2454 дня назадНадія

За несплату аліментів було накладено арешт на 1/3 частину квартири. Аліментна справа знаходиться в ДВС. Представником боржника вкиконавцю було надано копії квитанцій про сплату аліментів. Виконавець видав довідку-розрахунок, в якій зазначено, що борг покрито і навіть існує переплата. Але виконавець відмовився знімати арешт, мотивуючи тим, що діти на яких виплачуються аліменти неповнолітні і порекомендував знімати арешт через суд. Чи правомочні дії виконавця? Якщо так, то якими законами він керувався?

Треба звертатись до суду. ЗУ "Про виконавче провадження"

Надія

Дякую за відповідь, пане Андрію. Але мені не зрозуміло саме з чим звертатися до суду. Оскаржувати відповідь виконавця, чи намагатися зняти арешт через суд на підставі того, що борг погашено?

Аноним

Виконавець не може зняти арешт, тому оскаржувати його дії немає сенсу. Оскільки вам потрібно зняти арешт, ви звертаєтесь до суду для його зняття.

Надія

Дякую, пане Андрію. Тепер зрозуміла. )))

Исполнитель должен снимать арест, а не суд или обжаловать его бездействие (отказ).

Звільнення майна з-під арешту відбувається або шляхом звернення з такою вимогою до суду або в адміністративному порядку до начальника відповідного органу державної виконавчої служби.
Постановою Пленуму Bерховного Cуду України від 26 грудня 2003 р. № 14 «Про практику розгляду судами скарг на рішення, дії або бездіяльність органів і посадових осіб державної виконавчої служби та звернень учасників виконавчого провадження» передбачено, що вимоги інших осіб щодо належності їм, а не боржнику майна, на яке накладено арешт, вирішуються шляхом пред'явлення ними відповідно до правил підвідомчості (ст. 24 ЦПK, ст. 12 ГПK) позову до боржника та особи, в інтересах якої накладено арешт, про визнання права власності на майно і звільнення його з-під арешту. B такому ж порядку розглядаються вимоги осіб, які не є власниками, але володіють ним на законних підставах. Майно звільняється з-під арешту за постановою державного виконавця: 1) у разі прийняття судом рішення про звільнення майна з-під арешту; 2) сплати боржником повної суми боргу за виконавчим документом до реалізації арештованого майна боржника. Таку постанову державний виконавець приймає не пізніше наступного дня, коли йому стало відомо про такі обставини. Kопія постанови про звільнення майна з-під арешту надсилається боржнику та до органу (установи), якому була надіслана постанова про накладення арешту на майно боржника на виконання. У разі виявлення за скаргою боржника порушєння встановленого цим Законом порядку накладення арешту постанову про звільнення з-під арешту майна боржника може винести начальник відповідного відділу державної виконавчої служби, якому підпорядкований державний виконавець. Kопія постанови начальника відділу державної виконавчої служби про звільнення майна боржника з-під арешту не пізніше наступного після її винесення дня надсилається сторонам та до відповідного органу (установи) для зняття арешту, а про відмову у звільненні майна боржника з-під арешту - боржнику. Також, за наявності письмового висновку експерта щодо неможливості чи недоцільності реалізації арештованого майна боржника у зв'язку із значним ступенем його зносу, пошкодженням або коли витрати, пов'язані із зверненням на нього стягнення, перевищать грошову суму, за яку воно може бути реалізовано, майно боржника можс бути звільнено з-під арешту за постановою державиого викопавця, яка затверджується начальпиком відповідіюго відділу державної виконавчої служби. Kопія постамови державного виконавця про звільнення майна боржника з-під арсиггу пс пізнішв наступного після її винссення дня надсилається сторонам та до відповідного органу (установи) для зняття арешту. У всіх інших випадках по незакінченних виконавчих провадженнях арешт з майна чи коштів може бути знятий за рішенням суду.

На

Я имела беседу в телефонном режиме с начальником ДВС по поводу отказа о снятии ареста. Начальник ответил, что им запретили (буквально на прошлой неделе) снимать аресты с квартир должников, если дети должника несовершеннолетние.

Нет таких запретов, требуйте отказ в письменной форме, а не по телефону.

Надія

Свой ответ начальник объяснял тем, что сняв арест, бывший должник может продать квартиру и "исчезнуть". Дети останутся без алиментов. Официальный отказ мне пока не предоставили, хотя с времени написания заявления о снятии ареста прошло больше месяца. Я намерена написать новое заявление на имя начальника ДВС о предоставлении мне официального отказа, чтобы мне было с чем обращаться в суд. Мнения уважаемых юристов разошлись... Алименты погашены с запасом. Так с чем же мне все-таки обращаться в суд?

Обжаловать отказ в снятии запрета - признать действия неправомерными и требовать его снятия уже через суд. Не важно, что он Вам пояснял, все должно быть в рамках закона, и в письменном виде, иначе у Вас не будет доказательств факта обращения и отказа.

даже если мнения разошлись. При наличии отказа госисполнителя вам все равно нужно будет за снятием ареста обращаться в суд

Аноним (автор вопроса)

ОК, спасибо всем за помощь!

Надія (автор вопроса)

Была в ДВС, написала еще одну заяву с просьбой снять арест или объяснить причины отказа со ссылкой на нормативные документы действующего законодательства и выдать копии документов из выконавчого провадження для обращения в суд. К заяве приложила довидку-розрахунок об уплате алиментов. Беседовала с зам.начальника ДВС. Он мне объяснил, что недавно они получили письмо от антикоррупционного комитета с разъяснениями. Вот этим письмом они и руководствовались в своем отказе. Мне несколько непонятно: как может письмо антикоррупционного комитета иметь большую силу, чем закон.

всякие письма носят рекомендательный характер, и не имеют силу закона

Надія (автор вопроса)

Спасибо за ответ. Уважаемые юристы, просветите где об этом прямо сказано в законе. Отступать не намерена. Может удастся отстоять свои интересы, не обращаясь в суд.

ч. 3 ст. 60 ЗУ "Про виконавче провадження" З майна боржника може бути знято арешт за постановою начальника відповідного відділу державної виконавчої служби, якому безпосередньо підпорядкований державний виконавець, якщо виявлено порушення порядку накладення арешту, встановленого цим Законом

ч. 5 ст. 60 У всіх інших випадках незавершеного виконавчого провадження арешт з майна чи коштів може бути знятий за рішенням суду

без суда можно снять арест только если это сделает начальник (вряд ли пойдет на это) и если исполнительное производство будет закончено, например, за заявою стягувачки (если договоритесь). Потом предъявит исполнительный снова

ключевое слово "незавершене"

поправка: только один вариант - если арест снимет начальник. По заяве стягувачки не смогут снять. Ст. 50

Аноним (автор вопроса)

То есть, если начальник ДВС отказывается снять арест. То тогда прямая дорога в суд?

Надія (автор вопроса)

И еще один вопрос. Я уже просила у исполнителя сделать ксерокопии документов из выконавчого провадження для обращения в суд. Исполнитель мне ответила, что копий они не выдают, пусть адвокат придет и ознакомится с делом лично. Хотя у них в кабинете ксерокс стоит. Потом девушка подумала и добавила, что разрешит некоторые документы мне сфотографировать. Качество сфотографированного документа никакое. Действительно ли исполнителю не положено выдавать должнику копии документов?

дорога в суд однозначно. Насчет копий: вы имеете право получить копии всех документов испол производства если вы сторона или представитель стороны. Изготовить копии вы можете за свой счет:попросите исполнителя пройти к ближайшему ксерокс-центру или возьмите камеру с хорошим разрешением

Надія

Уважаемые господа юристы, я подала в суд позовну заяву о снятии ареста с квартиры по алиментам. К делу приложена справка о переплате на суму около 7000 грн. В месяц положено платить алиментов около 1000 грн. Консультировалась у двух юристов. Юристы оценивают перспективу дела по-разному. Один юрист говорит, что суд должен снять арест, т.к. существует переплата. Другой юрист говорит, что откажут, потому, что дети несовершеннолетние (16 и 17 лет) и квартира будет подстраховывать интересы детей на случай если отец прекратит выплачивать алименты. Хотелось бы знать, были ли у кого подобные прецеденты в судебной практике? К чему мне готовиться?

Аноним

Добрый день подскажите пожалуйста, у меня был суд по снятию автомобиля с ареста, по алиментам, я его выиграл, задолженности нет, но в реестре все равно висит арест на движущие имущество, то есть по факту в оресте. А в ДВС говорят , что так и будет пока не исполниться полнолетие ребенку. Можно как то решить этот вопрос? Спасибо.

Анжела

Добрый день. Ситуация слудующая : у женщины есть два сына, у обоих была задолженность по алиментам и наложен арест на их общую квартиру. Сейчас долги погашены полностью, исполнитель даёт ответы что долги погашены и предлагает обратиться в суд чтобы снять арест. Какая перспектива? Сыновей в городе нет, у матери доверенность от каждого из них на представлениие интересов. Заранее спасибо.

є перспектива. якщо цікавить - телефонуйте, обговоримо варіанти

Валентин

Добрий вечер! Я плательщик алиментов, на днях пришло письмо о том, что являюсь должником и перечень документів которий я обязан представить. Стал виясняти в чем причина, отказались что мне насчитали долг 60000 грн и наложенним арест на мою квартиру, и часть родительской..инспектор утверждает, что алименти не поступают с 2012 года, хотя плачу я их регулярно на счет ДВС ими же и предоставленний! Чеки в наличии! Как бить? Как снять арест с имущества?

~= А Д В О К А Т =~

С вашей ситуацией нужно разбираться индивидуально, готовить запросы, обращения. Если интересует юридическое сопровождение такой процедуры и поскольку может фигурировать конфиденциальная информация - обращайтесь непосредственно на e-mail: advocate-s@i.ua или САЙТ.

Аноним

Скажите,если есть долг по алиментам,должник многодетный имеет еще 3 детей и 1-комнатная квартира,единственное жилье можно ли снять арест?

Аноним

А как по законну снять арешт майна , если ребёнку исполнилось 18 лет, но есть задолженность . И реально вообще снять арест

Погасити заборгованість, адже вона виникла до часу повноліття дитини

Kseni lawyer

Згідно з ЗУ"Про виконавче провадження" арешт на єдине житло боржника може бути накладений лише за умови існування заборгованості не меншої за 72тис.грн. Як правило, держвиконавці на такі "дрібниці" уваги не звертають та арештовують усе на своєму шляху)) Отже, якщо заборгованість за аліментами не перевищувала цієї суми, то можна звернутися зі скаргою на дії держвиконавця до начальника місцевого органу ДВС, а якщо той не зніме арешт, то протягом 10 днів до місцевого суду зі скаргою на рішення, дії та бездіяльність названих посадових осіб.

Аноним

Добрий день оплатив всі борги за аліменти судовий збір штрафи і хочу продати квартиру але виконавча служба не знімає арешт із тієї квартири тому що є неповнолітня дитина але квартира була мною придбана після розлучення і я єдиний власник ?

Доброго дня. Ви маєте право оскаржити бездіяльність виконавця до суду, треба подавати скаргу в суд.

~= А Д В О К А Т =~

Також ви можете без судових процесів просто попередньо перед продажем квартири виписати дитину на іншу адресу через сервісний центр (але реальну адресу і житло) і для цього не потрібна нічия згода.

При написании ответа используется разметка Markdown.