11.03.2009 
 Справа № 2-840/09

 З А О Ч Н Е   Р І Ш Е Н Н Я

 ІМЕНЕМ   УКРАЇНИ

 11 березня 2009 року
          
     
  
     
   Дніпровський районний суд м. Києва в складі:

 головуючої судді                  
     
   Яровенко Н.О.

 при секретарі                        
     
     
   Дорошенко І.В.

 розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві цивільну справу за позовом Акціонерного комерційного інноваційного банку “УкрСиббанк” до 
 ОСОБА_1
  про стягнення заборгованості за кредитним договором, -

 в с т а н о в и в:

     
 Позивач звернувся до суду з позовом до 
 ОСОБА_1
  про стягнення заборгованості за кредитним договором посилаючись на те, що 13.12.2006 року між відповідачем та позивачем було укладено договір про надання споживчого кредиту та заставу майна, відповідно до якого відповідач отримав грошові кошти в іноземній валюті в сумі 35910 доларів США терміном до 13.12.2013 року. Погашення кредиту повинно відбуватись щомісячно відповідно до графіка погашення кредиту протягом всього строку дії кредитного договору. Погашення нарахованих процентів повинно відбуватись з 01 по 13 число кожного місяця, наступного за тим, за який були нараховані проценти. Свої зобов’язання перед позивачем відповідач не виконує, станом на 06.01.2009 року у відповідача виникла заборгованість по поверненню кредитних коштів, сплаті процентів та сплаті пені в розмірі 29108 долари США 81 цент, що за курсом НБУ становить 224137 грн. 85 коп. Тому позивач звернувся до суду і просить стягнути з відповідача на його користь суму заборгованості в розмірі 224137 грн. 85 коп., сплачений судовий збір в сумі 1700 грн. та витрати на інформаційно-технічне забезпечення розгляду справи в сумі 30 грн.

 Представник позивача в судовому засіданні підтримала позовні вимоги в повному обсязі та просила задовольнити.

 Відповідач  до суду не з’явивсь, повідомлений належним чином про день, час та місце розгляду справи, причини неявки суду не повідомив, а тому по справі необхідно постановити заочне рішення, відповідно до ст. 224 ЦПК України через неявку відповідача в судове засідання.

     
 Суд, вислухавши пояснення представника позивача, дослідивши матеріали справи, приходить до висновку, що даний позов підлягає задоволенню з наступних підстав.

 Як вбачається з пояснень та матеріалів справи, між позивачем та відповідачем 13.12.2006 року був укладений договір про надання споживчого кредиту та заставу майна № 
 НОМЕР_1
  (а.с.6-11). За даним договором відповідачу було надано кредит в іноземній валюті в сумі 35910 доларів США. Надану суму кредиту відповідач повинен був повернути, згідно графіку погашення кредиту, який є невід’ємною частиною договору про надання споживчого кредиту та заставу майна, до 13.12.2013 року (а.с.11 зворот-12).

 В судовому засіданні встановлено, що позивачем були виконані зобов’язання перед відповідачем та надано кредит, згідно укладеного договору про надання споживчого кредиту та заставу майна.

 Відповідно до ст. 526 ЦК України, зобов’язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог ЦК та інших актів цивільного законодавства.

 Відповідно ст. 1054 ЦК України за кредитним договором банк або інша фінансова установа зобов’язується надати грошові кошти позичальникові у розмірі та на умовах, встановлених договором, а позичальник зобов’язується повернути кредит та сплатити проценти.

 Частиною 2 ст. 1050 ЦК України встановлено, якщо договором встановлений обов’язок позичальника повернути позику частинами (з розстроченням), то в разі прострочення повернення чергової частини позикодавець має право вимагати дострокового повернення частини позики, що залишилась, та сплати процентів, належних йому відповідно до ст. 1048 цього Кодексу.

 Відповідно до розрахунку заборгованості у відповідача виникла заборгованість по простроченому кредиту, процентах та пені у розмірі 224137 грн. 85 коп. (а.с.13-16).

 Оскільки, відповідач виконує свої зобов’язання передбачені договором про надання споживчого кредиту та заставу майна неналежним чином, тому, суд вважає за необхідне стягнути з відповідача на користь позивача суму заборгованості по договору про надання споживчого кредиту та заставу майна в розмірі 224137 грн. 85 коп.

 Крім цього, підлягає стягненню з відповідача на користь позивача сплачений в доход держави судовий збір в сумі 1700 грн. та 30 грн. витрат на інформаційно-технічне забезпечення розгляду справи.

     
 На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 526, 1050, 1054 ЦК України, ст.ст. 10,11, 58, 60, 208, 212-215, 218, 226  ЦПК України, суд, -

 в и р і ш и в:

     
 Позов Акціонерного комерційного інноваційного банку “УкрСиббанк” до 
 ОСОБА_1
  про стягнення заборгованості за кредитним договором задовольнити.

     
 Стягнути з 
 ОСОБА_1
  на користь Акціонерного Комерційного Інноваційного банку “УкрСиббанк” (п/р 29092000001400 в АКІБ “УкрСиббанк”, м.Харків, МФО 351005, код 09807750) суму заборгованості за договором про надання споживчого кредиту та заставу майна № 
 НОМЕР_1
  від 13 грудня 2006 року в розмірі 224137 грн. 85 коп.

 Стягнути з 
 ОСОБА_1
  на користь Акціонерного Комерційного Інноваційного банку “УкрСиббанк” (п/р 29092000001400 в АКІБ “УкрСиббанк”, м.Харків, МФО 351005, код 09807750) суму сплаченого судового збору в розмірі 1700 грн. та 30 грн. витрат на інформаційно-технічне забезпечення розгляду справи.

 Заочне рішення може бути переглянуте судом, що його ухвалив, за письмовою заявою відповідача, яку може бути подано протягом 10 днів з дня отримання його копії.

 До суду може бути подана заява про апеляційне оскарження рішення суду протягом десяти днів з дня його проголошення. Апеляційна скарга подається протягом 20 днів після подання заяви про апеляційне оскарження.

 Суддя                                                                                  
     
     
 Н.О. Яровенко