274 дня назадТетяна

Якi документи необхiдно надати державному реэстратору, щоб зареэструвати земельну дiлянку передану комунальному пiдприэмству у постiйне користування на правi господарського вiдання? Державний Акт на право постiйного користування (2002 року) э. Вiдомостi по данiй земельнiй дiлянцi внесено до Державного земельного кадастру, про що свiдчить витяг з ДЗК.

А в ДР спочатку запитати не пробували? Адже кожна ситуація індивідуальна може бути і юристу потрібно вивчати документи візуально, а не на форумі "зі слів". Можуть же бути різні варіанти.

При написании ответа используется разметка Markdown.