06.02.2009 

Справа №2-а-9/09 П О С Т А Н О В А І М Е Н Е М     У К Р А Ї Н И 06 лютого 2009 року                                                                                                                  смт.Рокитне Рокитнянський районний суд Київської області  в складі: головуючого судді Корбута В.М., при секретарі Божок Н.В., за участю позивача   ОСОБА_1 ., розглянувши у попередньому  судовому засіданні в залі суду в смт. Рокитне адміністративну справу за позовом ОСОБА_1   до Управління праці та соціального захисту населення Рокитнянської районної державної адміністрації Київської області про стягнення недоотриманих сум щорічної допомоги на оздоровлення, - В С Т А Н О В И В: Позивач ОСОБА_1  звернувшись до суду з даним позовом і просить стягнути з Управління праці та соціального захисту населення Рокитнянської районної державної адміністрації (далі-відповідач) на його користь недоотриману суму щорічної допомоги на оздоровлення за  2008 рік, у розмірі 2505,00 грн., посилаючись на те, що він являється учасником ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС першої категорії. Тому у відповідності до ст. 48 Закону України “Про статус та соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” йому повинна виплачуватись щорічно одноразова грошова допомога на оздоровлення у розмірі п'яти мінімальних заробітних плат і ця допомога виплачується за місцем проживання органами соціального захисту населення. Розмір мінімальної заробітної плати визначається на момент виплати вказаної грошової допомоги. В 2008 році  він отримав щорічну допомогу на оздоровлення  в значно меншому розмірі ніж це передбачено ст. 48 вказаного Закону. По питанню недоотримання належних сум  на оздоровлення він в грудні 2008 року звернувся до відповідача. 15.12.2008 року відповідач відмовив йому у задоволенні його вимог, в зв'язку з чим він  змушений звернутися з даним позовом до суду. В судовому засіданні  позивач ОСОБА_1  позов підтримав, посилаючись на вищенаведені обставини і просить суд розглянути справу по суті у попередньому судовому засіданні.   Відповідач будучи належним чином повідомленим про час і місце слухання справи не направив  в судове засідання свого представника, натомість надіслав до суду заяву, якою просив розглянути справу у відсутності його представника під час попереднього судового засідання та  письмове заперечення  на позовну заяву в якому зазначає, що громадянам які є учасниками ліквідації внаслідків Чорнобильської катастрофи виплачується щорічна допомога на оздоровлення із державного бюджету в порядку та розмірах, що встановлені постановами Кабінету Міністрів України від 20.09.2005 року №936 та від 26.07.1996 року №836. Також вказує не те, що у відповідності до вимог чинного законодавства  не  передбачено видатків на проведення перерахунку раніше виплаченої щорічної допомоги на оздоровлення. В зв'язку з тим, що під час попереднього судового засідання  було вирішено всі необхідні питання враховуючи письмові заяви учасників сторін, суд вирішив у відповідності до ч.3 ст.121 КАС України  розпочати розгляд справи по суті в той же день. Суд, заслухавши пояснення позивача та дослідивши письмові матеріали справи, вважає за необхідне позов задовольнити, виходячи із наступних підстав.    В судовому засіданні встановлено, що  позивач ОСОБА_1  являється учасником ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС першої категорії, що підтверджується копією посвідчення серії НОМЕР_1 , виданим Київською обласною державною адміністрацією 11.01.2007 року. Із довідки НОМЕР_2 , наданої відповідачем вбачається, що позивач ОСОБА_1  перебуває на обліку в Управлінні праці та соціального захисту населення Рокитнянської РДА і в червні 2008 року він отримав щорічну допомогу на оздоровлення  у розмірі 120,00 грн. Відповідно до частини другої статті 19 Конституції України  органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. Відповідно до положень ст.113 Конституції України Кабінет Міністрів України у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, актами Президента України. Частина перша статті 9 КАС України визначає, що суд при вирішенні справи керується принципом законності, відповідно до якого органи державної влади, органи місцевого самоврядування, їхні посадові і службові особи зобов”язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. Відповідно до ст.48 Закону України “Про статус та соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” в редакції закону, що діяв до внесення змін Законом України «Про державний бюджет України на 2008 рік» від 28.12.2007 року, одноразова щорічна допомога на оздоровлення учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС другої категорії, виплачується у розмірі 5 мінімальних заробітних плат. Розмір мінімальної заробітної плати визначається на момент виплати. Виходячи із загальних засад пріоритетності Законів України над урядовими нормативно-правовими актами,  при виплаті  допомоги на оздоровлення слід керуватися ст.48 Закону України “Про статус та соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” в редакції Закону, яка існувала до внесення змін Законом України «Про державний бюджет України на 2008 рік» від 28.12.2007 року, а не постановами КМ України від 26.07.1996 року за № 836 “Про компенсаційні виплати особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” та від 20.09.2005 року за № 936 “Про затвердження порядку використання коштів державного бюджету для виконання програм, пов'язаних із соціальним захистом громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” на які посилається відповідач, що суперечать іншим нормам законів. Такий висновок суду узгоджується з положеннями  ч.4 ст.9 КАС України в тім, що у разі невідповідності нормативно-правового акта Конституції України, Закону України, міжнародному договору, згода на обов”язковість якого надана Верховною Радою України, або іншому правовому акту суд застосовує правовий акт, який має вищу юридичну силу. Таким чином, суд  приходить до висновку, що грошова щорічна допомога на оздоровлення ОСОБА_1 ., виплачена відповідачем за 2008 рік у меншому розмірі ніж передбачено ст.48 Закону України “Про статус та соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”. Згідно ст. 59 Закону України "Про державний бюджет України на 2008 рік" встановлено, що розмір мінімальної заробітної плати з 1 січня 2008 року становить - 515 гривень на місяць, з 01.04.2008 року - 525 гривень, з 01.10.2008 року - 545 гривень, з 01.12.2008 року - 605 гривень.   Враховуючи те, що позивачу було виплачено грошову допомогу на оздоровлення  09.06.2008 року, тобто коли розмір мінімальної заробітної плати становив 525 грн. на місяць, тому відповідач повинен був вилатити ОСОБА_1 . грошову допомогу на оздоровлення за 2008 рік не 120 грн., а 2625 грн.( 525 грн. х 5). Таким, чином необхідно стягнути з відповідача на користь позивача грошову домогу на оздоровлення за 2008 рік у сумі 2505 грн. (2625 грн.-120грн.). З урахуванням вищевикладеного та керуючись ст.ст.6, 9, 17, 18, 89, 99,100, 159 - 163, 185, 186 Кодексу адміністративного судочинства України, ст.ст.19, 113 Конституції України, ст.ст.48, 62, 70 Закону України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”(в редакції закону до внесення змін Законом України «Про державний бюджет України на 2008 рік від 28.12.2007 року), суд - П О С Т А Н О В И В :  Адміністративний позов ОСОБА_1   задовольнити. Стягнути з  Управління праці та соціального захисту населення Рокитнянської районної державної адміністрації  на користь ОСОБА_1  недоотриману щорічну  грошову допомогу на оздоровлення за  2008 рік в сумі 2505 гривень. Звільнити ОСОБА_1   від сплати судового збору у відповідності до п.18 ст.4 Декрету КМ України «Про державне мито»  від 21.01.1993 року. Звільнити  Управління праці та соціального захисту населення Рокитнянської районної державної адміністрації Київської області від сплати судового збору у відповідності до п.7 ст.4 Декрету КМ України «Про державне мито»  від 21.01.1993 року. Постанова суду може бути оскаржена в апеляційному порядку до Київського апеляційного адміністративного суду  через Рокитнянський районний суд шляхом подачі в 10-денний строк з дня проголошення постанови в повному обсязі заяви про апеляційне оскарження і поданням після цього протягом 20 днів апеляційної скарги або в порядку визначеному ч.5 ст.186 КАС України.  Суддя                                                                                                                                                Корбут В.М.