345 дней назадАноним

Як правильно розумiти :строк розгляду справи судом про адмiнiстративне правопорушення за статтею 173купап протягом доби? З моменту вчинення правопорушення, чи з моменту надходження справи до суду, чи з моменту явки(доставки) правопорушника до суду? Правопорушення вчинено в п'ятницю ввечерi ,а виклик до суду на понедiлок на 9 ранку. То як розумiти протягом доби?

Де ви таке прочитали?

Аноним (автор вопроса)

Ст 277 КУПАП.

З дня одержання судом протоколу про адміністративне правопорушення та інших матеріалів справи.

Аноним (автор вопроса)

Все одно не розумiю цю статтю. В цiй же статтi сказано,що розгляд справ про корупцiйнi правопорушення призупиняеться судом,якщо правопорушник свiдомо ухиляеться або з поважних причин не з'являеться до суду. А розгляд правопорушення за статтею 173 КУПАП, що хiба не призупиняеться? Якщо я не з'явився до суду з поважноi причини(захворiв), а за цiею статтею заочно справа не розглядаеться, то що тепер справа не розглядатиметься? Якби так було, то всi хулiгани не з'являлися б до суду, i iх не можливо було б притягнути до вiдповiдальностi.

Аноним (автор вопроса)

Хто небудь може пояснити вимоги статтi 277КУПАП?

Аноним (автор вопроса)

То що, нiкому не доводилося бути захисником в судi по адмiнсправi?

Аноним (автор вопроса)

То що, хто небудь може що сказати?

Справи про притягнення до адміністративної відповідальності особи за ст. 173 КУпАП розглядаються з обов"язковою участю особи, яка притягається до адміністративної відповідальності і на протязі доби з часу одержання судом протоколу про адміністративне правопорушення та інших матеріалів справи. Строк притягнення до адміністратвиної відповідальності за цією статтею - 3 місяці з часу вчинення адміністративного правопорушення. Тому, якщо матеріали адміністративної справи поступили в суд і справу призначено до розгляду в строк, передбачений ч.2 ст. 277 КУпАП, але особа, яка притягається до адміністративної відповідальності не прибула в судове засідання, тобто явка цієї особи не забезпечена працівниками поліції, суд може направити матеріали адміністративної справи на усунення недоліків до органу поліції або застосувати заходи примусового приводу, при цьому зупинення справи не передбачено.

Ч. 2 ст. 268 КУпАП: при розгляді справ про адміністративні правопорушення, передбачені частиною першою статті 44, статтями 51, 146, 160, 172-4 - 172-9, 173, 173-2, частиною третьою статті 178, статтями 185, 185-1, статтями 185-7, 187 цього Кодексу, присутність особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, є обов’язковою. У разі ухилення від явки на виклик органу внутрішніх справ або судді районного, районного у місті, міського чи міськрайонного суду цю особу може бути органом внутрішніх справ (Національною поліцією) піддано приводу.

Стаття 277-2. Повідомлення про розгляд справи

Повістка особі, яка притягається до адміністративної відповідальності, вручається не пізніш як за три доби до дня розгляду справи в суді, в якій зазначаються дата і місце розгляду справи.

Крім того закриття справи за спливом строку давності не обмежує суд визнати цю особу винною у вчиненні адміністративного правопорушення, хоча адміністративне стягнення вже не може бути накладено. Але потерпіла сторона у випадку визнання особи, яка притягається до адміністративної відповідальності за ст. 173 КУпАП, може звернутися в суд з позовом про відшкодування шкоди.

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/72206055

Аноним (автор вопроса)

Дякую. Зрозумiло.

При написании ответа используется разметка Markdown.

Поиск