227 дней назадАноним

Предметы какого возраста по законодательству Украины считаются антиквариатом?

Дело не в "возрасте", а в комплексе признаков, обстоятельств - устанавливающих какой-либо вид рыночной "ценносности" того или иного предмета. Это оценочная индивидуальная категория - общего правила (закона) нет.

   МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ ТА З ПИТАНЬ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ 
          ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ 
     МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ УКРАЇНИ

Н А К А З

N 322/795 від 29.12.2001 Про затвердження Правил торгівлі антикварними речами

антикварні речі - культурні цінності як об'єкти матеріальної та духовної культури, що мають художнє, історичне, етнографічне та наукове значення, підлягають збереженню, відтворенню та охороні і створені понад 50 років тому, у тому числі: а) предмети і документи, що пов'язані з розвитком суспільства та держави, історією науки, мистецтва і техніки, а також з життям і діяльністю видатних осіб, державних, політичних і громадських діячів; б) художні твори, у тому числі: оригінальні художні твори живопису, графіки та скульптури, картини та малюнки повністю ручної роботи на будь-якій основі та з будь-яких матеріалів; оригінальні художні композиції та монтажі з будь-яких матеріалів; гравюри, естампи, літографії та їх оригінальні друковані форми, твори декоративно-прикладного мистецтва, у тому числі вироби традиційних народних промислів та інші художні вироби зі скла, кераміки, дерева, металу, кістки, тканини та інших матеріалів; в) складові частини та фрагменти архітектурних, історичних, художніх пам'яток і пам'яток монументального мистецтва; г) рідкісні рукописи, друковані видання і документальні пам'ятки, у тому числі інкунабули та інші видання, що являють собою історичну, художню, наукову та культурну цінність; ґ) архівні документи, уключаючи кіно-, фото-, фонодокументи; д) унікальні та рідкісні музичні інструменти; е) старовинні монети та інші предмети колекціонування.

Аноним (автор вопроса)

Спасибо

Да, профильного закона Украины таки нет, а есть министерский НАКАЗ (в котором ссылки на иные смежные законы), однако если уже анализировать его, то нужно не только перечень возможных антикварных предметов осознать, но и некоторые другие требования:

 1.2. У цих Правилах нижченаведені терміни вживаються в такому 
значенні:
= = =
Забороняється приймати на  комісію  та  продавати  через 
спеціалізовані комісійні магазини, а також на аукціонах предмети 
та їх фрагменти, що одержані в результаті археологічних розкопок, 
ордени, медалі, печатки, різноманітні види зброї;

атрибуція - установлення авторства виробу чи твору, часу, 
місця його створення, стилю, матеріалу, техніки виконання з 
фіксацією розмірів (ваги), розпізнавальних особливостей, стану 
збереження тощо;
= = =
 1.6. Суб'єкт підприємницької діяльності зобов'язаний  при 
продажу  антикварних  речей  забезпечити  надання необхідної, 
доступної, достовірної та своєчасної інформації покупцю, яка 
повинна містити дані відповідно до терміну "атрибуція" цих Правил.
   Атрибуцію здійснює комісія, до складу якої мають увійти 
бухгалтер,   товарознавець,   касир,   юрист,   архівіст, 
експерти-мистецтвознавці, інші фахівці з окремих груп антикварних 
речей згідно з укладеними трудовими договорами (контрактами). 
Висновки комісії заносяться до графи "Характеристика товару" 
товарного ярлика. 
= = =
 1.11. У торговельному (демонстраційному) залі на видному та 
доступному для покупців (учасників аукціону) місці необхідно 
обладнати куточок покупця, де розміщуються Книга відгуків та 
пропозицій, ці Правила та інша необхідна інформація. 
= = =
 3. Продаж на аукціонах 

   3.1. Організатор аукціону повинен мати власне або орендоване 
приміщення  для  проведення  аукціону та забезпечити охорону 
аукціонного майна. 

   3.2. Для організації та проведення аукціону  створюється 
аукціонна комісія на чолі з представником організатора аукціону. 
До її складу мають увійти бухгалтер, товарознавець, касир, юрист, 
архівіст, експерти-мистецтвознавці, інші фахівці з окремих груп 
антикварних речей згідно з укладеними  трудовими  договорами 
(контрактами). 

   3.3. Між організатором аукціону і власником антикварних речей 
(фізичною чи юридичною особою) укладається угода, згідно з якою 
власник доручає йому продаж цих речей за винагороду, розмір якої 
визначається за погодженням сторін у відсотках від продажної ціни 
і не суперечить законодавству.
   Угодою сторін також визначається розмір плати  власником 
антикварних  речей  на  користь організатора аукціону за їх 
зберігання у разі, якщо такі речі не будуть реалізовані на 
аукціоні. 

   3.4. Аукціонна комісія встановлює за висновком експертів та 
за згодою власника антикварних речей стартові ціни, складає акт 
приймання аукціонного майна (додаток 2) та надає акт голові 
аукціонної комісії для затвердження.
   Акт приймання  аукціонного  майна  складається  у  двох 
примірниках, один з яких залишається в організатора аукціону, а 
другий передається власнику антикварних речей.
   На підставі акта приймання аукціонного майна складається 
інформаційна картка на кожний лот (додаток 3). 

ПОВТОРЮСЬ для ясности:

"3.4. Аукціонна комісія встановлює за висновком експертів та за згодою власника антикварних речей стартові ціни, складає акт приймання аукціонного майна (додаток 2) та надає акт голові аукціонної комісії для затвердження.

При написании ответа используется разметка Markdown.