221 день назадАноним 99

Получить дубликат свидетельства о смерти.

Свідоцтво про смерть повторно видається другому з подружжя, а також дітям, у тому числі й усиновленим, та їх законним представникам, близьким родичам померлого (братам і сестрам, онукам, діду і бабі як з боку батька, так і з боку матері), особі, яка є спадкоємцем за законом або заповітом, представникові органу опіки та піклування у разі виконання ним повноважень з опіки та піклування стосовно осіб, які мають право на отримання такого свідоцтва.

Якщо оригінал свідоцтва про державну реєстрацію акту цивільного стану вкрадено, загублено, пошкоджено чи знищено, повторна видача свідоцтва здійснюється відділами державної реєстрації актів цивільного стану на підставі актового запису цивільного стану, складеного як в електронному вигляді, так і на паперовому носії.

зверніться у віідділ РАЦС з заявою відповідною...

Аноним (автор вопроса)

Говорят :в ОТделе ЗАГСА - Конторская,3 -Харьков,что в 2014м не было записи в базе о смерти ??????

Аноним (автор вопроса)

Спасибо, Иванна -глубоко, в теории

Аноним (автор вопроса)

дубликат нужен вдове умершего в 2014м-выходит замуж.

Можливо реєстрація смерті взагалі не проводилася, тоді потрібно встановлювати факт смерті (в суді) і реєструвати смерть особи у відділі ДРАЦСу.

Нужно получить отказ в РАГСе в Харькове, и обращаться в суд - истребовать в судебном порядке или же устанавливать факт смерти.

При написании ответа используется разметка Markdown.