377 дней назадАноним

громадянин україни петренко та громадянин канади іваненко (надалі - засновники), керуючись статтею 63 Господарського кодексу України, вірішили створити підприємство з іноземними інвестиціями і назвати його Будівельник. з цією метою вони провели установчі збори, на яких було затверджено статут Підприємства з іноземними інвестиціями Будівельник. В статуті згідно із частиною 4 статті 57 Господарського кодексу України було зазначено, що найменуванням даної юридичної особи є Підприємства з іноземними інвестиціями Будівельник, а предметом діяльності Підприємства з іноземними інвестиціями Будівельние є капітальне будівництво. ПРи державній реєстрації Підприємства з іноземними інвестиціями Будівельник Засновники згідно з пунктом 11) частини 2 статті 9 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фіщичних осіб-підприємців та громадських формувань" зазначили в заяві про державну реєстрацію створення юридичної особи що видом економічної діяльності Підприємства з іноземними інвестиціями Будівельник буде той вид діяльності, що зазначений в статуті цього підприємства, тобто капітальне будівництво. Дана заява разом із статутом та іншими документами, необхідними для державної реєстрації юридичнох особи, була надана державному реєстратору для проведення державної реєстрації Підприємства з іноземними інвестиціями Будівельник. державний реєстратор, перевіривши отримані від засновників документи, відмовив в державній реєстрації підприємства з іноземними інвестиціями Будівельник, зазначивши дві підстави відмови: 1) невідповідність законодавству організаційно-правової форми даної юридичної особи, та 2) невідповідність законодавству виду діяльності даної юридичної особи. засновники, керуючись статтею 2 Господарського кодексу України, звернулися до відповідного господарського суду України з позовною заявою, в якій оскаржували дії державного реєстратора і просили суд зобовязати державного реєстратора здійснити державну реєстрацію Підприємства з іноземними інвестиціями Будівельник. Зокрема, в позовній заяві Засновники зазначили, що така організаційно-правова форма, як "підприємство з іноземними інвестиціями" відповідає законодавству, так як передбачено статтею 63 Господарського кодексу України, і такий вид діяльності, як "капітальне будівництво" відповідає законодавству, так як передбачений главою 33 Господарського кодексу Украхни. Питання: 1. Що має вчинити Господарський суд, отримавши таку позовну заяву? 2. Чи відноситься до юрисдикції господарського суду даний спір? 3. Який нормативно-правовим актом мають керуватися засновники при визначені виду економічної діяльності субєкта господарювання, який ними створюється? Чи передбачено таким нормативно-правовим актом такий вид економічної діяльності, як "капітальне будівництво"? 4. Чи визначено в законодавстві поняття "капітальне будівництво"? якщо так, то наведіть приклади його

Задачи решаются на платной основе

При написании ответа используется разметка Markdown.