346 дней назадАлексей

Добрый день! интересует как правильно написать відзив в суд.

Ситуация такая: Банк моему папе выслал повестку в суд, Причина - кредит. Но ситуация такая, что он не брал кредит, его колега по работе - получил доступ к карточке, сменим номер телефона, снимал большие суммы и взял большой кредит. По выписке из банка видно что именно этот человек делал переводы. Мы подали заявление в милицию, также в банк. Были на двух судах, один перенесли, второй раз сказали нужно писать відзив. Как его писать не знаем. Нужно его писать от руки или только печатным способом! Спасибо за ответ!

звертайтесь, допоможу, бо самостійна робота в даному разі - не найкраща ідея.

Стаття 178. Відзив

  1. У відзиві відповідач викладає заперечення проти позову.

  2. Відзив підписується відповідачем або його представником.

  3. Відзив повинен містити:

1) найменування (ім’я) позивача і номер справи;

2) повне найменування (для юридичних осіб) або ім’я (прізвище, ім’я та по батькові для фізичних осіб) відповідача, його місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання чи перебування (для фізичних осіб), поштовий індекс, ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України (для юридичних осіб, зареєстрованих за законодавством України), реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб) за його наявності або номер і серію паспорта для фізичних осіб - громадян України, номери засобів зв’язку, офіційну електронну адресу та адресу електронної пошти, за наявності;

3) у разі повного або часткового визнання позовних вимог - вимоги, які визнаються відповідачем;

4) обставини, які визнаються відповідачем, а також правову оцінку обставин, надану позивачем, з якою відповідач погоджується;

5) заперечення (за наявності) щодо наведених позивачем обставин та правових підстав позову, з якими відповідач не погоджується, із посиланням на відповідні докази та норми права;

6) перелік документів та інших доказів, що додаються до відзиву, та зазначення документів і доказів, які не можуть бути подані разом із відзивом, із зазначенням причин їх неподання;

7) заперечення (за наявності) щодо заявленого позивачем розміру судових витрат, які позивач поніс та очікує понести до закінчення розгляду справи по суті;

8) попередній (орієнтовний) розрахунок суми судових витрат, які відповідач поніс і які очікує понести в зв’язку із розглядом справи.

  1. Копія відзиву та доданих до нього документів іншим учасникам справи повинна бути надіслана (надана) одночасно з надісланням (наданням) відзиву до суду.

  2. До відзиву додаються:

1) докази, що підтверджують обставини, на яких ґрунтуються заперечення відповідача, якщо такі докази не надані позивачем;

2) документи, що підтверджують надіслання (надання) відзиву і доданих до нього доказів іншим учасникам справи.

  1. До відзиву, підписаного представником відповідача, додається довіреність чи інший документ, що підтверджує повноваження представника відповідача.

  2. Відзив подається в строк, встановлений судом, який не може бути меншим п’ятнадцяти днів з дня вручення ухвали про відкриття провадження у справі. Суд має встановити такий строк подання відзиву, який дозволить відповідачу підготувати його та відповідні докази, а іншим учасникам справи - отримати відзив не пізніше першого підготовчого засідання у справі.

  3. У разі ненадання відповідачем відзиву у встановлений судом строк без поважних причин суд вирішує справу за наявними матеріалами.

Денис юрист

Добрый день . Обращайтесь индивидуально , помогу составить вам отзыв в суд .

Обращайтесь в индивидуальном порядке

Ситуация у Вас не аховая конечно... гарантировать что-то в Вашем случае не то что сложно а не возможно, что бы Вам не говорили.....

наскільки можливо чи ні, остаточний висновок може бути лише на підставі матеріалів! Звісно, якщо немає вироку по кримінальній справі, ситуація дійсно не дуже. Можливо сплатити все ж доведеться, а потім по регресу йти до реального отримувача коштів, або стягувати з інших підстав. Дуже цікаво як документально підтверджується, що кошти отримувала інша особа.

При написании ответа используется разметка Markdown.

Поиск