255 дней назадАноним

Я потерпілий в кримінальній справі. Чи можу я надати в суд клопотання про приєднання доказів до матеріалів кримінальної справи? Чи маю я таке право чи це повинно було бути до початку передачі справи в суд?

Аноним

Обратитесь к следователю который ведет дело.Он предоставляет все доказательства в суд.

Аноним (автор вопроса)

В суде выступает прокурор. Но доказательства, которые есть в деле, не все. У меня есть дополнительные документы. Могу я, как потерпевший, подать их в судебном заседании?

Аноним

Вы не можете! Все доказательства как было сказано выше, занимается следователь, а потом уже передает прокурору.Так что поговорите с прокурором.

Что за бред дилетанта по сложному по своей сути уголовному процессу, который 5 лет изучают юристы в ВУЗе и то не всё понятно? Зачем вводить в заблуждение - лучше помолчать если что-то не известно досконально...

Стаття 56. Права потерпілого
1. Протягом кримінального провадження потерпілий має право:
- - -
3) подавати докази слідчому, прокурору, слідчому судді, суду;
 - - -
7) оскаржувати рішення, дії чи бездіяльність слідчого, прокурора, слідчого судді, суду в порядку, передбаченому цим Кодексом;
- - -
10) на відшкодування завданої кримінальним правопорушенням шкоди в порядку, передбаченому законом;
11) знайомитися з матеріалами, які безпосередньо стосуються вчиненого щодо нього кримінального правопорушення, в порядку, передбаченому цим Кодексом, у тому числі після відкриття матеріалів згідно зі статтею 290 цього Кодексу, а також знайомитися з матеріалами кримінального провадження, які безпосередньо стосуються вчиненого щодо нього кримінального правопорушення, у випадку закриття цього провадження;
- - -
2. Під час досудового розслідування потерпілий має право:
- - -
3) подавати докази на підтвердження своєї заяви;
- - -
3. Під час судового провадження в будь-якій інстанції потерпілий має право:
- - -
3) брати участь у безпосередній перевірці доказів;
4) підтримувати обвинувачення в суді у випадку відмови прокурора від підтримання державного обвинувачення;
- - -
6) знайомитися з судовими рішеннями, журналом судового засідання і технічним записом кримінального провадження в суді;
7) оскаржувати судові рішення в порядку, передбаченому цим Кодексом.
= = =

Стаття 84. Докази 1. Доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

  1. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Стаття 85. Належність доказів

  1. Належними є докази, які прямо чи непрямо підтверджують існування чи відсутність обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та інших обставин, які мають значення для кримінального провадження, а також достовірність чи недостовірність, можливість чи неможливість використання інших доказів.

Стаття 86. Допустимість доказу

  1. Доказ визнається допустимим, якщо він отриманий у порядку, встановленому цим Кодексом.

  2. Недопустимий доказ не може бути використаний при прийнятті процесуальних рішень, на нього не може посилатися суд при ухваленні судового рішення.

Стаття 87. Недопустимість доказів, отриманих внаслідок істотного порушення прав та свобод людини

  1. Недопустимими є докази, отримані внаслідок істотного порушення прав та свобод людини, гарантованих Конституцією та законами України, міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, а також будь-які інші докази, здобуті завдяки інформації, отриманій внаслідок істотного порушення прав та свобод людини.

  2. Суд зобов'язаний визнати істотними порушеннями прав людини і основоположних свобод, зокрема, такі діяння:

1) здійснення процесуальних дій, які потребують попереднього дозволу суду, без такого дозволу або з порушенням його суттєвих умов;

2) отримання доказів внаслідок катування, жорстокого, нелюдського або такого, що принижує гідність особи, поводження або погрози застосування такого поводження;

3) порушення права особи на захист;

4) отримання показань чи пояснень від особи, яка не була повідомлена про своє право відмовитися від давання показань та не відповідати на запитання, або їх отримання з порушенням цього права;

5) порушення права на перехресний допит.

6) виключено.

  1. Недопустимими є також докази, що були отримані:

1) з показань свідка, який надалі був визнаний підозрюваним чи обвинуваченим у цьому кримінальному провадженні;

2) після початку кримінального провадження шляхом реалізації органами досудового розслідування чи прокуратури своїх повноважень, не передбачених цим Кодексом, для забезпечення досудового розслідування кримінальних правопорушень;

3) під час виконання ухвали про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи у зв'язку з недопущенням адвоката до цієї слідчої (розшукової) дії. Факт недопущення до участі в обшуку адвокат зобов'язаний довести в суді під час судового провадження;

4) під час виконання ухвали про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи, якщо така ухвала винесена слідчим суддею без проведення повної технічної фіксації засідання.


~~~

Аноним

конечно может.

Аноним (автор вопроса)

Спасибо! Я почитал КПК, ст. 56 "Права потерпілого": Стаття 56. Права потерпілого

  1. Протягом кримінального провадження потерпілий має право:....

3) подавати докази слідчому, прокурору, слідчому судді, суду;

4) заявляти відводи та клопотання;.....

  1. Під час досудового розслідування потерпілий має право: .....

3) подавати докази на підтвердження своєї заяви;

... 3. Під час судового провадження в будь-якій інстанції потерпілий має право:

1) бути завчасно поінформованим про час і місце судового розгляду;

2) брати участь у судовому провадженні;

3) брати участь у безпосередній перевірці доказів;

4) підтримувати обвинувачення в суді у випадку відмови прокурора від підтримання державного обвинувачення;

5) висловлювати свою думку під час вирішення питання про призначення покарання обвинуваченому, а також висловлювати свою думку при вирішенні питання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру;

6) знайомитися з судовими рішеннями, журналом судового засідання і технічним записом кримінального провадження в суді;

7) оскаржувати судові рішення в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Поэтому мне немного непонятно, если буквально читать эту статью, то получается, что клопотання та докази можно подавать на стадии досудебного следствия, а вот что касается самого судебного процесса, то об этом не написано. У меня скоро будет суд, поэтому хотелось бы услышать, как правильно поступить, мнения разделились). "Протягом кримінального провадження" - входит ли рассмотрениеив суде в "кримінальне провадження" или нет?

При написании ответа используется разметка Markdown.