701 день назадАноним

почему не могут принять заявление

ким саме і яке? впринципі, заяву повинні прийняти. надішліть поштою, якщо не можете переконати в обов'язковості прийняття

Аноним

Заявление не принимается/не рассматривается если: нет полного ФИО заявителя, его адреса и его подписи.

Аноним

Требования к обращениям указанны в ст.5 Закона Украины "Про обращения граждан". Согласно ст.7 этого же Закона "Звернення, оформлені належним чином і подані у встановленому порядку, підлягають обов'язковому прийняттю та розгляду.". Однако, надо учитывать что согласно ст.8 Звернення, які не підлягають розгляду та вирішенню: "Письмове звернення без зазначення місця проживання, не підписане автором (авторами), а також таке, з якого неможливо встановити авторство, визнається анонімним і розгляду не підлягає. Не розглядаються повторні звернення одним і тим же органом від одного і того ж громадянина з одного і того ж питання, якщо перше вирішено по суті, а також ті звернення, терміни розгляду яких передбачено статтею 17 цього Закону, та звернення осіб, визнаних судом недієздатними. Рішення про припинення розгляду такого звернення приймає керівник органу, про що повідомляється особі, яка подала звернення.". Ну и ст.17: "Скарга на рішення, що оскаржувалось, може бути подана до органу або посадовій особі вищого рівня протягом одного року з моменту його прийняття, але не пізніше одного місяця з часу ознайомлення громадянина з прийнятим рішенням. Скарги, подані з порушенням зазначеного терміну, не розглядаються.".

Теперь определись к чему относится Ваша ситуация. Если нужен конкретный ответ - задайте более конкретный вопрос.

При написании ответа используется разметка Markdown.