2128 дней назадІгор

Скільки днів відпустки за власний рахунок можна використати протягом календарного року (з розривом та без розриву)?

ЮК «Санкам»

Стаття 25. Відпустка без збереження заробітної плати, що надається працівникові в обов'язковому порядку

 Відпустка без збереження заробітної  плати  за  бажанням

працівника надається в обов'язковому порядку:

 1) матері або батьку, який виховує дітей без матері (в тому

числі й у разі тривалого перебування матері в лікувальному закладі), що має двох і більше дітей віком до 15 років або дитину-інваліда, - тривалістю до 14 календарних днів щорічно; 2) чоловікові, дружина якого перебуває у післяпологовій відпустці, - тривалістю до 14 календарних днів; 3) матері або іншим особам, зазначеним у частині третій статті 18 та частині першій статті 19 цього Закону, в разі якщо дитина потребує домашнього догляду, - тривалістю, визначеною в медичному висновку, але не більш як до досягнення дитиною шестирічного віку, а в разі якщо дитина хвора на цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), - не більш як до досягнення дитиною шістнадцятирічного віку; ( Пункт 3 статті 25 в редакції Закону N 2318-IV ( 2318-15 ) від 12.01.2005 ) 3-1) матері або іншій особі, зазначеній у частині третій статті 18 цього Закону, для догляду за дитиною віком до 14 років на період оголошення карантину на відповідній території; ( Частину першу статті 25 доповнено пунктом 3-1 згідно із Законом N 2169-VI ( 2169-17 ) від 11.05.2010 ) 4) ветеранам війни, особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, та особам, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" ( 3551-12 ), - тривалістю до 14 календарних днів щорічно; 5) особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, - тривалістю до 21 календарного дня щорічно; 6) пенсіонерам за віком та інвалідам III групи - тривалістю до 30 календарних днів щорічно; 7) інвалідам I та II груп - тривалістю до 60 календарних днів щорічно; 8) особам, які одружуються, - тривалістю до 10 календарних днів; 9) працівникам у разі смерті рідних по крові або по шлюбу: чоловіка (дружини), батьків (вітчима, мачухи), дитини (пасинка, падчірки), братів, сестер - тривалістю до 7 календарних днів без урахування часу, необхідного для проїзду до місця поховання та назад; інших рідних - тривалістю до 3 календарних днів без урахування часу, необхідного для проїзду до місця поховання та назад; 10) працівникам для догляду за хворим рідним по крові або по шлюбу, який за висновком медичного закладу потребує постійного стороннього догляду, - тривалістю, визначеною у медичному висновку, але не більше 30 календарних днів; 11) працівникам для завершення санаторно-курортного лікування - тривалістю, визначеною у медичному висновку; 12) працівникам, допущеним до вступних іспитів у вищі навчальні заклади, - тривалістю 15 календарних днів без урахування часу, необхідного для проїзду до місцезнаходження навчального закладу та назад; 13) працівникам, допущеним до складання вступних іспитів в аспірантуру з відривом або без відриву від виробництва, а також працівникам, які навчаються без відриву від виробництва в аспірантурі та успішно виконують індивідуальний план підготовки, - тривалістю, необхідною для проїзду до місцезнаходження вищого навчального закладу або закладу науки і назад; 14) сумісникам - на термін до закінчення відпустки за основним місцем роботи; 15) ветеранам праці - тривалістю до 14 календарних днів щорічно; 16) працівникам, які не використали за попереднім місцем роботи щорічну основну та додаткові відпустки повністю або частково і одержали за них грошову компенсацію, - тривалістю до 24 календарних днів у перший рік роботи на даному підприємстві до настання шестимісячного терміну безперервної роботи; ( Пункт 16 частини першої статті 25 в редакції Закону N 2073-III ( 2073-14 ) від 02.11.2000 ) 17) працівникам, діти яких у віці до 18 років вступають до навчальних закладів, розташованих в іншій місцевості, - тривалістю 12 календарних днів без урахування часу, необхідного для проїзду до місцезнаходження навчального закладу та у зворотному напрямі. За наявності двох або більше дітей зазначеного віку така відпустка надається окремо для супроводження кожної дитини. ( Частину першу статті 25 доповнено пунктом 17 згідно із Законом N 2622-IV ( 2622-15 ) від 02.06.2005 )

 Працівникам, які навчаються без відриву від виробництва в

аспірантурі, протягом четвертого року навчання надається за їх бажанням один вільний від роботи день на тиждень без збереження заробітної плати.

 Стаття 26. Відпустка без збереження заробітної плати за
      згодою сторін

 За сімейними обставинами та з інших причин працівнику може

надаватися відпустка без збереження заробітної плати на термін, обумовлений угодою між працівником та власником або уповноваженим ним органом, але не більше 15 календарних днів на рік.

ЮК «Санкам»

Вибирайте, яка підстава Вам підходить - і відповідно строки.

Аноним

Якщо працівник написала заву про відпустку з 25 грудня 2014 по 6 січня 2015 (13 днів), просить продовжити відпустку до 20 січня, чи можу я дозволити продовження відпустки за свій рахунок?

Аноним

Доброго дня!Я хочу взяти відпустку за свій рахунок по догляду за дитиною чи обовязково вказувати яркий догляд ?Скільки днів мені можна взяти на відпустку?Чи потрібні мені якісь довідки для підтвердження що я буду доглядати дитину?

Аноним

Аноним-1, если работник просит продлить отпуск за свой счёт на общих основаниях, то это больше 15 дней, которые разрешены законом. Выход есть и он прост: можно отпустить сотрудника на это время без заявления, по договорённости.

А где здесь "Аноним-1" ? Ведь все же одинаковые просто "Анонимы"!

Автору питання. Для відпустки за свій рахунок є обмеження по часу (не більше 15 днів, а не обов'язково помилкове "БІЛЬШЕ 15 ДНІВ", як невірно написав "анонім-0"), але ніяких довідок/підтверджень не передбачено. Навіть причину можна не вказувати, лиш би начальство погодило/відпустило. Але можна і вказати причину і підтвердити її документально.

Аноним

Балаушко, 0-это вы. Даже не в состоянии понять смысл элементарных слов. Аноним написал:"это больше 15 дней, которые разрешены законом", из что любому адекватному человеку становится понятно: запросы сотрудника Анонима-1 превышают максимальные допустимый срок для отпуска за свой счёт-15 дней.

Сколько лет ребенку? Если ему меньше чем 3 года- можете писать заявление и уходить в отпуск по уходу за ребенком. Если же ребенок старше, То только 15 дней, если же он требует ухода- тогда нужна справка с медучереждения. Вообщем - много если и вопрос очень обширный.

При написании ответа используется разметка Markdown.