єкт нерухомості – складова та невід'ємна частина Об'єкту капітального будівництва, яка виражена у вигляді квартири, спорудження якої здійснює Продавець. Майнові права – це всі права на Об’єкт нерухомості, які належать Продавцю. Майнові права відчужуються Покупцю, який у зв’язку з цим у майбутньому набуває право власності на Об’єкт нерухомості. БТІ – Бюро технічної інвентаризації в м. Дрогобич, або будь-який інший державний орган, у компетенцію якого входить здійснення обмірів об’єкта нерухомості та реєстрація свідоцтва на право власності. Довідка про оплату 100% майнових прав – підписується Продавцем та підтверджує оплату 100% майнових прав на Об'єкт нерухомості, що є предметом даного Договору. 2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 2.1. Продавець продає, а Покупець купує Майнові права на Об'єкт нерухомості (квартиру) у порядку та на умовах, передбачених цим Договором, та у відповідності до норм Цивільного кодексу України, що визначають загальні положення про купівлю-продаж. 2.2. Сторони домовились, що Об'єктом нерухомості, Майнові права на який передаються за даним Договором, є Об’єкт капітального будівництва, який розташований за будівельною адресою: м. Дрогобич, вул. Сагайдачного, буд. 100. з наступними характеристиками: Об’єкт - 4-5 поверховий 80-ти квартирний житловий будинок №100, по вул. Сагайдачного в м. Дрогобич. Загальна площа приміщень, кв.м.: 77.5 Поверх: 2 Під’їзд: 7 Квартира, будівельний №56 Дана площа – проектна 2.3.На Об’єкті нерухомості виконуються загально будівельні роботи, вказані в Специфікації до даного договору: - стіни – цегла; - встановлюються вхідні двері та металопластикові вікна; - виконується цементні стяжка підлоги; - провід електропостачання прокладається до розподільчого щитка; - встановлюються лічильник води, газу, електролічильник; - сантехніка – стояки із заглушками; - автономне опалення, котел, батареї; - штукатурка стін; - санвузол – без внутрішнього оздоблення; - утеплення фасаду пінополістеролом. Також обов’язком Продавця є підключення вказаної вище сантехніки до центральної системи водопостачання та водовідведення. Продавець зобов’язується за свій рахунок підключити будинок до центральних комунікацій: каналізація, вода, газ, електромережа. 2.4. Загальна площа Об'єкту нерухомості, вказана в п.2.2. Договору, є проектною та підлягає уточненню за даними технічного паспорту, оформленого БТІ згідно Договору. 2.5. Плановий термін закінчення будівництва –I квартал 2019 року; 2.6. Плановий термін введення в експлуатацію –IІ квартал 2019 року.

Таня (автор вопроса)
 1. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧІ МАЙНОВИХ ПРАВ НА КВАРТИРУ 3.1. Майнові права на Об'єкт нерухомості за цим Договором закріпляються за Покупцем у момент видачі Довідки про оплату 100% майнових прав. Довідка підписується Продавцем не пізніше 7 (семи) робочих днів з дати здійснення Покупцем 100% оплати вартості майнових прав, що визначена у пункті 4.1. цього Договору. 3.2. Після отримання Продавцем на Об'єкт капітального будівництва дозвільних документів, а саме: Декларації про початок виконання будівельних робіт, зареєстрованої в Державній архітектурно-будівельній інспекції у Львівській області; Містобудівні умови і обмеження забудови земельної ділянки, що засвідчують відповідність закінченого будівництвом об’єкта проектній документації та підтверджує його готовність до експлуатації, Продавець надсилає Покупцю повідомлення із зазначенням дати (протягом 30 календарних днів з дня відправлення відповідного повідомлення), коли Покупець повинен з’явитись та фізично прийняти закінчений будівництвом Об’єкт нерухомості, підписавши Акт прийому – передачі Об’єкта нерухомості та Договір на утримання та обслуговування Об’єкта нерухомості. 3.3. Об’єкт нерухомості передається Продавцем Покупцю шляхом підписання Акта прийому-передачі Об’єкта нерухомості. 3.4. Сторони погоджуються, що у випадку часткової оплати вартості майнових прав, Покупець не набуває права власності на частину майнових прав на квартиру. 3.5. Продавець за рахунок Покупця здійснює оформлення на Покупця права власності на Об’єкт нерухомості, шляхом отримання Свідоцтва про право власності. Покупець самостійно та за власний рахунок здійснює реєстрацію Свідоцтва про право власності на Об’єкт нерухомості у порядку, встановленому чинним законодавством України. 3.6. Після реєстрації Свідоцтва про право власності на Об’єкт , у порядку встановленому чинним законодавством України, Покупець має право володіти, користуватись та розпоряджатись Об'єктом нерухомості без обмежень.
Таня (автор вопроса)
 1. ДОГОВІРНА ЦІНА ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ ЗА КУПІВЛЮ МАЙНОВИХ ПРАВ НА КВАРТИРУ 4.1. Ціна метра квадратного становить 11 500 грн. 00 коп. Загальна вартість майнових прав Квартири при вказаній проектній площі 77.5 м. кв. становить: 891 250 грн. 00 коп.. Гарантійні внески сплачуються ПОКУПЦЕМ у касу ПРОДАВЦЯ або на поточний рахунок ПРОДАВЦЯ за наступними реквізитами: ЄДРПОУ – 31416814, р/р № 26007300578763 в АТ КБ «Ощадбанк», МФО 325796 згідно з таким графіком оплати в наступні строки та у визначених нижче розмірах: 1-й платіж: 400 500 грн. 00 к. – 17 листопада 2017 року; 2-й платіж:

    Покупець має право достроково сплатити гарантійні платежі Продавцю. При цьому, Покупець, при здійсненні платежів, зобов’язується зазначати таке призначення платежу: «Сплата Гарантійного внеску за договором купівлі-продажу майнових прав Квартири № 7-171117/1 від 17.11.2017 року, прізвище та ім’я Покупця.»
  

  4.2. В підтвердження наміру придбати Квартиру, Покупець сплачує Продавцю гарантійний платіж у сумі: 400 500 грн. 00 к. на момент здійснення оплати шляхом безготівкового перерахування на розрахунковий рахунок Продавця на протязі одного банківського дня, або шляхом внесення готівки у касу Продавця. 4.3. Сплачена Покупцем сума гарантійного внеску згідно з п. 4.2 та згідно з усіма додатками та додатковими угодами до цього Договору, зараховуватиметься Продавцем в оплату гарантійного внеску за придбання Квартири зазначеної в п.2 цього Договору. 4.4. У разі невиконання Покупцем обов’язку, зазначеного, у п.п. 4.1, 4.2 та 4.3 даного Договору, Договір вважається розірваним в односторонньому порядку, з ініціативи Продавця, на умовах, викладених у п. 8.4. цього Договору. 4.5. Обов’язок Покупця по здійсненню розрахунків за купівлю майнових прав на квартиру по цьому Договору вважається виконаним в день зарахування суми, визначеної в п. 4.1. цього Договору, у касу Продавця або на поточний рахунок Продавця, зазначеного у реквізитах даного Договору. 4.6. У випадку, якщо за результатами обміру БТІ, фактична загальна площа Об’єкту нерухомості збільшиться (чи зменшиться) відносно площі, вказаної в п. 2 даного Договору, в даному випадку Продавець повідомляє Покупця про зміну загальної площі, шляхом телефонного дзвінка або направленням на адресу Покупця відповідного листа. 4.7. Площа приміщень підлягає уточненню за паспортом БТІ, але не може відрізнятись більш ніж на 15% від запланованої.

Таня (автор вопроса)
 1. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН 5.1. Продавець має право: 5.1.1. На затримку введення в експлуатацію Об'єкта будівництва та/або оформлення права власності на Квартиру на строк від 6-ти до 12-ти місяців, якщо така затримка відбулася внаслідок дій органів влади або місцевого самоврядування (у тому числі, але не виключно – Державної архітектурно-будівельної інспекції України та її територіальних підрозділів, СЕС, органи МНС України, «Львівгаз», «Водоканал», «Львівобленерго», БТІ, Інспекція з енергозбереження, органів дозвільної системи, комунальних та експлуатуючих організацій тощо). У разі, якщо безпідставне невиконання Продавцем своїх обов’язків буде тривати більш ніж 3 (три) місяці, то Продавець повертає Покупцю фактично отримані від нього кошти. 5.1.2. На інші права, передбачені цим Договором купівлі майнових прав на квартиру та чинним законодавством України. 5.2. Продавець зобов'язаний: 5.2.1. Приймати оплату за майнові права на Об'єкт нерухомості, що здійснюється Покупцем, в порядку та на умовах цього Договору. 5.2.2. Після оплати Покупцем 100% вартості Майнових прав на Об'єкт нерухомості, повідомити Покупця про необхідність з'явитися для отримання Довідки про оплату 100% майнових прав, відповідно до пункту 3.1. цього Договору. 5.2.3. Надавати на письмову вимогу Покупця інформацію, що має відношення до Об'єкту нерухомості, про хід виконання будівництва Об'єкту капітального будівництва та про дотримання графіку будівництва. 5.2.4. За рахунок Покупця здійснити оформлення на Покупця права власності на Об’єкт нерухомості, шляхом отримання Свідоцтва про право власності. 5.3. Покупець має право: 5.3.1. До запланованої дати введення Об'єкту капітального будівництва в експлуатацію, за умови отримання письмової згоди Продавця та сплати винагороди Продавцеві: 5.3.1.1. відмовитися від цього Договору купівлі майнових прав на квартиру, шляхом дострокового його розірвання; 5.3.1.2. уступити (відступити) право вимоги та свої зобов’язання на Об’єкт нерухомості на користь третьої особи; 5.3.1.3. змінити Об’єкт нерухомості на інший з переліку об’єктів нерухомості, що є у пропозиції Продавця; 5.3.2. Покупець має право проживати, проводити ремонтні роботи, установку систем опалення, водопостачання, енергозабезпечення, встановлення сантехніки, меблів у Квартирі, лише після здачі будинку в експлуатацію. 5.4.Покупець зобов'язується: 5.4.1. З моменту підписання Акту приймання-передачі ключів, укласти договір на обслуговування будинку та прибудинкової території. 5.4.2. Здійснити оплату майнових прав в порядку та на умовах, передбачених даним Договором. 5.4.3. З'явитися у строк, для отримання Довідки про оплату 100% майнових прав, при цьому Покупець має попередньо здійснити сплату Майнових прав в повному обсязі, на умовах, викладених у п.п. 4.1., 4.2. та 4.3. цього Договору. 5.4.4. Прийняти від Продавця Майнові права на квартиру в порядку та на умовах, передбачених даним Договором та отримати Довідку про оплату 100% майнових прав. 5.4.5. Сплачувати за утримання Об’єкта нерухомості з моменту підписання Акту прийому – передачі Об’єкта нерухомості та договору на утримання та обслуговування Об’єкта нерухомості. У разі несвоєчасного підписання договору на утримання та обслуговування Об’єкта нерухомості Покупець зобов’язується з дня підписання Акту приймання-передачі відшкодовувати Продавцю в повному обсязі витрати на утримання та обслуговування Об’єкта нерухомості на підставі рахунків-повідомлень. 5.4.6. Не виконувати самостійно або з залученням третіх осіб будь-які роботи на Об'єкті нерухомості до підписання Акту прийому – передачі Об’єкта нерухомості. 5.4.7. Прийняти Об’єкт нерухомості на підставі Акту прийому – передачі Об’єкта нерухомості в день, зазначений у відповідному повідомленні Продавця. 5.4.8. Самостійно та за власний рахунок здійснити реєстрацію Свідоцтва про право власності на Об’єкт нерухомості у порядку, встановленому чинним законодавством України. 5.4.9. Не змінювати вигляд зовнішніх стін Об'єкту капітального будівництва та Об’єкту нерухомості, в тому числі встановлювати кондиціонери, засклення балконів (мансард), здійснювати перепланування або виконувати будь-які інші будівельні роботи тощо, без попереднього письмового дозволу Продавця та/або експлуатуючої організації. 5.4.10. Письмово повідомляти Продавця про всі обставини, що роблять неможливим виконання даного Договору купівлі майнових прав на квартиру. 5.4.11. Виконувати інші обов'язки, передбачені Договором та чинним законодавством України. 5.5. Продавець гарантує, що: 5.5.1. На момент укладання цього Договору вказана Квартира, яка є предметом Договору, не перебуває під арештом чи забороною, щодо неї не ведуться судові спори, в іпотеці та у податковій заставі не перебуває, відносно неї не укладено будь-яких договорів з відчуження чи щодо користування з іншими особами, як юридична адреса вона не використовується. Треті особи не мають прав на Квартиру. Покупець не має права відчужувати свої права та зобов’язання третій особі до моменту здачі будинку в експлуатацію. 5.5.2. Дана квартира нікому іншому не буде продана, не буде подарована, не буде заставлена, в спорі та під забороною в тому числі в податковій заставі, не буде перебувати, а також, що правочини по продажу Квартири не будуть суперечити правам та інтересам неповнолітніх, малолітніх та непрацездатних осіб. 5.5.3. Від Покупця не приховано обставин, які мають істотне значення для цього Договору купівлі майнових прав на квартиру; 5.5.4. До укладення цього Договору, Майнові права на Об'єкт нерухомості будь-яким третім особам не відчужено; 5.5.5. Внаслідок укладення цього Договору не будуть порушені права та законні інтереси третіх осіб. 5.6. Сторони підтверджують, що: 5.6.1. Вони не визнані недієздатними чи обмежено дієздатними; 5.6.2. Укладення Договору відповідає їхнім інтересам; 5.6.3. Волевиявлення щодо укладення та виконання Договору є вільним, усвідомленим та відповідає їхній внутрішній волі; 5.6.4. Умови Договору купівлі майнових прав на квартиру зрозумілі та відповідають домовленості між Сторонами; 5.6.5. Договір не приховує іншого правочину і спрямований на настання наслідків, які обумовлені ним; 5.6.6. Договором зафіксовано всі істотні умови, необхідні для Договору даного виду.
Таня (автор вопроса)
 1. ПОРЯДОК ТА СТРОКИ ПОВЕРНЕННЯ ПОКУПЦЮ КОШТІВ, ВИНАГОРОДА ПРОДАВЦЯ 6.1. У зв’язку з розірванням цього Договору з ініціативи Покупця, Продавець зобов’язаний сплатити грошову суму фактично отриману від Покупця в національній валюті, за курсом, що діяв на момент сплати коштів за вирахуванням 10% (десяти відсотків) від загальної вартості Квартири протягом річного терміну починаючи з дня отримання вимоги від Покупця. В такому випадку даний Договір втрачає свою чинність. 6.2. У зв’язку з розірванням даного договору з ініціативи Продавця, Продавець зобов`язаний сплатити Покупцеві грошову суму фактично отриману Продавцем від Покупця, та штраф у розмірі 10% (десять відсотків) від фактично сплаченої суми Покупцем в національній валюті, за курсом, що діяв на момент сплати коштів Покупцем, протягом 60 (шістдесяти) днів з дня вимоги Покупця. В такому випадку даний Договір втрачає свою чинність. 6.3. У разі заміни Об’єкта нерухомості, згідно п. 5.3.1.3. цього Договору купівлі майнових прав на квартиру, Покупець сплачує Продавцю винагороду, у розмірі 3% (три) відсотки від вартості майнових прав на Об’єкт нерухомості на день подачі відповідної заяви. При цьому, якщо вартість майнових прав на Об’єкт нерухомості, на який робиться заміна, більша, ніж попередньо сплачена Покупцем – вартість майнових прав Об’єкта нерухомості, то додаткова оплата здійснюється Покупцем за поточною ціною на день вчинення правочину про зміну Об’єкта нерухомості. Раніше сплачена сума грошових коштів за попередній об’єкт зараховується, як оплата відповідної частини майнових прав на Об’єкт нерухомості, на який здійснено заміну, із розрахунку поточної ціни вартості майнових прав Об’єкту нерухомості, на який здійснено заміну.
Таня (автор вопроса)
 1. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН 7.1. У випадках невиконання або неналежного виконання своїх зобов'язань за даним Договором, винна Сторона відшкодовує потерпілій Стороні всі збитки, спричинені такими її винними діями (бездіяльністю). 7.2. Сплата штрафних санкцій не звільняє Сторони від виконання своїх зобов'язань за Договором купівлі майнових прав на квартиру.
 2. СТРОК ДІЇ ТА ПОРЯДОК РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ 8.1. Договір набуває чинності з моменту його підписання Сторонами або їх уповноваженими представниками і діє до повного виконання Сторонами взятих на себе зобов’язань за Договором, якщо він не буде припинений раніше у відповідності до положень цього Договору та чинного законодавства України. 8.2. Цей Договір може бути припинений: 8.2.1. у випадках, встановлених даним Договором; 8.2.2. у випадках, встановлених законодавством України; 8.3. Продавець має право розірвати Договір в односторонньому порядку, наслідком чого є його припинення, лише в таких випадках: 8.3.1. Не перерахування та/або несвоєчасне перерахування Покупцем зазначених в пункті 4.1. даного Договору грошових коштів. 8.3.2. У випадку неповної та/або несвоєчасної сплати вартості Майнових прав на додаткові квадратні метри Об'єкту нерухомості згідно обмірів БТІ, відповідно до умов даного Договору. 8.4. Одностороннє рішення Продавця про розірвання цього Договору оформлюється у формі письмового повідомлення про припинення дії даного Договору, яке направляється Покупцю, за адресою, згідно якої проживає Покупець. Договір є розірваний на двадцятий день з дня відправлення повідомлення. Після розірвання Договору в односторонньому порядку Продавець вважається вільним від зобов'язань щодо відчуження майнових прав на Об'єкт нерухомості Покупцю і має право розпоряджатися майновими правами на Об'єкт нерухомості на свій розсуд. 8.5. Сторони домовляються, що Довідка про оплату 100% майнових прав, оформлена у відповідності до цього Договору, вважається анульованою та такою, що не породжує прав та обов'язків для будь-якої Сторони та третіх осіб з моменту розірвання цього Договору. 8.6. Покупець має право до запланованої дати введення Об’єкту капітального будівництва в експлуатацію розірвати цей Договір на умовах, викладених у ньому, надавши належним чином оформлену заяву на розгляд Продавця та отримавши письмову згоду. 8.7. Розірвання договору до запланованої дати введення об’єкту капітального будівництва в експлуатацію з ініціативи Покупця оформлюється шляхом підписання Сторонами Додаткової угоди про розірвання даного Договору купівлі майнових прав на квартиру.
Таня (автор вопроса)
 1. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ 9.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання обов’язків за Договором, якщо воно стало наслідком обставин непереборної сили природного чи іншого характеру, а саме (але, не обмежуючись ними): пожежі, повінню, землетрусу, воєнних дій будь-якого виду, ембарго, епідемії, тощо. 9.2. Під обставинами непереборної сили розуміються непередбачувані і невідворотні Стороною обставини природного та (або) іншого характеру, що виникли після укладання Договору. У цих випадках строк виконання Сторонами зобов’язань за Договором відкладається на період, протягом якого діяли такі обставини та їх наслідки. 9.3. Сторона, для якої виникла неможливість виконання обов’язків за цим Договором внаслідок обставин непереборної сили, повинна при настанні цих обставин повідомити в письмовій формі іншу Сторону без зволікання і не пізніше десяти календарних днів з дати їх настання, надавши при цьому належним чином отримані документи, що офіційно підтверджують настання форс-мажору. Повідомлення повинно містити дані про настання і характер обставин і можливі їх наслідки. Сторона також без зволікання і не пізніше десяти календарних днів повинна повідомити іншу Сторону в письмовій формі про припинення цих обставин. 9.4. Несповіщення чи несвоєчасне сповіщення іншої Сторони, для якої виникла неможливість виконання обов’язків за Договором при настанні обставин, які звільняють її від відповідальності, тягне за собою втрату права для цієї Сторони посилатися на ці обставини, якщо тільки такі обставини не можуть бути визнані загальновідомими.
Таня (автор вопроса)
 1. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ 10.1 Будь-який спір чи протиріччя, яке виникло чи може виникнути на підставі чи у зв’язку з цим Договором купівлі майнових прав на квартиру або його виконанням, вирішується шляхом переговорів між Сторонами. 10.2. У випадку, якщо Сторони не зможуть врегулювати спір чи протиріччя шляхом переговорів, будь-яка з Сторін матиме право в порядку, встановленому чинним законодавством України, звернутися до суду, за захистом своїх прав та законних інтересів.
 2. ІНШІ УМОВИ 11.1 Після підписання цього Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні угоди та протоколи про наміри з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу. 11.2. Будь-яка домовленість між Сторонами, яка тягне за собою нові зобов’язання та не випливає з цього Договору купівлі майнових прав на квартиру, повинна бути письмово підтверджена Сторонами в формі доповнення (додаткової угоди) до Договору, якщо інше не передбачено Договором. 11.3. Усі зміни та доповнення до цього Договору є чинними за умови, що вони вчинені у письмовій формі та підписані Сторонами належним чином, якщо інше не передбачено Договором. 11.4. При зміні ідентифікаційних даних, адреси, контактних телефонів, банківських реквізитів, паспортних даних та інших суттєвих відомостей Сторони зобов’язані письмово повідомити одна одну протягом 3 (трьох) робочих днів з дати здійснення таких змін. 11.5. Будь-які повідомлення, за цим Договором, повинні бути здійснені у письмовій формі, і спрямовані іншій Стороні поштовими відправленнями у вигляді рекомендованих листів з повідомленням про вручення по адресам, зазначеним у цьому Договорі, або вручені особисто. 11.6. Датою одержання будь-якого повідомлення Стороною, якщо інше не передбачено цим Договором, в залежності від того, котра з цих подій відбудеться раніше, є: дата одержання іншою Стороною рекомендованого листа з повідомленням про вручення; або дата, вказана на письмовому повідомленні Стороною - одержувачем при особистому отриманні повідомлення уповноваженою на те особою; або на 10 (десятий) календарний день знаходження відповідного поштового відправлення на об'єкті поштового зв'язку (поштовому відділенні) за адресою Сторони - одержувача, вказаній у Договорі. 11.7. У випадках, не передбачених цим Договором, Сторони керуються чинним законодавством України. 11.8. Цей Договір купівлі майнових прав на квартиру складено у двох автентичних примірниках, по одному екземпляру для кожної зі Сторін, які мають однакову юридичну силу.

аналіз умов договорів здійснюється в платному порядку і надаються Вам висновки про всі ризики та рекомендований перелік документів, які потрібно перевірити у продавця. Хоча якщо у когось з юристів є час читати умови на сайті.... можливо

Вам пропонують купівлю майнових прав на квартиру в будинку, на будівництво якого немає жодних документів, навіть первинних, тобто немає містобудівних умов і обмежень та дозволу на будівництво, при чому передоплату вимагають на 100% або сплату її до пів року, такі умови потрібно ще пошукати. Жодних гарантій немає, що дозвільні документи на будівництво буде отримано, крім того свідоцтво про право власності вже не видають, на даний час це називається Витяг з реєстру речових прав на нерухоме майно та їх обмеження. А ось ваші гарантїї у випадку дострокового розірвання Вами договору: п. 6.1. у зв’язку з розірванням цього Договору з ініціативи Покупця, Продавець зобов’язаний сплатити грошову суму фактично отриману від Покупця в національній валюті, за курсом, що діяв на момент сплати коштів за вирахуванням 10% (десяти відсотків) від загальної вартості Квартири протягом річного терміну починаючи з дня отримання вимоги від Покупця. В такому випадку даний Договір втрачає свою чинність. А ось ще один пункт, який не подобається: п.3.2. Після отримання Продавцем на Об'єкт капітального будівництва дозвільних документів, а саме: >Декларації про початок виконання будівельних робіт, зареєстрованої в Державній архітектурно-будівельній інспекції у Львівській області; Містобудівні умови і обмеження забудови земельної ділянки, що засвідчують відповідність закінченого будівництвом об’єкта проектній документації та підтверджує його готовність до експлуатації>, Продавець надсилає Покупцю повідомлення із зазначенням дати (протягом 30 календарних днів з дня відправлення відповідного повідомлення), коли Покупець повинен з’явитись та фізично прийняти закінчений будівництвом Об’єкт нерухомості, підписавши Акт прийому – передачі Об’єкта нерухомості та Договір на утримання та обслуговування Об’єкта нерухомості.

Юля права, якщо цікавить більш детальний правовий аналіз договору і всіх його умов, звертайтеся до юриста, оплачуйте його послуги, оскільки на це витрачається значний час.

пошукайте кращий варіант

Таня (автор вопроса)

ви праві. дякую всім за відповідь

Аноним

Що можете сказати на рахунок квартир Сагайдачного 100 в Дрогобичі? Дуже довго тягнуть з експлуатацією , чи все все них добре з документами ???

При написании ответа используется разметка Markdown.