182 дня назадАлексей

Добрый день. Прошу, ответить на вопрос.Украина. Человек работает официально.Имеет ли право, этот человек открыть частное предпринимательство?Возможно, быть официальным сотрудником, и частным предпринимателем одновременно? В таком случае какие ограничения, требования по закону Украины, для этого человека? belovaleksej576@gmail.com

Аноним

Можно, если вы не госслужащий.

Неизвестный

Здравствуйте Согласно Закону Украины "О предпринимательстве" предпринимателями могут быть:граждане Украины или других государств; особы без гражданства; отдельные юридические лица и их объединения. Не могут заниматься частной предпринимательской деятельностью:военнослужащие; члены органов государственной власти; сотрудники государственных юридических органов

Arthur Vip Law Consulting

Доброго Дня !

Відповідно Закону України ´´Про підприємництво´´ 698-ХІІ

Стаття 2. Суб'єкти підприємницької діяльності

Суб'єктами підприємницької діяльності (підприємцями) можуть бути:

громадяни України, інших держав, особи без громадянства, не обмежені законом у правоздатності або дієздатності; юридичні особи всіх форм власності, встановлених Законом України "Про власність";

об'єднання юридичних осіб, що здійснюють діяльність в Україні на умовах угоди про розподіл продукції. Щодо юридичних осіб та громадян, для яких підприємницька діяльність не є основною, цей Закон застосовується до тієї частини їх діяльності, яка за своїм характером є підприємницькою.

Найменування суб'єкта підприємницької діяльності - юридичної особи повинне містити відомості про його організаційно-правову форму та назву. У найменуванні суб'єкта підприємницької діяльності - юридичної особи забороняється використання повних або скорочених найменувань органів державної влади, органів місцевого самоврядування та похідних від цих найменувань, а також найменувань, тотожних найменуванню іншого суб'єкта підприємницької діяльності - юридичної особи чи об'єднання громадян, внесених до відповідних реєстрів.

Не допускається заняття підприємницькою діяльністю таких категорій громадян: військовослужбовців, службових осіб органів прокуратури, суду, державної безпеки, внутрішніх справ, державного нотаріату, а також органів державної влади і управління, які покликані здійснювати контроль за діяльністю підприємств.

Особи, яким суд заборонив займатися певною діяльністю, не можуть бути зареєстровані як підприємці з правом здійснення відповідного виду діяльності до закінчення терміну, встановленого вироком суду.

Особи, які мають непогашену судимість за крадіжки, хабарництво та інші корисливі злочини, не можуть бути зареєстровані як підприємці, не можуть виступати співзасновниками підприємницької організації, а також займати в підприємницьких товариствах та їх спілках (об'єднаннях) керівні посади і посади, пов'язані з матеріальною відповідальністю.

З Повагою до Вас .

096 631 12 61

Но не забывайте _ФОП _ -частный предприниматель отвечает своим имуществом. в отличие о ого же ООО.ВОзникнут проблемы у ВАс допусим по суду -госисполнители либо приватные арестуют ,дом, квартиру, гараж ,авто.В Украине возможно все почти.

При написании ответа используется разметка Markdown.