298 дней назадАноним

Масенко працювала бібліотекарем у міській дитячій бібліотеці. Наказом від 4 лютого 2018 року її було звільнено за ст. 38 КЗпП України. Вважаючи звільнення неправильним, Масенко звернулася до суду з позовом про поновлення її на роботі, посилаючись на те, що 21 січня 2018 року нею дійсно була подана заява про звільнення з роботи за власним бажанням, однак 28 січня вона захворіла, а після хвороби вирішила не звільнятися. Вийшовши на роботу після хвороби 7 лютого 2018 року Масенко довідалася, що її звільнено згідно з поданою заявою. На заперечення Масенко начальник відділу кадрів повідомив, що бібліотека на її місце погодилася прийняти на роботу іншого працівника з відповідною освітою, котрй випадково довідався про вакансію і звернувся до завідуючого з заявою про прияняття на роботу. Наказ про це вже підписано. Роз'ясніть трудові права масенко та вирішіть спір.

Обмеження щодо звільнення працівника, який знаходиться на лікарняному, стосується тільки звільнення з ініціативи власника. Тобто чинним законодавством не заборонене звільнення працівника в період тимчасової непрацездатності за власним бажанням (ст. 38 КЗпП).- таке роз"яснення міститься в листі Міністерства соціальної політики України від 27.04.2012 р. N 70/06/186-12. Тому звільнення Масенко було правомірним, крім того на посаду, яку займала раніше Масенко, прийнято іншу особу, яка подала заяву про прийняття її на роботу і підстав відмовляти в укладенні трудового договору не було, тому підстав для поновлення на роботі Масенко немає.

Аноним (автор вопроса)
     По закінченню двотижневого строку попередження власник або уповноважений ним орган видає наказ, і працівник припиняє виконання своїх трудових обов'язків. Якщо працівник після закінчення строку попередження не залишив роботу і не вимагає розірвання рудового договору, власник або уповноважений ним орган не мають права звільнити його за поданою раніше заявою, крім випадків, коли на його місце запрошено іншого працівника, якому відповідно до законодавства не може  бути відмовлено в укладанні трудового договру.

Забороняється відмовляти у прийнятті на роботу жінкам і знижувати їм заробітну плату через вагітність або наявність дітей віком до трьох років, а одиноким матерям — якщо вони мають дитину віком до чотирнадцяти років або дитину-інваліда (ст. 184 КЗпП). Не може бути відмовлено в укладенні трудового договору особі, запрошеній на роботу в порядку переведення з іншого підприємства, установи, організації за погодженням між керівниками підприємств, установ, організацій. Для всіх підприємств та організацій встановлюється броня прийняття на роботу й професійне навчання на виробництві молоді, яка закінчила загальноосвітні школи, професійні навчально-виховні заклади, а також інших осіб, які не досягли вісімнадцятирічного віку. Відмова у прийнятті на роботу й професійне навчання на виробництві зазначеним особам, направленим у рахунок броні, забороняється. Обмеження щодо звільнення працівника, який знаходиться на лікарняному, стосується тільки звільнення з ініціативи власника. Тобто чинним законодавством не заборонене звільнення працівника в період тимчасової непрацездатності за власним бажанням (ст. 38 КЗпП).- таке роз"яснення міститься в листі Міністерства соціальної політики України від 27.04.2012 р. N 70/06/186-12. Суд може ухвалити рішення щодо виплати працівникові середньомісячного заробітку за весь час вимушеного прогулу. Згідно з Статтею 235 КЗпП України де передбачено, що виплата середнього заробітку за час вимушеного прогулу здійснюється у випадках: звільнення без законної підстави.Під вимушеним прогулом розуміють час, протягом якого працівник з вини роботодавця був позбавлений можливості працювати. Крім того, будуть також нараховані судові витрати.

З якої дати Масенко просила звільнити її з роботи?

Так вважається (якщо іншого не вказано!), що з дати подання заяви (тобто 21.01.), тобто ще до хвороби, яка почалась з 27.01. Відпрацьовувати 2 тижні не обов'язково, якщо роботодавець не вимагає, тим більше коли вже прийнято законно іншого працівника. В чому ще залишалось питання у його автора - взагалі не зрозуміло!

При написании ответа используется разметка Markdown.