61 день назадмаша

чи можу я отримувати допомогу на дитину як малозабезпечена якшо непрацюю і є мати одиночка

~= А Д В О К А Т =~

Звертайтесь в соцзабез.

Arthur Vip Law Consulting

Доброго часу доби Шановна Пані !

Законодавство про державну соціальну допомогу складається з Закону України "Про прожитковий мінімум", і Закону України ´´ Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям´´, інших нормативно-правових актів, що регулюють правовідносини з надання державної соціальної допомоги.

Відповідно діючого чинного законодавства :

а). Закону України ´´ Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям´´ # 1768-III

Стаття 3. Право на державну соціальну допомогу

Право на державну соціальну допомогу мають малозабезпечені сім’ї, які постійно проживають на території України.

Стаття 4. Порядок надання державної соціальної допомоги

Заява про надання державної соціальної допомоги подається уповноваженим представником сім’ї до місцевої державної адміністрації або до виконавчого комітету сільської, селищної ради. Виконавчий комітет сільської, селищної ради передає заяву про надання державної соціальної допомоги до місцевої державної адміністрації.

У заяві дається згода сім’ї на збір інформації про неї, про її власність, доходи та майно, що необхідна для мети цього Закону.

До заяви про надання державної соціальної допомоги додаються:

документ, що посвідчує особу;

довідка про склад сім’ї. До складу сім’ї включаються чоловік, дружина; рідні, усиновлені та діти цих осіб віком до вісімнадцяти років, а також діти, які навчаються за денною формою навчання у закладах загальної середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої і вищої освіти до досягнення двадцяти трьох років і які не мають власних сімей; неодружені повнолітні діти, які визнані особами з інвалідністю з дитинства I та II груп або особами з інвалідністю I групи і проживають разом з батьками; непрацездатні батьки чоловіка та дружини, які проживають разом з ними і перебувають на їх утриманні у зв’язку з відсутністю власних доходів; особа, яка проживає разом з одинокою особою з інвалідністю I групи і здійснює догляд за нею; жінка та чоловік, які проживають однією сім’єю, не перебувають у шлюбі, але мають спільних дітей. При цьому до складу сім’ї включаються незалежно від місця проживання (перебування) або реєстрації діти, які навчаються за денною формою навчання у закладах загальної середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої і вищої освіти до досягнення двадцяти трьох років і не мають власних сімей. До складу сім’ї не включаються особи, які перебувають на повному державному утриманні;

декларація про доходи та майно осіб, які входять до складу сім’ї (в декларацію не включаються державна соціальна допомога, призначена відповідно до цього Закону; нарахована субсидія за спожиті житлово-комунальні послуги; сплачені членами сім’ї аліменти; грошове забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу, які беруть безпосередню участь в антитерористичній операції, на час її проведення, безпосередню участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, на час здійснення зазначених заходів);

довідка про наявність та розмір земельної частки (паю);

довідка встановленої форми про безпосередню участь особи в антитерористичній операції, про безпосередню участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях.

Форми заяви, довідки про склад сім’ї, декларації про доходи та майно встановлюються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері соціального захисту.

Місцеві державні адміністрації для мети цього Закону мають право користуватися всіма офіційними джерелами інформації, в тому числі й інформацією податкових органів.

Державна соціальна допомога призначається з місяця звернення, якщо протягом місяця подано всі необхідні документи.

Рішення про призначення державної соціальної допомоги чи про відмову в її наданні приймається місцевою державною адміністрацією протягом десяти календарних днів і наступного після його прийняття дня надсилається уповноваженому представнику малозабезпеченої сім’ї.

Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері соціального захисту, організовує роботу щодо призначення та виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям. Рішення про відмову в наданні державної соціальної допомоги має бути вмотивованим і містити роз’яснення порядку його оскарження.

Стаття 6. Строки призначення державної соціальної допомоги

Державна соціальна допомога призначається на шість місяців.

Одиноким особам, визнаним за результатами медико-соціальної експертизи непрацездатними, які не мають інших джерел до існування, державна соціальна допомога може бути призначена на строк визнання особи непрацездатною.

Одиноким особам, які досягли 65-річного віку і не мають інших джерел до існування, державна соціальна допомога може бути призначена довічно.

Зазначені у частинах другій та третій цієї статті умови застосовуються також при призначенні державної соціальної допомоги непрацездатному подружжю при відсутності осіб, зобов’язаних їх утримувати відповідно до закону.

З Повагою до Вас .

Arthur Vip Law Consulting

Оформленням соцдопомоги займається управління праці та соцзахисту населення за місцем реєстрації уповноваженого представника малозабезпеченої родини. У сільській місцевості, збором заяв з необхідними документами та їх подальшою передачею відповідним органам соціального захисту, займаються виконавчі органи сільських і селищних рад.

Державна допомога по малозабезпеченості, субсидія на оплату послуг ЖКГ, сплачені членами сім’ї аліменти, а також грошове забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу, які беруть безпосередню участь в АТО (ООС) в декларацію про доходи не включаються.

А, також надання грошової допомоги на дітей матерям одиначкам регламентовано Постановою КМУ ´´Про затвердження Порядку призначення і виплати державної допомоги сім’ям з дітьми´´ # 1751-2001-п / 1101-2019-п Сума виплат у 2020 році збільшена не була і, як і раніше, становить різницю між 100% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку та середньомісячним сукупним доходом родини в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців. Максимальний розмір допомоги одинокій матері становить:

a.- до 6 років

01/01/2020-30/06/2020 = 1779 гр.

01/07/2020-30/11/2020 = 1859 гр.

01/12/2020-31/12/2020 = 1921 гр.

b.- з 6-18 років

01/01/2020-30/06/2020 = 2218 гр.

01/07/2020-30/11/2020 = 2318 гр.

01/12/2020-31/12/2020 = 2395 гр.

c.- з 18-23 років

01/01/2020-30/06/2020 = 2102 гр.

01/07/2020-30/11/2020 = 2197 гр.

01/12/2020-31/12/2020 = 2270 гр.

З Повагою до Вас .

Arthur Vip Law Consulting

Тимчасова державна допомога дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів призначається дитині віком до 18 років. Аліменти від держави надаються в розмірі, що дорівнює різниці між 50% ПМ для дитини відповідного віку та середньомісячним сукупним доходом сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні 6 місяців. Таким чином, максимальна сума грошової допомоги дитині, якщо батько (мати) не платить аліменти, в 2020 році становить:

дітям до 6 років: з 01.01.20 — 889,5 грн., з 01.07.20 — 929,5 гривень, з 01.12.20 — 960,5 грн. дітям 6-18 років: з 01.01.20 — 1109 грн., з 01.07.20 — 1159 гривень, з 01.12.20 — 1197,5 грн.

З Повагою до Вас .

При написании ответа используется разметка Markdown.