295 дней назадАноним

Радылась друга дытына а я в армии но с супругой посварылысь перед армию и розвелысь офицально но сын и доска запысани на мене и на том фамилии

Якщо розвелись, то не може. І взагалі, відстрочка надається до призові, а не після нього. Якщо "після призову", то потрібно дивитись вже на підстави звільнення від військової служби, а не про "звільнення від призову" чи про підстави для "відстрочки" (ст. 26 ЗУ "Про військовий обов'язок і військову службу").

  Стаття 26. Звільнення з військової служби
1. Звільнення військовослужбовців з військової служби здійснюється:

а) у запас, якщо військовослужбовці не досягли граничного віку перебування в запасі і за станом здоров'я придатні до військової служби;

б) у відставку, якщо військовослужбовці досягли граничного віку перебування в запасі або визнані військово-лікарськими комісіями непридатними за станом здоров'я до військової служби з виключенням з військового обліку.

2. Звільнення зі служби проводиться:

а) військовослужбовців строкової служби, які вислужили встановлені строки служби, - на підставі Указу Президента України та на підставах, передбачених частиною восьмою цієї статті;

(пункт "а"  частини другої статті 26 із змінами, внесеними
 згідно із Законом України від 15.01.2015 р. N 116-VIII)

б) військовослужбовців, які проходять військову службу за контрактом, - на підставах, передбачених частиною шостою, з урахуванням випадків, визначених частиною восьмою цієї статті;

(пункт "б"  частини другої статті 26 із змінами, внесеними
 згідно із Законом України від 15.01.2015 р. N 116-VIII)

в) осіб офіцерського складу, які проходять кадрову військову службу, - на підставах, передбачених частиною сьомою, з урахуванням випадків, визначених частиною восьмою цієї статті;

(пункт "в"  частини другої статті 26 із змінами, внесеними
 згідно із Законом України від 15.01.2015 р. N 116-VIII)

г) осіб офіцерського складу, які проходять військову службу за призовом, - після закінчення встановлених строків військової служби та на підставах, передбачених частиною восьмою цієї статті;

(пункт "г"  частини другої статті 26 із змінами, внесеними
 згідно із Законом України від 15.01.2015 р. N 116-VIII)

ґ) військовослужбовці, призвані на військову службу в особливий період, - на підставах, передбачених частиною восьмою цієї статті.

(частину другу статті 26 доповнено пунктом "ґ"
 згідно із Законом України від 19.09.2013 р. N 589-VII,
пункт "ґ" частини другої статті 26 із змінами, внесеними
 згідно із Законом України від 12.08.2014 р. N 1634-VII)

3. Військовослужбовці, які проходять військову службу за призовом, звільняються із служби достроково:

1) військовослужбовці строкової військової служби:

а) за станом здоров'я - на підставі висновку (постанови) військово-лікарської комісії про непридатність до військової служби;

б) за сімейними обставинами - у разі виникнення в них права на відстрочку внаслідок зміни сімейних обставин, а також у разі виникнення обставин, передбачених абзацом п'ятим частини першої статті 18 цього Закону;

(підпункт "б" пункту 1 частини третьої статті 26 із змінами,
 внесеними згідно із Законом України від 20.05.2014 р. N 1275-VII)

в) у зв'язку з набранням законної сили обвинувальним вироком суду, яким призначено покарання у виді позбавлення волі;

2) особи офіцерського складу:

а) за станом здоров'я - на підставі висновку (постанови) військово-лікарської комісії про непридатність або обмежену придатність до військової служби;

б) у зв'язку з набранням законної сили обвинувальним вироком суду, яким призначено покарання у виді позбавлення волі, обмеження волі або позбавлення військового звання;

в) через сімейні обставини або з інших поважних причин, перелік яких встановлено Кабінетом Міністрів України;

г) у зв'язку з позбавленням військового звання в дисциплінарному порядку;

(частина третя статті 26 у редакції
 Закону України від 19.09.2013 р. N 589-VII)

ґ) у зв'язку з настанням особливого періоду та небажанням продовжувати військову службу військовослужбовцем - жінкою, яка має дитину (дітей) віком до 18 років.

(пункт 2 частини третьої статті 26 доповнити підпунктом "ґ"
 згідно із Законом України від 15.01.2015 р. N 116-VIII)

4. У разі потреби військовослужбовці строкової військової служби, які вислужили встановлені строки, можуть бути за рішенням Президента України затримані на службі на строк до шести місяців.

5. Військовослужбовці, звільнені зі строкової військової служби в запас або у відставку, забезпечуються відповідним обмундируванням за переліком, установленим Міністерством оборони України, проїзними документами до місця проживання, харчуванням на час перебування в дорозі, грошовою допомогою в розмірі, встановленому Кабінетом Міністрів України. Військовослужбовці строкової військової служби за їх бажанням можуть бути звільнені в запас у власному цивільному одязі.

6. Контракт припиняється (розривається), а військовослужбовці, які проходять військову службу за контрактом, звільняються з військової служби:

а) у зв'язку із закінченням строку контракту;

б) за станом здоров'я - на підставі висновку (постанови) військово-лікарської комісії про непридатність або обмежену придатність до військової служби;

в) за віком - у разі досягнення граничного віку перебування на військовій службі;

г) у зв'язку із скороченням штатів або проведенням організаційних заходів - у разі неможливості їх використання на службі;

д) через сімейні обставини або з інших поважних причин, перелік яких встановлено Кабінетом Міністрів України;

е) через службову невідповідність;

є) у зв'язку з обвинувальним вироком суду, що набрав законної сили, яким призначено покарання у виді позбавлення волі, обмеження волі, позбавлення військового звання чи позбавлення права займати певні посади;

ж) у зв'язку з позбавленням військового звання в дисциплінарному порядку;

з) у зв'язку із систематичним невиконанням умов контракту командуванням (за бажанням військовослужбовця);

и) у зв'язку із систематичним невиконанням умов контракту військовослужбовцем;

і) у зв'язку з набранням законної сили судовим рішенням, відповідно до якого військовослужбовця притягнуто до відповідальності за адміністративне корупційне правопорушення, пов'язане з порушенням обмежень, передбачених Законом України "Про запобігання корупції";

(частину шосту статті 26 доповнено пунктом "і"
 згідно із Законом України від 17.05.2012 р. N 4711-VI,
 пункт "і" частини шостої статті 26 із змінами, внесеними
 згідно із Законами України від 14.05.2013 р. N 224-VII,
від 23.03.2017 р. N 1975-VIII)

ї) у зв'язку з неможливістю переведення на іншу посаду у разі безпосереднього підпорядкування близькій особі;

(частину шосту статті 26 доповнено пунктом "ї"
 згідно із Законом України від 17.05.2012 р. N 4711-VI,
пункт "ї" частини шостої статті 26 у редакції
 Закону України від 15.01.2015 р. N 116-VIII)

й) у зв'язку із встановленням за результатами спеціальної перевірки, яка здійснюється під час доукомплектування Збройних Сил України та інших військових формувань у разі виникнення кризової ситуації, що загрожує національній безпеці України, відомостей, які не відповідають установленим законодавством вимогам для зайняття посади (прийому на військову службу);

(частину шосту статті 26 доповнено пунктом "й"
 згідно із Законом України від 20.05.2014 р. N 1275-VII,
 пункт "й" частини шостої статті 26 із змінами, внесеними
 згідно із Законом України від 25.07.2014 р. N 1614-VII,
 у редакції Законів України від 12.08.2014 р. N 1634-VII,
від 15.01.2015 р. N 116-VIII)

к) у зв'язку з настанням особливого періоду та небажанням продовжувати військову службу військовослужбовцем - жінкою, яка має дитину (дітей) віком до 18 років;

(частину шосту статті 26 доповнено пунктом "к"
 згідно із Законом України від 15.01.2015 р. N 116-VIII)

л) у зв'язку із застосуванням заборони, передбаченої частинами третьою та четвертою статті 1 Закону України "Про очищення влади";

(частину шосту статті 26 доповнено пунктом "л"
 згідно із Законом України від 15.01.2015 р. N 116-VIII)

м) у зв'язку із закінченням особливого періоду та небажанням продовжувати військову службу за новим контрактом військовослужбовцями, які проходили військову службу за контрактом, укладеним на умовах, передбачених абзацом другим частини третьої статті 23 цього Закону.

(частину шосту статті 26 доповнено пунктом "м"
 згідно із Законом України від 06.10.2015 р. N 711-VIII)

ПРОДОВЖЕННЯ

7. Особи офіцерського складу, які проходять кадрову військову службу, звільняються з військової служби:

а) за власним бажанням;

б) за станом здоров'я - на підставі висновку (постанови) військово-лікарської комісії про непридатність або обмежену придатність до військової служби;

в) за віком - у разі досягнення граничного віку перебування на військовій службі;

г) у зв'язку із скороченням штатів або проведенням організаційних заходів - у разі неможливості їх використання на службі;

д) через сімейні обставини або з інших поважних причин, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України;

е) через службову невідповідність;

є) у зв'язку з обвинувальним вироком суду, що набрав законної сили, яким призначено покарання у виді позбавлення волі, обмеження волі, позбавлення військового звання чи позбавлення права займати певні посади;

ж) у зв'язку з позбавленням військового звання в дисциплінарному порядку;

з) у зв'язку з набранням законної сили судовим рішенням, відповідно до якого військовослужбовця притягнуто до відповідальності за адміністративне корупційне правопорушення, пов'язане з порушенням обмежень, передбачених Законом України "Про запобігання корупції";

(частину сьому статті 26 доповнено пунктом "з"
 згідно із Законом України від 17.05.2012 р. N 4711-VI,
 пункт "з" частини сьомої статті 26 із змінами, внесеними
 згідно із Законами України від 14.05.2013 р. N 224-VII,
від 23.03.2017 р. N 1975-VIII)

и) у разі неможливості переведення на іншу посаду у зв'язку з безпосереднім підпорядкуванням близькій особі;

(частину сьому статті 26 доповнено пунктом "и"
 згідно із Законом України від 17.05.2012 р. N 4711-VI)

і) у зв'язку з настанням особливого періоду та небажанням продовжувати військову службу військовослужбовцем - жінкою, яка має дитину (дітей) віком до 18 років;

(частину сьому статті 26 доповнено пунктом "і"
 згідно із Законом України від 15.01.2015 р. N 116-VIII)

ї) у зв'язку із застосуванням заборони, передбаченої частинами третьою та четвертою статті 1 Закону України "Про очищення влади".

(частину сьому статті 26 доповнено пунктом "ї"
 згідно із Законом України від 15.01.2015 р. N 116-VIII)

8. Під час дії особливого періоду з військової служби звільняються військовослужбовці:

1) з моменту оголошення мобілізації до часу, визначеного пунктами 2 або 3 цієї частини:

(абзац перший пункту 1 частини восьмої статті 26
 у редакції Закону України від 04.07.2014 р. N 1589-VII)

а) жінки, які мають дитину (дітей) віком до 18 років, якщо вони не висловили бажання продовжувати військову службу;

(підпункт "а" пункту 1 частини восьмої статті 26 із змінами,
 внесеними згідно із Законом України від 15.01.2015 р. N 116-VIII)

б) за станом здоров'я - на підставі висновку (постанови) військово-лікарської комісії про непридатність до військової служби в мирний час, обмежену придатність у воєнний час, якщо вони не висловили бажання продовжувати військову службу;

в) у зв'язку з позбавленням військового звання в дисциплінарному порядку;

г) у зв'язку з обвинувальним вироком суду, що набрав законної сили, яким призначено покарання у виді позбавлення волі, обмеження волі або позбавлення військового звання;

ґ) через такі сімейні обставини або інші поважні причини:

виховання матір'ю (батьком) - військовослужбовцем, яка (який) не перебуває у шлюбі, дитини або кількох дітей віком до 18 років, які з нею (з ним) проживають, без батька (матері);

(абзац другий пункту "ґ" частини восьмої статті 26 із змінами,
 внесеними згідно із Законом України від 25.07.2014 р. N 1614-VII)

утримання жінкою (чоловіком) - військовослужбовцем повнолітньої дитини віком до 23 років, яка є інвалідом I чи II групи, якщо вона (він) не висловила (не висловив) бажання продовжувати військову службу;

(абзац третій підпункту "ґ" пункту 1 частини восьмої статті 26
 у редакції Закону України від 18.10.2016 р. N 1680-VIII)

необхідність постійного стороннього догляду за хворою дружиною (чоловіком), дитиною, а також батьками своїми чи дружини (чоловіка), що підтверджується відповідним медичним висновком медико-соціальної експертної комісії для осіб віком понад 18 років чи лікарсько-консультативної комісії для осіб до 18 років;

(абзац четвертий підпункту "ґ" частини восьмої статті 26 із змінами,
 внесеними згідно із Законом України від 15.01.2015 р. N 116-VIII)

наявність у військовослужбовця трьох і більше дітей віком до 18 років;

(абзац п'ятий пункту "ґ" частини восьмої статті 26 із змінами,
 внесеними згідно із Законом України від 25.07.2014 р. N 1614-VII)

утримання жінкою (чоловіком) - військовослужбовцем дитини - інваліда підгрупи А віком до 18 років, якщо вона (він) не висловила (не висловив) бажання продовжувати військову службу;

(підпункт "ґ" пункту 1 частини восьмої статті 26 доповнено
 абзацом шостим згідно із Законом України від 18.10.2016 р. N 1680-VIII)

д) у зв'язку з проведенням організаційних заходів у порядку, визначеному Генеральним штабом Збройних Сил України, за умови завершення виконання визначених завдань;

е) через службову невідповідність осіб рядового, сержантського і старшинського (крім прапорщиків, старших прапорщиків, мічманів, старших мічманів) складу у разі невиконання службових обов'язків;

є) призвані на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, а також які вислужили встановлені строки строкової військової служби, військової служби за призовом осіб офіцерського складу у строки, визначені рішенням Президента України;

(пункт 1 частини восьмої статті 26 доповнено пунктом "є"
 згідно із Законом України від 15.01.2015 р. N 116-VIII,
підпункт "є" пункту 1 частини восьмої статті 26 у редакції
 Закону України від 18.03.2015 р. N 259-VIII)

ж) які вислужили строк військової служби за контрактом, укладеним на умовах, передбачених абзацом другим частини третьої статті 23 цього Закону;

(пункт 1 частини восьмої статті 26 доповнено пунктом "ж"
 згідно із Законом України від 06.10.2015 р. N 711-VIII)

з) які досягли граничного віку перебування військовозобов'язаних у запасі, якщо вони не висловили бажання продовжувати військову службу під час особливого періоду;

(пункт 1 частини восьмої статті 26 доповнено пунктом "з"
 згідно із Законом України від 06.10.2015 р. N 711-VIII)

и) які є студентами, аспірантами чи докторантами денної форми навчання та були призвані на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період. Такі особи можуть продовжувати військову службу, якщо вони виявили таке бажання;

(пункт 1 частини восьмої статті 26 доповнено пунктом "и"
 згідно із Законом України від 06.12.2016 р. N 1769-VIII)

і) які уклали контракт на строк до закінчення особливого періоду або до оголошення рішення про демобілізацію та вислужили не менше 24 місяців військової служби за контрактом, якщо вони не висловили бажання продовжувати військову службу під час особливого періоду;

(пункт 1 частини восьмої статті 26 доповнено пунктом "і"
 згідно із Законом України від 06.12.2016 р. N 1769-VIII)

ПРОДОВЖЕННЯ ДАЛІ

ї) які в особливий період (крім проведення мобілізації та введення воєнного стану) проходять військову службу за контрактом і строк контракту яких закінчився, якщо вони не висловили бажання продовжувати військову службу, крім випадків, визначених абзацом другим частини третьої статті 23 цього Закону.

(пункт 1 частини восьмої статті 26 доповнено пунктом "ї"
згідно із Законом України від 06.12.2016 р. N 1769-VIII,
у зв'язку з цим абзаци сімнадцятий та вісімнадцятий
 вважати відповідно абзацами двадцятим та двадцять першим)

Військовослужбовці також можуть бути звільнені з військової служби з підстав, передбачених пунктами "в", "г", "е", "є", "и" частини шостої та пунктами "в", "г", "е", "є" частини сьомої цієї статті;

(пункт 1 частини восьмої статті 26 доповнено абзацом
згідно із Законом України від 04.07.2014 р. N 1589-VII)

Абзац двадцять перший пункту 1 частини восьмої статті 26 виключено 

(пункт 1 частини восьмої статті 26 доповнено абзацом
 згідно із Законом України від 07.04.2015 р. N 277-VIII,
абзац двадцять перший пункту 1 частини восьмої статті 26
 виключено згідно із Законом України від 06.12.2016 р. N 1769-VIII)

Також із військової служби звільняються чоловіки (жінки) - військовослужбовці, якщо на їх утриманні перебуває дитина-інвалід, яка має будь-які види порушень функцій організму III - IV ступеня їх вираження та обмеження життєдіяльності будь-якої категорії II - III ступеня їх вираження відповідно до критеріїв встановлення інвалідності дітям, затверджених Кабінетом Міністрів України, або дитина-інвалід, яка має функціональні порушення в організмі та обмеження життєдіяльності, що відповідають критеріям для встановлення I чи II групи інвалідності для повнолітньої особи згідно з порядком, затвердженим Кабінетом Міністрів України. Такі особи можуть продовжувати військову службу, якщо вони виявили таке бажання.

(пункт 1 частини восьмої статті 26 доповнено абзацом двадцять
 другим згідно із Законом України від 06.12.2017 р. N 2226-VIII)

2) під час воєнного стану:

а) які досягли граничного віку перебування військовозобов'язаних у запасі, якщо вони не висловили бажання продовжувати військову службу під час особливого періоду;

б) визнані за станом здоров'я непридатними до військової служби з виключенням з військового обліку;

в) у зв'язку з обвинувальним вироком суду, що набрав законної сили, яким призначено покарання у виді позбавлення волі, обмеження волі;

г) призвані на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, а також які вислужили встановлені строки строкової військової служби, військової служби за призовом осіб офіцерського складу у строки, визначені рішенням Президента України;

(пункт 2 частини восьмої статті 26 доповнено підпунктом "г"
 згідно із Законом України від 18.03.2015 р. N 259-VIII)

3) після прийняття рішення про демобілізацію:

а) призвані на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, а також які вислужили встановлені строки строкової військової служби, військової служби за призовом осіб офіцерського складу, у строки, визначені рішенням Президента України;

б) у зв'язку із закінченням строку контракту, укладеного під час особливого періоду, та небажанням проходити військову службу за новим контрактом;

(статтю 26 з 25.03.2014 р. доповнено новою частиною восьмою
 згідно із Законом України від 19.09.2013 р. N 589-VII,
 враховуючи зміни, внесені Законом України
 від 27.03.2014 р. N 1169-VII,
 у зв'язку з цим частини восьму і дев'яту
 вважати відповідно частинами дев'ятою і десятою,
частина восьма статті 26 у редакції
 Закону України від 20.05.2014 р. N 1275-VII)

в) які досягли граничного віку перебування на військовій службі.

(пункт 3 частини восьмої статті 23 доповнено підпунктом "в"
 згідно із Законом України від 06.12.2016 р. N 1769-VIII)

9. Звільнення військовослужбовців з військової служби здійснюється в порядку, передбаченому положеннями про проходження військової служби громадянами України.

10. Військовослужбовці, які набули права на пенсію за вислугу років, а також ті, що є ветеранами війни або учасниками ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС і до досягнення встановленого граничного віку їх перебування на військовій службі залишилося п'ять і менше років, на їх прохання можуть бути звільнені з військової служби з підстав, передбачених пунктами "в" частин шостої та сьомої цієї статті.

11. Особи, звільнені з військової служби, зобов'язані у п'ятиденний строк прибути до районних (міських) військових комісаріатів (військовозобов'язані Служби безпеки України - до Центрального управління або регіональних органів Служби безпеки України) для взяття на військовий облік.

(статтю 26 доповнено частиною одинадцятою
 згідно із Законом України від 19.09.2013 р. N 589-VII)

При написании ответа используется разметка Markdown.