293 дня назадАноним

Я являюсь гражданином Республики Беларусь, с 2016 года нахожусь в браке с гражданкой Украину. На данный момент хочу переехать жить к жене. Хотел бы узнать, какие документы требуются для оформления постоянного вида на жительство, и какие сроки оформления? В браке уже большк 2-х лет.

ЗУ "Про імміграцію" передбачає такий порядок переїзду в Україну і отримання посвідки на постійне проживання: для надання дозволу на імміграцію до заяви додаються такі документи:

 1) три фотокартки;

 2) копія документа, що посвідчує особу;

 3) документ про місце проживання особи;

 4) відомості про склад сім'ї, копія свідоцтва про шлюб (якщо

особа, яка подає заяву, перебуває в шлюбі);

 5) документ про те, що особа не є хворою на хронічний

алкоголізм, токсикоманію, наркоманію або інфекційні захворювання, перелік яких визначено центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров'я. Термін розгляду заяви про надання дозволу на імміграцію не може перевищувати одного року з дня її подання. Після прибуття іммігранта в Україну він повинен звернутися протягом п'яти робочих днів до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері імміграції, із заявою про видачу йому посвідки на постійне проживання. До заяви мають додаватися копія паспортного документа заявника із проставленою в ньому довгостроковою візою та копія рішення про надання дозволу на імміграцію.

 Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну

політику у сфері імміграції, протягом тижня з дня прийняття заяви видає іммігранту посвідку на постійне проживання.

 Особі, яка перебуває на законних підставах в Україні і

отримала дозвіл на імміграцію, центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері імміграції, видає посвідку на постійне проживання протягом тижня з дня подання нею відповідної заяви.

При написании ответа используется разметка Markdown.

Поиск