294 дня назадАноним

Чи може працівник органів місцевого самоврядування, ЯКИЄ НЕ Є ДЕРЖАВНИМ СЛУЖБОВЦЕМ бути ФОПом?

может, если нет по требованиям к должности ограничений

Аноним

Статтею 24 Закону України «Про запобігання корупції» встановлено обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності. Посадовим особам місцевого самоврядування забороняється: 1) займатися іншою оплачуваною (крім викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторської та суддівської практики із спорту) або підприємницькою діяльністю, якщо інше не передбачено Конституцією або законами України; 2) входити до складу правління, інших виконавчих чи контрольних органів, наглядової ради підприємства або організації, що має на меті одержання прибутку (крім випадків, коли особи здійснюють функції з управління акціями (частками, паями), що належать державі чи територіальній громаді, та представляють інтереси держави чи територіальної громади в раді (спостережній раді), ревізійній комісії господарської організації), якщо інше не передбачено Конституцією або законами України.

ЗУ про місцеве самоврядування Стаття 2. Посадова особа місцевого самоврядування

Посадовою особою місцевого самоврядування є особа, яка працює в органах місцевого самоврядування, має відповідні посадові повноваження щодо здійснення організаційно-розпорядчих та консультативно-дорадчих функцій і отримує заробітну плату за рахунок місцевого бюджету.

Дія цього Закону не поширюється на технічних працівників та обслуговуючий персонал органів місцевого самоврядування.

Аноним

Так человек и не писал должностное он лицо или нет...

в вопросе указано " ЯКИЄ НЕ Є ДЕРЖАВНИМ СЛУЖБОВЦЕМ"

При написании ответа используется разметка Markdown.