274 дня назадИгорь

ч 4 ст 382 КК України передбачено вiдповiдальнiсть службовоi особи за невиконання рiшення. висновкiв КСУ. Запитання полягае в тому, чи э в данному випадку суддя службовою особою? Позивнi вимоги Позивача грунтуватись на рiшеннi та висновках Конституцiйного Суду України, а суддя це рiшення умисно iгнорував. Чи можливо в данному випадку притягнути суддю до кримiнальноi вiдповiдальностi за ч, 4 ст. 382 КК України?

"Службовою" - є. Можливо але чи реально? А довести це потрібно і перш за все скасуванням рішення судді у процесуальному порядку (апеляційно чи касаційно) - спроба цього мала місце?? Чи пропущені строки і рішення вступило в законну силу?

Аноним (автор вопроса)

так мною було подано апеляцiйна скарга у якiй було вказано на порушення суду першоi iнстанцii ст 1051-2 Конституції, алэ в ухвалi суд не надав жодноi вiдповiдi,чому вiн не бере до уваги рiшення/ висновки КСУ, якi э обов'язковими до виконання всiми судами України. Ухвала не на мою користь. Далi була подана скарга до ВССУ у якiй теж було вказано, що суди не звертають уваги, iгнорують рiшення КСУ, тоб то порушують Конституцію та права позивача на справедливий розгляд його справи. ВССУ теж н iяк на це не вiдреагував, зазначивши в мотивувалiй частини " що судами першоi та апеляцiйноi iнстанцii справу було розглянуто вiдповiдно до чинного законодавства. Отже нiяких порушень норм матерiального та процесуального права вказаними судами порушено не було. Тому заяву позивача вiдхилити, а рiшення судiв залишити в силi. Ухвала оскарженню не пiдлягае. Я подав заяву до районоi прокуратури по ст. ст. 375. 382 КК України. Вiдмовлено, так як на данний час такими справами вони не займають, що така справа налэжить до компетенції Держ бюро розслiдувань, а воно ще не сформовано. Також була надана вiдповiть, що за вказаними статтями 375 та 382 не можливо притягнути суддiв до кримiнальноi вiдповiдальностi, так як у розумiннi ст. 11 КК України такi дii суддiв не можуть вважатись злочином. Тоб то знову вiдмова. Прокуратура порушуе статтю 214 КПК УКРАIНИ, а також моi Конституційнi права на захист державою. Була подана заява до Генеральноi прокуратури Украiни. Надана вiдповiдь, в якiй було рекомендовано регiональнiй пркуратурi розглянути мою заяву. А лэ вiдповiдь вiд прокуратури я вже вказував вище. Отже, вiдповiдно до ч. 4 ст. 382 КК України злочин ( можливий) э, алэ нiхто цим займатись не хоче. Що в данному випадку робити? Куди звертатись? Як змусити державнi органи захистити Консьитуцiйнi права громодянина Украiни?

При написании ответа используется разметка Markdown.