189 дней назадВіталій

Добрий день.Скажіть будь ласка чи не буде порушенням законодавства ,якщо установчі збори співвласників ОСББ введуть в склад правління особу,яка не є співвласником майна в ОСББ і рішенням правління виберуть цю особу головою правління.Спасибі.

Аноним

У правлінні повинні бути лише співвласники. Читайте закон.

Аноним

Правление может нанять на работу стороннее лицо на должность управителя (или общее собрание принять на работу, смотря как написано в уставе)

Аноним

Устав не должен противоречить законодательству. Совладельцы могут оспорить устав. А о найме постороннего человека - могут.

~= А Д В О К А Т =~

В законі ні слова немає про те, що в правлінні (чи головою правління) мають бути тільки співвласники. Щодо того, що

Для здійснення контролю за фінансово-господарською діяльністю правління об'єднання на загальних зборах обирається з числа співвласників **ревізійна комісія (ревізор)** або приймається рішення про залучення аудитора.

Але ж це тільки про РЕВІЗІЙНУ КОМІСІЮ, а не про ГОЛОВУ ПРАВЛІННЯ !! І ТО МОЖНА ЗАЛУЧИТИ АУДИТОРА, ЯКИЙ НЕ Є ОБОВ'ЯЗКОВО ІЗ СПІВЛАСНИКІВ.

З А К О Н  У К Р А Ї Н И 

          Про об'єднання співвласників 
          багатоквартирного будинку 
= = =
 Стаття 1. Визначення термінів 

   У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому 
значенні: 
= = =
представник співвласника - фізична або юридична особа, яка на 
підставі договору або закону має право представляти інтереси 
співвласника; 
= = =
 Стаття 10. Статутні органи об'єднання 
= = =
 Для керівництва поточною діяльністю об'єднання обирається 
правління. Правління має право приймати  рішення  з  питань 
діяльності об'єднання, визначених статутом. 

   Правління є  виконавчим  органом  об'єднання і підзвітне 
загальним зборам. 

   Порядок обрання  та  відкликання  членів  правління,  їх 
кількісний склад та строки обрання встановлюються загальними 
зборами.   
= = =
 Для здійснення контролю за фінансово-господарською діяльністю 
правління об'єднання на загальних зборах обирається з числа 
співвласників ревізійна комісія (ревізор) або приймається рішення 
про залучення аудитора. 
= = =
 Стаття 12. Управління багатоквартирним будинком 

   Управління  багатоквартирним будинком здійснює об’єднання 
через свої органи управління. 

   За  рішенням  загальних  зборів  функції  з  управління 
багатоквартирним будинком можуть бути передані (всі або частково) 
управителю або асоціації. 

   Об’єднання  самостійно  визначає  порядок  управління 
багатоквартирним  будинком  та може змінити його у порядку, 
встановленому цим Законом та статутом об’єднання.
= = =
Стаття 13. Відносини співвласників і управителя 

   Якщо  функції з управління багатоквартирним будинком за 
рішенням  загальних  зборів  об’єднання  передано управителю, 
відносини  з управління регулюються договором, укладеним між 
об’єднанням і управителем, умови якого повинні відповідати умовам 
типового договору, затвердженого центральним органом виконавчої 
влади, що забезпечує формування державної житлової політики і 
політики у сфері житлово-комунального господарства.
Аноним

Каким боком ревкомиссия? В вопросе этого не было.

~= А Д В О К А Т =~

Так именно это и толкую, что не было. И об ограничении избрания председателя правления только из собственников - также этого нет в законе - вот в чём суть.

Аноним

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2866-14 Стаття 10. Статутні органи об'єднання Органами управління об'єднання є загальні збори співвласників, правління, ревізійна комісія об'єднання. Вищим органом управління об'єднання є загальні збори. Загальні збори скликаються і проводяться в порядку, передбаченому цим Законом для установчих зборів, правлінням об’єднання або ініціативною групою з не менш як трьох співвласників.

У ТОВ - засновники, в ОСББ - співвласники, в АТ - акціонери. Толю, головний орган - загальні збори СПІВВЛАСНИКІВ. І головою правління обирається ЛИШЕ співвласник. А от "РАБОТАТЬ" буде НАЙНЯТА ЛЮДИНА. Її посада буде "УПРАВИТЕЛЬ". В штаті буде ПРИБИРАЛЬНИЦЯ, СЛЮСАР дядя Ваня, за трудовою угодою ЕЛЕКТРИК.

Аноним

КЛЮЧОВИЙ процес і відповідь; "вибрати" і "НАЙНЯТИ". У вашому випадку - НАЙНЯТИ на роботу.

Аноним

толик законы толкует по своему.

При написании ответа используется разметка Markdown.