859 дней назадАноним

Яким чином виключити дані про батька зі свідоцтва про народження дитини, змінити прізвище дити та по-батькові. На момент народження дитини (20.10.2016) шлюб був розірваний (17.09.2016) за добровільною заявою двох сторін. Не проживаємо разом та не маємо жодних відносин з 30.03.2016. На аліменти не претендую. Дякую за відповідь.

Потрібно спочатку позбавити через суд батьківських прав.

Адже так буває, що ще "вчора" ви обіцяли любити та не покидати один одного ні в радості, ні в горі, а вже сьогодні – всі горщики побиті і втраченого щастя не повернути. У відносинах між чоловіком і жінкою може трапитися всяке.

Але викреслити із життя людину, з якою маєш спільну дитину, вже важче. Чи може бути виходом позбавлення батьківських прав, мотивуючи це тим, що один із подружжя (у 99% випадків - батько) не виконує своїх обов’язків щодо дитини.

Для початку, з’ясуємо, що ж таке «батьківські права». Низка нормативних документів, включаючи Конституцію України, передбачає певний комплекс прав, які мають батьки по відношенню до своєї дитини. Звичайно, це право дати дитині ім’я, право на виховання, спілкування та зустрічі, прийняття участі у житті дитини, захист її інтересів та визначення її долі (до певного часу, принаймні). Дані права закріплюють абсолютно нормальні та природні потреби нормальних батьків і не можуть бути заперечені жодною людиною.

На противагу до прав, батьки мають і обов’язки: забрати дитину із пологового будинку, виховувати дитину, забезпечувати достатній рівень її життя, а також духовний та соціальний розвиток, здобуття освіти.батьківські права

Коли потрібно позбавляти батьків або одного із них їх батьківських прав? Українське законодавство чітко встановлює перелік підстав, які дають можливість позбавити батьків батьківських прав. Зокрема, до таких підстав відносяться випадки, коли мати або батько:

  • не забрали дитину з пологового будинку або з іншого закладу охорони здоров'я без поважної причини і протягом шести місяців не виявляли щодо неї батьківського піклування

  • ухиляються від виконання своїх обов'язків по вихованню дитини

  • жорстоко поводяться з дитиною

  • є хронічними алкоголіками або наркоманами

  • вдаються до будь-яких видів експлуатації дитини, примушують її до жебракування та бродяжництва

  • засуджені за вчинення умисного кримінального правопорушення щодо дитини

Всі вказані підставі є зрозумілими та недвозначними, окрім однієї – ухилення від виконання своїх обов'язків по вихованню дитини. Тлумачити це можна по-різному. Але українські суди, які і розглядають справи про позбавлення батьківських прав, вважають ухиленням від виконання своїх обов’язків, таке невиконання обов’язків, яке має явно негативний вплив на життя або здоров’я (в тому числі, психологічне) дитини. Більше того, такі дії мають носити систематичний характер та бути наслідком свідомих дій одного з батьків.

Як ми бачимо, підставі серйозні і наявність хоча б одної з них свідчить про байдужість або навіть жорстокість батьків по відношенню до своєї дитини. Одне бажання «насолити» колишньому чоловіку - не найкраща підстава для таких серйозних дій. Адже, дитина має право спілкуватися з обома батьками і позбавлення її цього права з егоїстичних міркувань не принесе жодної користі.

Але якщо є реальні факти, що свідчать про відверто негативний вплив батьків на дитину, якщо внаслідок цього дитина не може нормально жити та розвиватися, то позбавлення батьківських прав вже є необхідністю. Особливо, зважаючи на те, що батьки також мають права по відношенню до своїх дітей. Так, батьки-пенсіонери або інваліди мають повне право звернутися до своїх працездатних дітей з вимогою про їх грошове утримання. І зрозуміло, що ситуація, в якій несумлінні батьки згодом вимагатимуть від своєї дитини якогось утримання є абсурдною та аморальною.

Однак, кожна ситуація індивідуальна.

http://pravova-rada.com/ua/111-pozbavlennja-batkivskih-prav-jak-ne-perejti-mezhu

Ой, ну что Вы такое пишите...причем тут лишение родительских прав, он от этого отцом быть не перестанет... и никто его не исключит из актовой записи.

Ребенок, рожденный в течении 10 месяцев после расторжения брака, считается происходящим от бывшего мужа. Если он сам свое отцовство не оспорит в судебном порядке, то Вы не сможете исключить его из актовой записи о рождении. Иной вариант возможен, если другой мужчина признает отцовство в отношении ребенка, и обратиться в суд с соотв. иском.

Требовать алименты - это Ваше право, не хотите, - не претендуйте, но от этого одинокой матерью по семейному законодательству не станете, и материальные выплаты не получите, а бывший муж будет иметь все права на ребенка.

https://ru.wikipedia.org/wiki/Плагиат

Плагиа́т — умышленно совершаемое физическим лицом незаконное использование или распоряжение охраняемыми результатами чужого творческого труда, которое сопровождается доведением до других лиц ложных сведений о себе как о действительном авторе

А де на сайті є обов'язковий напис, що використовувати можна лише з посиланням на цей сайт???

Визначення плагіату треба юристу не з Вікіпедії шукати, а в законодавстві, однак.

"А де на сайті є обов'язковий напис, що використовувати можна лише з посиланням на цей сайт???"

Ваше питання є вкрай об'ємний і потребує детального вивчення, є ціла низка підводних каменів, що потребує комплексного вивчення. Для більш детальної відповіді на ваше питання зверніться згідно нищенаведених контактів

044-22-33-225 066-34-00-336 098-015-34-40 093-28-92-501 Вул. Солом'янська, 5 офіс 608, м. Київ, 03110

Електронна адреса: info@pravova-rada.com

"Ой, ну что Вы такое пишите...причем тут лишение родительских прав, он от этого отцом быть не перестанет... и никто его не исключит из актовой записи."

А яка різниця про що питання, стаття про позбавлення батьківських прав так гарно написана)))))): "ні в радості, ні в горі", "горщики бити". Більше того, в першому реченні відповіді чітко зазначено, що "Потрібно спочатку позбавити через суд батьківських прав.". Потім можна визнати недійсним кредитний договір, або виділити майно внатурі)))

Про позбавлення батьківських прав було вказано виходячи з бажання автора питання хоч якось позбавитись від немилого чоловіка.
Але згоджуюсь і визнаю, спростувати кровну спорідненість батька (якщо вона є і будь-яка генетична експертиза її підтвердить в суді) і відповідно внести зміну в актовий запис за вимогою матері - не реально, навіть якщо сам чоловік заявить про це позовну вимогу. В тому числі і після позбавлення батьківських прав це теж аналогічно - оскільки ж генетична експертиза (і суд відповідно) легко доведе кровну спорідненість батька. А "грати" на тому, що експертиза завжди пише 99,9 %, тобто що не на 100% - теж мало допоможе. Однак підібрав набір статей з Сімейного кодексу для автора питання, може їх штудіювання допоможе розібратись, зокрема ст. 138.


Стаття 138. Право матері дитини на оспорювання батьківства свого чоловіка

1. Жінка, яка народила дитину у шлюбі, має право оспорити батьківство свого чоловіка, пред'явивши позов про виключення запису про нього як батька дитини з актового запису про народження дитини.

2. Вимога матері про виключення запису про її чоловіка як батька дитини з актового запису про народження дитини може бути задоволена лише у разі подання іншою особою заяви про своє батьківство.

3. До вимоги матері про внесення змін до актового запису про народження дитини встановлюється позовна давність в один рік, яка починається від дня реєстрації народження дитини.

(Із доповненнями, внесеними згідно із
 Законом України від 23.02.2006 р. N 3497-IV) 
Стаття 147. Визначення по батькові дитини
1. По батькові дитини визначається за іменем батька.
2. По батькові дитини, народженої жінкою, яка не перебуває у шлюбі, за умови, що батьківство щодо дитини не визнано, визначається за іменем особи, яку мати дитини назвала її батьком.

Стаття 148. Зміна прізвища дитини її батьками
1. У разі зміни прізвища обома батьками змінюється прізвище дитини, яка не досягла семи років.
2. У разі зміни прізвища обома батьками прізвище дитини, яка досягла семи років, змінюється за її згодою.
3. У разі зміни прізвища одного з батьків прізвище дитини може бути змінене за згодою обох батьків та за згодою дитини, яка досягла семи років.
4. За заявою батьків або одного з них, якщо другий помер, оголошений померлим, визнаний недієздатним або безвісно відсутнім, дитині, яка не досягла чотирнадцяти років та якій при реєстрації народження присвоєне прізвище одного з батьків, може бути змінено прізвище на прізвище другого з батьків.
5. У разі заперечення одним із батьків щодо зміни прізвища дитини спір між ними щодо такої зміни може вирішуватися органом опіки та піклування або судом. При вирішенні спору беруться до уваги виконання батьками своїх обов'язків щодо дитини, а також інші обставини, які засвідчують відповідність зміни прізвища інтересам дитини.
(Із доповненнями, внесеними згідно із
 Законом України від 22.12.2006 р. N 524-V)

Як ремарка і фантазія на вільну тему. Якщо допустити, що корумповані експерти генетичної експертизи "помилково" напишуть в своїй експертизі, що батько біологічно не він, то тоді у суда виникне питання до матері хто є біологічний батько насправді? Тоді матір, яка заявить, що не знає хто справжній батько, бо в неї були "не іменні" випадкові "контакти" і вона не знає хто батько, то можливо тоді і сам батько відмовиться від дитини або суд таки прийме рішення про виключення актового запису про чоловіка та внесе дані "зі слів матері" або якщо об'явиться (чи буде "організований" матір'ю) інший чоловік, який візьме на себе відповідальністть і просто заявить про своє вірогідне батьківство щоб формально виконати вимоги вищевказаної ст. 138 СК У. Але це буде явно незаконна корупційна оборудка - і приводиться тут просто як фантазія на вільну тему. Такий спосіб категорично не пропонується застосовувати!!!

Ось, такі різдвяні гуморески))) жартівливі...

Колезі земляку з рідного Львова відповідати не буду, вирішив цього року бути чемним навіть до приколістів, чи якихось "злих карликів" і іншої нечисті. Бо якщо людина інтелектуальна то стане дискутувати по-людськи, а якщо ні, то вже нічого не допоможе. Оскільки коли аргументи кінчаються - тоді лізе немотивований дикий "яд". В такому разі лише хочеться застерегти, що "яд" отруює людину зсередини і з цим треба бути обережним, можна звідки не візьмись і померти передчасно прямо на вулиці, навіть з незрозумілих причин накликавши таким чином на себе біду. Тому закликаю до толерантності, взаємовічливості на поворотах навіть до дипломатичності, адже для юристів це так властиво.

Жартівливі - не жартівливі, які є. Кому завидно - то його проблеми.

А признать то, что ответили не впопад совесть не позволяет? Да?, не стыдно так вот людям чушь писать? У кого тут еще и яд.....нет ценности в таком творчестве, и фантазии Ваши переходят уже все границы...лечиться надо, или как минимум книжки писать в стиле фэнтези юриспруденции...будет новый жанр, еще одну награду получите...заканчивайте это безобразие.

Высказались? Про яд это было не для вас. А для вас также взываю к толерантности. А конкретнее командуйте у себя дома. Договорились?

Кстати, я признал неправоту, вы просто не внимательно прочитали ответ выше, ведь поздно уже все наверное устали и поэтому "на нервах", а может у кого-то маленький ребёнок не даёт спать, хто знает. Так вот цитата из ответа выше:

"Але згоджуюсь і визнаю, спростувати кровну спорідненість батька (якщо вона є і будь-яка генетична експертиза її підтвердить в суді) і відповідно внести зміну в актовий запис за вимогою матері - не реально, навіть якщо сам чоловік заявить про це позовну вимогу."

В переводе на русский это выглядит так:

"Но соглашаюсь и признаю, опровергнуть кровное родство отца (если оно есть и любая генетическая экспертиза её подтвердит в суде) и соответственно внести изменение в актовую запись по требованию матери - не реально, даже если сам муж заявит об этом исковое требование."

Спокойной ночи и желаю чтобы снились только хорошие сны. Честно, совсем не хочу ссориться, но если даже мирного голубя "кусать", но нечего удивляться, что от может "достойно" отвечать своим клювом и даже действовать. Ведь не культурно вместо аргументов переводить даже самые нелепые высказывания и дискуссии в обычную бытовую "бузящую свару". И так повсюду одни проблемы у нас - граждан многострадальной Украины, то еще не хватало тратить время на непродуктивные перепалки. Вы же понимаете в таких случаях важно кто первый начал "провокацию", то есть "не сдержался", а дальше "огонь разгорается" быстро, порой может сгореть заодно и всё хорошее. Поэтому то всегда лучше разговаривать мирно и оперировать только лишь аргументами. Тогда они и воспринимаются достойно. А иначе наверное лучше вообще промолчать. Хотя каждый решает конечно сам, но и получает обычно в ответ то, на что и был направлен подсознательно. Извините за такой длинный монолог, это была последняя попытка привести в равновесие. Больше подобного не будет предприниматься, обещаю. Извините, но буду просто игнорировать непродуктивные высказывания - не драться же с вами, тем более девушкой. С уважением к вам.

Про позбавлення батьківських прав було вказано виходячи з бажання автора питання хоч якось позбавитись від немилого чоловіка. Автор вопроса желала не избавиться от мужчины, а "яким чином виключити дані про батька зі свідоцтва про народження дитини, змінити прізвище дити та по-батькові" , т.е. вопрос стоял конкретно исключить отцовство мужчины. Вы предложили мужчину лишить родительских прав, а следуя Вашим рекомендациям, он как был отцом так и останется. По фактам предложенных обстоятельств именно так, если не придумывать от себя дополнительных вариантов...

Мать ребенка может заявить иск в суд об исключении сведений о мужчине как об отце ребенка только в том случае, если другой мужчина признает отцовство, если нет, ей в иске откажут. Проще договориться с бывшем мужем, если он не хочет содержать ребенка и воспитывать его, пусть сам иск подает и оспаривает свое отцовство, мать признает исковые требования. Экспертиза не является обязательной, если стороны не заявят ходатайство о ее проведении (ст.145 ГПК), а если будет назначено, а один из них уклоняется от проведения, суд примет во внимание данный факт, в пользу заявителя (ст.146 ГПК).

Вы только обещаете, что больше не будете, а не выполняете свои обещания...

И Вам спокойной ночи

Вы неправильно поняли, извините не точно подобрал слова, бывает. Я пообещал подобного не предпринимать не в смысле, что не буду применять творческий подход (здесь изменяться не намерен да и не считаю нужным или полезным нашему всех присутствию на сайте!). А имел ввиду, что попытки приводить наши диалоги в равновесие перестану предпринимать. Это же показалось ясным из контекста, но всё же по-честному уточняю, чтобы не было двусмысленности.

Соглашусь, что ваша "схема" не плохая (видите, у вас присутствует также "творческий" подход, "заразились" наверное). Но в вашей схеме есть один непреодолимый изъян. "Моя" сработает в любом варианте (я интересовался - технические ошибки бывают, если нет "резонанса" в деле и если очень нужно; да и на самом деле даже "по честному" они бывают). А ваша "схема" не сработает если муж напрочь откажется содействовать и тогда естественно он будет настаивать и на экспертизе (сам подаст ходатайство), так что ст.ст. 145, 146 ГПК не возможно будет использовать положительно.

Но условия ваши принимаю в смысле, что если мы общаемся по аргументах и контраргументах - я буду паенька, а если переход на эмоции без аргументов, типа "с высока" красного диплома (как получают красный диплом мы также знаем - плавали), то тогда включаю игнор, уж извините ещё раз, но длинно ссориться не желаю.

Также хочу сделать комплимент: если вы в нормальном даже юморном настроении - с вами приятно и интересно общаться. А в другом случае, ну сами понимаете - противоположно и неподобающе. И немаловажно достаёт то, что ваше поколение почему-то яростно ненавидит старших, которые потратив свою жизнь и здоровье далеко не лишь на одни пьянки-гулянки, а в основном во время отдания долга обществу не жалея сил, поэтому возможно приобрели немного замедленную реакцию, ухудшилась с возрастом память, не такая быстрая сообразительность, различный букет болезней достаёт и пр. Но ведь подобное ждёт каждого человека - за что же тогда быть нетерпимым, агрессивным, ненавидеть себе подобных? Ведь не так долго подождать и каждый примерно станет таким же и что тогда он (она) пожелает чтобы и к нему также относились? Наше поколение допускало разные косяки, но к старшим относились с уважением и замолоду. Чтобы подкалывать государственными наградами, заработанными мужским потом, кровью и реальным риском для жизни на настоящей войне, реальным (а не книжным) кормлением вшей в окопах даже не в далёких 40-х, а в 80-х и сейчас в наши дни - такого вот не встречал. Какие же у вас тогда ценности в почёте? Боулинговые мальчики? Или холёные но геи?

Ладно проехали. До следующих творческих встреч.

в нас в почете "бувалі адвокати"!!!

Аноним (автор вопроса)

Всім дякую за відповіді! Ситуація наступна: Біологіним батьком дитини є колишній чоловік. Він громадянин України, але зараз мешкає у Польші. Пішла від чоловіка після того як неодноразово підіймав руку, далі ситуація складалася все гірше і ні про яке примирення мови не може йти. На протязі вагітності ніякого інтересу щодо дитини виявлено не було. На момент народження знаходився в Україні і вагомих підстав щоб не забрати з пологового будинку не було. У звязку з моболізацією осіб що навчалися на військовій кафедрі, але не проходили службу в армії планує в Україну не приїздити взагалі адже підпадає під ці параметри. Дитина знаходиться на повному матеріальному утриманні матері та її батьків. Інтересу до дитини не виявлено жодного. На аліменти подавати сеснсу не має та і не хочеться щоб з дитини щось вимагав. Проти спілкування його з дитиною нічого не маю.І термін "насолити" в нашій ситуації не доречний)

В Вашій ситуації виключити батька з свідоцтва про народження не має правових підстав, змінити дитині призвище дитини можна лише за згодою батька, або вирішити спір через суд або орган опіки, по-батькові - не зміниться, не вважаєте за потрібне стягувати з нього аліменти, тоді самостійно будете утримувати дитину, держава не допомогатиме у вигляді допомоги або пенсії. Згодом, коли дитина буде постарше зможете позбавити батька батьківських прав у судовому порядку з підстав, що він ухиляється від обовязку виховувати дитину, зараз враховуючи вік дитини, у позовних вимогах відмовлять, якщо він сам їх не визнає.

Яна

На даний час моїй дитині 4 роки. Батько дитину залишив її коли їй було 2 місяці. Я подала на аліменти коли дочці було 1рік і 6 міс . Він за цей час заплатив за 3 міс. До неї не приходить, на різні свята також... чи можу я його позбавити батьківських прав і змінити дані про батька в свідоцтві?

Так, Вам потрібно звернутися із відповідною заявою до органа опіки та піклування та після отримання висновку органу надсилати до суду позовну заяву про позбавлення батьківських прав

Єлена

Подала на чоловіка про додаткові витрати позов він подав зустрічний про виключення його як батька з акту запису про народження дитини. Суд на першому рішенні ухвалив виключити і .без проблем.

Напевно суд мав підстави і чоловік був визнаний не біологічним батьком ?

єлена

Підстав не було. Батько визнає дитину. Але так як я подала на додоткові витрати то він подав зустрічний позов про виключення. Генетичної експертизи не робили.

Интересно и что суд ничего не написал в решении почему исключает его. Напишите номер решения, так будет проще понять о чем речь и дать ответ более четкий.

Марiя

Пiдскажiть будь-ласка: не перебуваючи у шлюбi, народила дитину, у свiдоцтвi про народження батько вказаний з моïх слiв ( батько дитину не визнавав). На даний момент дитинi шiсть мiсяцiв i зараз батько хоче бачитися з дитиною i брати участь у вихованнi. Я проти того, щоб батько взагалi бачився з дитиною, так як погрожував i мене i дитину вбити. Так от: чи може вiн довисти свое батькiвство i право на дитину? I якщо доведе батькiвство, чи можу я не давати дитину на пiдставI того, що вньог нестабiльний психо-емоційний стан? З повагою, вдячна за вiдповiдь.

довести батьківство він може через суд. Після цього він буде мати повне право на спілкування з дитиною доки Ви не позбавите його батьківських прав.якщо не будете надавати - через суд встановлять години побачення. Якщо й після цього не будете надавати ( не виконувати рішення суду) то через суд можуть дитину передати батьку для віховання, а Вам призначити часи побачення. А його стан потрібно підтверджувати довідками з медичних закладів, а так це лише Ваш наговор. Якщо він не є батьком дитини і Ви в цьому впевнені- Ві можете подати до суду та визнати що він не є батьком дитини, і тоді він не зможе бачитись з дитиною без Вашої згоди, оскільки він їй буде ніким.

Марiя

Е заява у мiлiцiï, що вiн погрожуе, cмс-повiдомлення та запс розмови. Я чула, якщо хтось з батькiв якимсь чином становить загрозу дитинi, то можна позбавити батькiвських прав? Якщо вiн зробе тест ДНК i батькiвство пiдтвердиться. Чи доведеться тодi перероблять свiдоцтво про народження дитини i вписувати його як батька? Чи свiдоцтво залишаеться без змiн?

У вас заскладна ситуація для формування відповідей та порад на форумі з короткими повідомленнями. Якщо цікавить якісний та корисний юридичний супровід по вказаному питанню та оскільки може фігурувати конфіденційна інформація - звертайтесь безпосередньо на e-mail: advocate-s@i.ua або на САЙТ.

Марiя

Щиро вдячна Вам за вiдповiдь! Анатолiй Миколайовичу, чи можна до Вас звернутися за консультацiею (зателефонувати)?

Аноним

Підкажіть як мені змінити дитині фамілію і по-батькові в свідоцтві про народження. Рідного батька я позбавила батьківських прав через суд.зараз перебуваю у шлюбі з другим чоловіком..дитини батьком вважає його тому хотіли б зробити зміни у свідоцтві щоб у майбутньому невиникало у дитини лишніх питань

Аноним

Доброго дня. Я родила сина 29:05:2012. Батьком була записана видумана особа. У квітні 2014 року я розписалася з чоловіком який не є батьком дитини. Він у ЗАГСі написав заяву на визнання батьківства. Змінили свідоцтво дитині де вже вказали батьком мого законного чоловіка. Через рік ми розвелися і він не приймає ніякої участі в житті дитини. В нього своя сім'я а в мене своя. З дитиною він не спілкується. Допомоги немає ніякої. Він колишній засуджений. Вийшов на волю ще в 2010 році. Я хочу виключити його дані як батька з актового запису про народження. Як мені це зробити.

никак ......если только биологический папа в суде не признает свое отцовство

Аноним

А якщо біологічного немає в живих?

Аноним

Доброго дня! Прошу допомоги.Така ситуація:з моменту розлучення не пройшло 10місяців.записали в свідоцтві бившого чоловіка батьком.його в Україні нема,,і каже що скоро не буде,щоб подати зустрічний позов.. або з'явитися в суд..з біологійним батьком зв'язку нема..я подала заяву про вилучення відомості про батька до суду,але процес переносять 3-ій раз бо він не приходить..що чекати далі?чи буде з цього якийсь толк? А руки опускаються ..я навіть приписати дитини не можу без батька..дитина хворіє..а ця допомога матері одиначки була б великою уже підтримкою..

Юрист Денис

Пускай напишет заявление чтобы дело слушали без него ...

Доброго дня. Суд зможе ухвалити заочне рішення, або чоловік може з закордону скласти відповідні заяви та направити Вам їх поштою. З викладених Вами обставин, якщо позов пред'явлений за ст.138 СКУ, то обов'язковою умовою задоволення позову є заява від іншого чоловіка про визнання батьківства, якщо її не має, то у задоволенні позовних вимог Вам відмовлять, одинокою матір'ю Ви не будете, допомогу не нададуть, потрібно позов про стягнення аліментів подавати.

Оспорювати батьківство може чоловік, який записаний батьком дитини, він повинен пред'являти позов, тоді зможете стати одинокою матір'ю.

Оленка

В мене ситуація наступна: Колишній чоловік вписаний у свідоцтві про народження дитини в графі батько. Батьківських прав позбавлений, більше року. Дитині зараз 3 роки. Чи в такому випадку я можу виключити дані про батька зі свідоцтва про народження дитини? ( від дати розлучення до дати народження було менше 10 місяців, дитину ніколи не бачив, ніякої участі у виховання не бере, не спілкується, ні на що його не претендую)

нет, лишение родительских прав не дает оснований исключать данные актовой записи об отце ребенка

Оленка

тобто лише усиновлення? Зорієнтуєте який процес усиновлення, куди звертатись, яка процедура?

Юрист Денис

Зачем вам усыновление ?. Вы можете исключить данные об отце через суд .

Не зможете без його згоди виключити дані про біологічного батька. Ніяк!

Оля

При народженні дитини були в шлюбі але дитя не його розвелись позбавила батьківських прав а він нехоче виписуватись з реєстру батьківства хоча живе з іншою вже 11років а сину зроки як бути далі

Оля

Що робити

Аноним

Вам знову треба подавати позов до суду про виключення даних

Аноним

Доброго дня я хотіла вас запитати мені потрібні дані за батька але в графі в свідоцтві про народження "батько " вказаний видуманий персонаж та як моя мати не була в шлюбі за моїм батьком чи можливо десь вибрати довідку про втрачення данних за батька

Доброго дня. Батько був записаний зі слів Вашої матері про що є відомості у реєстрі актових записів про народження у РАГСі.

При написании ответа используется разметка Markdown.

Поиск