240 дней назадАноним

Цивільно-правовий договір з продавцем. Як правильно вказати в договорі послугу, яку виконуватиме продавець: 1) Замовник доручає, а Виконавець бере на себе зобов'язання надати послуги з реалізації товарів (продукції) чи 2)Замовник доручає, а Виконавець бере на себе зобов'язання надати послуги з надання консультацій клієнтам в процесі обслуговування та супровід продажів продукції чи 3)Замовник доручає, а Виконавець бере на себе зобов'язання надати послуги з обслуговування клієнтів та супровід продажів продукції

м. __ “__” ___ 20_ р.

Товариство з обмеженою відповідальністю “_”, надалі – Замовник, в особі Генерального директора ____, що діє на підставі статуту, одного боку,

та Громадянин _____ надалі – Виконавець, з другого боку, разом по тексту – Сторони, уклали угоду про наступне:

  1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 1.1. Замовник доручає, а Виконавець бере на себе зобов’язання виконати такі роботи: здійснити продаж наступних товарів (перелік) 1.2. Робота має відповідати вимогам державних стандартів та вимогам, які висуваються до даного виду робіт. 1.3. Замовник зобов’язаний своєчасно прийняти й оплатити виконану Виконавцем роботу. 1.4. Виконавець виконує роботу за цим Договором самостійно та не має права залучати третіх осіб (субпідрядників) інакше ніж як за погодженням із Замовником.

  2. РОЗМІР ТА ПОРЯДОК ОПЛАТИ 2.1. Підставою для підписання документа який підтверджує виконання робіт Виконавцем за цим договором є підписаний Акт приймання виконаних робіт на об’єкті. 2.2. За виконану роботу Замовник сплачує Виконавцеві винагороду _ грн. 2.3. Виплата винагороди Виконавцеві Замовником здійснюється не пізніше 10 банківських днів після підписання Акта приймання виконаних робіт.

При написании ответа используется разметка Markdown.