349 дней назадОлексій

Підскажіть, будь-ласка, дані якого установчого документа є вирішальними при оформленні договорів та інших правочинів, виписки про держ.реєстрацію, статуту, чи витягу про право власності на будівлю? Справа в тому, що у виписці єдр та статуті адреса організації трохи відмінна, то дані якого документу брати для оформлення договору, який із них є визначальними?

ЄДР, але в статуті юридична адреса має співпадати з ЄДР.

Аноним (автор вопроса)

А це десь закріплено, що вирішальною є саме ЄДР?

Друга сторона договору має вказувати реквізити своїх даних, для цього існує свобода договору, що сторони погоджують всі умови договору, якщо друга сторона підписала договір, значить вона визнає, що адреса, зазначена в договорі, є вірною. А ось витяг із законодавства щодо даних ЄДР: Стаття 10 ЗУ " Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань": статус документів та відомостей, внесених до Єдиного державного реєстру

  1. Якщо документи та відомості, що підлягають внесенню до Єдиного державного реєстру, внесені до нього, такі документи та відомості вважаються достовірними і можуть бути використані у спорі з третьою особою.

  2. Якщо відомості, що підлягають внесенню до Єдиного державного реєстру, є недостовірними і були внесені до нього, третя особа може посилатися на них у спорі як на достовірні. Третя особа не може посилатися на них у спорі у разі, якщо вона знала або могла знати про те, що такі відомості є недостовірними.

  3. Якщо відомості, що підлягають внесенню до Єдиного державного реєстру, не внесені до нього, вони не можуть бути використані у спорі з третьою особою, крім випадків, коли третя особа знала або могла знати ці відомості.

  4. Відомості, що містяться в Єдиному державному реєстрі, використовуються для ідентифікації юридичної особи або її відокремленого підрозділу, громадського формування, що не має статусу юридичної особи, фізичної особи - підприємця, у тому числі під час провадження ними господарської діяльності та відкриття рахунків у банках та інших фінансових установах.

При написании ответа используется разметка Markdown.

Поиск