57 дней назадАноним

Чи може нардеп впливати на міського голову? Тобто чи прислухається мер до прохань чи вимог нардепа?

Arthur Vip Law Consulting

Доброго часу доби !

Відповідно Кримінального Кодексу України № 2341-III від 5 квітня 2001 року

Стаття 351. Перешкоджання діяльності народного депутата України та депутата місцевої ради

 1. Невиконання службовою особою законних вимог народного депутата України, депутата місцевої ради, створення штучних перешкод у їх роботі, надання їм завідомо неправдивої інформації -

караються штрафом від ста до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років.

 1. Невиконання службовою особою законних вимог комітетів Верховної Ради України, тимчасових слідчих комісій Верховної Ради України чи спеціальної тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України, створення штучних перешкод у їх роботі, надання недостовірної інформації -

караються штрафом від п'ятисот до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до п'яти років, або позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Відповідно Закону України ´´Про Статус народного депутата України´´ № 2790-XII від 17 листопада 1992 року

Стаття 6. Діяльність народного депутата України у Верховній Раді України

Народний депутат у порядку, встановленому законом:

1) бере участь у засіданнях Верховної Ради України;

2) бере участь у роботі депутатських фракцій (груп);

3) бере участь у роботі комітетів, тимчасових спеціальних комісій, тимчасових слідчих комісій, утворених Верховною Радою України;

4) виконує доручення Верховної Ради України та її органів;

5) бере участь у роботі над законопроектами, іншими актами Верховної Ради України;

6) бере участь у парламентських слуханнях;

7) звертається із депутатським запитом або депутатським зверненням до Президента України, органів Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, керівників інших органів державної влади та органів місцевого самоврядування, а також до керівників підприємств, установ та організацій, розташованих на території України, незалежно від їх підпорядкування і форм власності у порядку, передбаченому цим Законом і законом про регламент Верховної Ради України.

Стаття 7. Взаємовідносини народного депутата України з виборцями

 1. Народний депутат постійно підтримує зв'язки з виборцями у порядку, встановленому законом.

Народні депутати, обрані в одномандатних виборчих округах, зобов'язані підтримувати зв'язок з виборцями своїх округів. Народні депутати, обрані в багатомандатному загальнодержавному виборчому окрузі, здійснюють зв'язок з виборцями, які мешкають на території України, у порядку персонального представництва, визначеному депутатськими фракціями (групами) Верховної Ради України відповідно до закону.

 1. Народний депутат відповідно до закону розглядає звернення виборців, а також від підприємств, установ, організацій, органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об'єднань громадян, вживає заходів для реалізації їх пропозицій і законних вимог, інформує виборців про свою депутатську діяльність під час особистих зустрічей з ними та через засоби масової інформації.

 2. Народний депутат відповідальний за свою депутатську діяльність перед Українським народом як уповноважений ним представник у Верховній Раді України.

Стаття 11. Права народного депутата України на пленарних засіданнях Верховної Ради України

Народний депутат на пленарному засіданні Верховної Ради України має право у порядку, передбаченому законом про регламент Верховної Ради України:

1) обирати і бути обраним на посади Голови Верховної Ради України, Першого заступника і заступника Голови Верховної Ради України;

2) обирати і бути обраним до органів Верховної Ради України;

3) пропонувати питання для розгляду Верховною Радою України або її органами;

4) виступати із законодавчою ініціативою у Верховній Раді України;

5) звертатися із депутатськими запитами, вимагати відповіді на них;

6) брати участь у дебатах, ставити запитання доповідачам, головуючому на засіданні;

7) виступати з обгрунтуванням своїх пропозицій і з мотивів голосування;

8) висловлювати свою думку щодо кожного питання, яке розглядається на засіданні;

9) висловлювати думку щодо кандидатів, які обираються чи призначаються на посади, звільняються з посад Верховною Радою України, а також щодо яких Верховна Рада України надає згоду на призначення і звільнення з посад;

10) порушувати питання про заміну головуючого на пленарному засіданні Верховної Ради України;

11) порушувати питання про довіру складу органів, утворених Верховною Радою України, а також посадовим особам, яких обрано, призначено на посади або щодо призначення на посади яких Верховною Радою України надано згоду у випадках, передбачених Конституцією України;

12) порушувати питання про перевірку діяльності підприємств, установ, організацій, розташованих на території України і щодо яких є дані про порушення ними законодавства України, про створення з цією метою тимчасових слідчих комісій;

13) передавати для внесення до протоколу і стенографічного бюлетеня засідання текст свого виступу, окремої думки, заяви, пропозиції і зауваження з питань, що розглядаються Верховною Радою України.

Народні депутати попередніх скликань, крім тих, повноваження яких припинено достроково у зв'язку з набранням законної сили обвинувальним вироком щодо них або за рішенням суду у разі невиконання вимоги щодо несумісності депутатського мандата, мають право бути присутніми на відкритих пленарних засіданнях Верховної Ради України на гостьових місцях.

З Повагою до Вас .

Arthur Vip Law Consulting

Відповідно Закону України ´´Про Статус народного депутата України´´ № 2790-XII від 17/10/1992 року

Стаття 15. Право народного депутата України на депутатський запит

 1. Народний депутат має право на сесії Верховної Ради України звернутися із запитом до Президента України, до органів Верховної Ради України, до Кабінету Міністрів України, до керівників інших органів державної влади та органів місцевого самоврядування, а також до керівників підприємств, установ та організацій, розташованих на території України, незалежно від їх підпорядкування і форм власності.

 2. Депутатський запит - це вимога народного депутата, народних депутатів чи комітету Верховної Ради України, яка заявляється на сесії Верховної Ради України до Президента України, до органів Верховної Ради України, до Кабінету Міністрів України, до керівників інших органів державної влади та органів місцевого самоврядування, а також до керівників підприємств, установ і організацій, розташованих на території України, незалежно від їх підпорядкування і форм власності, дати офіційну відповідь з питань, віднесених до їх компетенції.

 3. Депутатський запит вноситься у письмовій формі народним депутатом, а у випадку, передбаченому пунктом 34 частини першої статті 85 Конституції України, також на вимогу групи народних депутатів чи комітету Верховної Ради України.

 4. Верховна Рада України приймає рішення про направлення депутатського запиту до Президента України більшістю від конституційного складу Верховної Ради України.

Рішення про направлення запиту до Президента України на вимогу народного депутата, групи народних депутатів чи комітету Верховної Ради України має бути попередньо підтримане не менш як однією третиною від конституційного складу Верховної Ради України.

 1. Президент України, керівники органів державної влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій, до яких звернуто запит, зобов'язані повідомити народного депутата, групу народних депутатів, комітет Верховної Ради України у письмовій формі про результати розгляду його (їх) запиту у п'ятнадцятиденний строк з дня його одержання або в інший, встановлений Верховною Радою України, строк.

Якщо запит з об'єктивних причин не може бути розглянуто у встановлений строк, Президент України, керівник відповідного органу державної влади чи органу місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації, до якого звернуто запит, зобов'язаний письмово повідомити про це Голову Верховної Ради України та народного депутата, групу народних депутатів, комітет Верховної Ради України, який вніс (які внесли) запит, і запропонувати інший строк, який не повинен перевищувати одного місяця після одержання запиту.

 1. Народний депутат має право брати безпосередньо участь у розгляді внесеного ним запиту керівником органу державної влади чи органу місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації.

 2. На вимогу народного депутата керівник органу державної влади чи органу місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації, якому адресовано запит, зобов'язаний повідомити народному депутатові про день розгляду порушених у запиті питань завчасно, але не пізніше ніж за три дні до їх розгляду.

 3. Відповідь на депутатський запит, внесений народним депутатом, надається відповідно Голові Верховної Ради України і народному депутату, який його вніс. Відповідь на депутатський запит, внесений групою народних депутатів, комітетом Верховної Ради України, надається відповідно Голові Верховної Ради України і народному депутату, підпис якого під запитом значиться першим, голові комітету Верховної Ради України. Відповідь надається в обов'язковому порядку і безпосередньо тим органом державної влади чи органом місцевого самоврядування, до якого було направлено запит, за підписом його керівника чи посадової особи, керівником підприємства, установи та організації, об'єднання громадян, на ім'я яких було направлено запит.

 4. Народний депутат, представник групи народних депутатів, комітет Верховної Ради України мають право дати оцінку відповіді на свій депутатський запит. По відповіді на депутатський запит може бути проведено обговорення, якщо на ньому наполягає не менше однієї п'ятої від конституційного складу Верховної Ради України.

 5. При обговоренні відповіді на депутатський запит на засіданні Верховної Ради України повинні бути присутні у порядку, встановленому законом про регламент Верховної Ради України, керівники, до яких звернуто запит. Вони можуть уповноважувати інших осіб бути присутніми при обговоренні відповіді на запит лише у виняткових випадках із вмотивованим обгрунтуванням.

 6. За результатами обговорення відповіді на депутатський запит Верховна Рада України приймає відповідне рішення.

З Повагою до Вас .

Arthur Vip Law Consulting

Відповідно Закону України ´´Про Статус народного депутата України´´ № 2790-XII від 17/10/1992 року

Стаття 16. Право народного депутата України на депутатське звернення

 1. Народний депутат має право на депутатське звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб, керівників підприємств, установ і організацій, незалежно від форм власності та підпорядкування, об'єднань громадян з питань, пов'язаних з депутатською діяльністю, і брати участь у розгляді порушених ним питань.

Депутатське звернення - викладена в письмовій формі пропозиція народного депутата, звернена до органів державної влади та органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб, керівників підприємств, установ і організацій, об'єднань громадян здійснити певні дії, дати офіційне роз'яснення чи викласти позицію з питань, віднесених до їх компетенції.

 1. Орган державної влади, орган місцевого самоврядування, їх посадові особи, керівники підприємств, установ і організацій, об'єднань громадян, яким адресовано депутатське звернення, зобов'язані протягом 10 днів з моменту його одержання розглянути і дати письмову відповідь. У разі неможливості розгляду звернення народного депутата у визначений строк його повідомляють про це офіційним листом з викладенням причин продовження строку розгляду. Строк розгляду депутатського звернення, з урахуванням продовження, не може перевищувати 30 днів з моменту його одержання.

Депутатське звернення до правоохоронного органу або його посадової особи може бути розглянуто регіональним підрозділом цього органу, до компетенції якого безпосередньо належить вирішення порушених народним депутатом питань. Керівник регіонального підрозділу зобов'язаний надати відповідь народному депутату з дотриманням строків, визначених цією статтею.

 1. Народний депутат, який направив звернення, може бути присутнім при його розгляді, про що він повідомляє відповідний орган державної влади, орган місцевого самоврядування, їх посадових осіб, керівників підприємств, установ і організацій, об'єднань громадян, яким адресовано депутатське звернення. Посадова особа, відповідальна за розгляд звернення народного депутата, зобов'язана завчасно, але не пізніше ніж за день повідомити народного депутата про час і місце розгляду звернення.

 2. Вмотивована відповідь на депутатське звернення повинна бути надіслана народному депутату не пізніш як на другий день після розгляду звернення. Відповідь надається в обов'язковому порядку і безпосередньо тим органом державної влади чи органом місцевого самоврядування, до якого було направлено звернення, за підписом його керівника чи посадової особи, керівником підприємства, установи та організації, об'єднання громадян, крім випадків, установлених цим Законом.

Стаття 17. Права народного депутата України у взаємовідносинах із органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, об'єднаннями громадян України та іноземних держав

 1. Народний депутат, який не має спеціальних повноважень на представництво Верховної Ради України, має право вступати у відносини з посадовими особами і державними органами іноземних держав лише від свого імені.

У відносинах з посадовими особами, державними органами і громадянами іноземних держав народний депутат має право захищати незалежність та суверенітет, інтереси України, її громадян і не завдавати своїми вчинками шкоди Україні, її громадянам.

 1. Народний депутат користується правом невідкладного прийому з питань депутатської діяльності керівниками та іншими посадовими особами розташованих на території України органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій, незалежно від їх підпорядкування і форм власності, громадських організацій і політичних партій.

 2. Народний депутат діючого скликання при пред'явленні посвідчення народного депутата України користується правом безперешкодно відвідувати органи державної влади та органи місцевого самоврядування, а також правом безперешкодного доступу на всі підприємства, в установи та організації, розташовані на території України, незалежно від їх підпорядкування, форм власності, режиму секретності. Вимоги про пред'явлення чи оформлення інших документів, а також особистий огляд народного депутата, огляд та перевірка його речей забороняються, якщо інше не встановлено законом.

 3. Народний депутат має право порушувати у Верховній Раді України або її органах питання про необхідність проведення перевірок додержання законів органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями та об'єднаннями громадян, розташованими на території України, чи їх посадовими особами, про проведення розслідувань з питань, що становлять суспільний інтерес, та брати участь у таких розслідуваннях в порядку, встановленому законом.

 4. Народний депутат як представник державної влади у разі порушення прав, свобод і інтересів людини та громадянина, що охороняються законом, та інших порушень законності має право на місці вимагати негайного припинення порушення або звертатися з вимогою до відповідних органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб, керівників підприємств, установ та організацій припинити такі порушення. У разі порушення законності народний депутат може звернутися з депутатським зверненням до відповідних посадових осіб правоохоронних органів чи органів виконавчої влади, що здійснюють державний контроль у відповідній галузі.

Посадові особи органів державної влади, органів місцевого самоврядування, керівники підприємств, установ та організацій, а також працівники правоохоронних органів, до яких звернуто вимогу народного депутата про припинення порушення законності, зобов'язані негайно вжити заходів щодо усунення порушення, а за необхідності - притягнути винних до відповідальності з наступним інформуванням про це народного депутата. У разі невжиття заходів щодо усунення порушення посадові особи несуть дисциплінарну, адміністративну або кримінальну відповідальність у встановленому законом порядку.

 1. Народний депутат має право брати участь у розгляді в органах державної влади і органах місцевого самоврядування пропозицій та вимог виборців, інших питань, пов'язаних із здійсненням депутатських повноважень.

 2. Народний депутат має право брати участь з правом дорадчого голосу у роботі сесій сільських, селищних, міських, районних у містах (в містах з районним поділом), районних і обласних рад та засіданнях їх органів.

 3. Народний депутат має право у разі необхідності залучати до участі у розгляді пропозицій, заяв і скарг, які надійшли на його ім'я, а також у прийомі громадян посадових осіб органів державної влади і органів місцевого самоврядування, керівників підприємств, установ та організацій. Керівник органу державної влади чи органу місцевого самоврядування зобов'язаний бути присутнім на прийомі народного депутата особисто або уповноважити на це замість себе іншу посадову особу за погодженням з народним депутатом.

 4. Народний депутат має право одержати інформацію з питань, пов'язаних із здійсненням ним депутатських повноважень, від органів державної влади та органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб, які зобов'язані надати йому таку інформацію в порядку та строки, визначені цим Законом.

 5. Народний депутат має право зустрічатися з виборцями, колективами підприємств, установ та організацій, об'єднаннями громадян, у чому йому повинні невідкладно сприяти їх керівники.

 6. Народний депутат має також інші права, передбачені Конституцією України та законами України.

З Повагою до Вас .

Arthur Vip Law Consulting

Відповідно Закону України ´´Про Статус народного депутата України´´ № 2790-XII від 17/10/1992 року

Стаття 18. Права народного депутата України у взаємовідносинах із засобами масової інформації

 1. Народний депутат має право виступу з питань його депутатської діяльності не рідше одного разу в місяць у друкованих засобах масової інформації, у прямому ефірі на радіо або у режимі прямого ефіру (до 10 хвилин в місяць) та в прямому ефірі або у режимі прямого ефіру на телебаченні (до 20 хвилин в місяць), на радіо (до 10 хвилин в місяць) та телебаченні (до 20 хвилин в місяць), безкоштовно, засновником (співзасновником) яких виступають органи державної влади, організації або установи, що фінансуються повністю або частково за рахунок коштів державного бюджету. Редакції газет, засновниками яких виступають органи державної влади, зобов'язані публікувати подані народним депутатом матеріали не рідше одного разу на місяць обсягом до 1/16 загальної газетної площі.

 2. Редагування поданих народним депутатом матеріалів без його погодження не допускається. Народний депутат подає матеріали у підготовленому до друку вигляді: статті, коментарю, інтерв'ю тощо.

 3. Друковані та аудіовізуальні засоби масової інформації, засновником (співзасновником) яких виступають органи державної влади чи органи місцевого самоврядування, організації або установи, що фінансуються повністю або частково за рахунок коштів державного чи місцевого бюджету, зобов'язані безкоштовно давати оголошення про зустріч виборців з народним депутатом і забезпечують висвітлення зустрічей народного депутата з виборцями, а також надають народному депутату не менше 15 хвилин прямого ефірного часу на місяць для звіту перед виборцями.

 4. Друковані засоби масової інформації регіональної та місцевої сфери розповсюдження в одномандатному виборчому окрузі народного депутата, засновником (співзасновником) яких виступають органи державної влади, організації або установи, що фінансуються повністю або частково за рахунок коштів державного бюджету, зобов'язані публікувати подані народним депутатом авторські матеріали не рідше одного разу на місяць обсягом до 1/16 загальної газетної площі.

Друковані засоби масової інформації регіональної та місцевої сфери розповсюдження на території області, закріпленої за народним депутатом, обраним у багатомандатному виборчому окрузі, депутатською фракцією (групою), до якої він належить, засновником (співзасновником) яких виступають органи державної влади, організації або установи, що фінансуються повністю або частково за рахунок коштів державного бюджету, зобов'язані публікувати подані народним депутатом авторські матеріали не рідше одного разу на місяць обсягом до 1/16 загальної газетної площі.

Стаття 19. Права народного депутата України на забезпечення інформацією та на її використання

 1. Апарат Верховної Ради України зобов'язаний забезпечити народного депутата актами Верховної Ради України, а на вимогу народного депутата також актами Президента України, нормативно-правовими актами Кабінету Міністрів України та інших центральних органів виконавчої влади, рішеннями Конституційного Суду України, Верховного Суду України, офіційними матеріалами Рахункової палати і Центральної виборчої комісії. Органи влади Автономної Республіки Крим, органи державної влади та органи місцевого самоврядування при зверненні народного депутата зобов'язані надати йому офіційні матеріали щодо своєї діяльності.

 2. На вимогу народного депутата посадові особи органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ та організацій зобов'язані забезпечити його консультаціями відповідних фахівців з питань депутатської діяльності і надати невідкладно, а за відсутності такої можливості - не пізніш як у п'ятиденний строк, необхідні інформацію і документацію.

 3. Народний депутат має право знайомитися з будь-якою конфіденційною та таємною інформацією з питань депутатської діяльності.

Доступ до державної таємниці усіх ступенів секретності надається після взяття народним депутатом письмового зобов'язання щодо збереження державної таємниці.

 1. Апарат Верховної Ради України, виконавчі органи органів місцевого самоврядування, місцеві державні адміністрації, правоохоронні органи з питань, які віднесені до їх компетенції, зобов'язані забезпечити народному депутату безоплатну допомогу з правових питань, що виникають у зв'язку з виконанням його депутатських повноважень.

 2. Народний депутат не зобов'язаний повідомляти про джерело інформації, яку він використовує.

 3. Народний депутат має право використовувати лише для виконання своїх повноважень інформацію, яка становить державну таємницю і стала йому відомою під час їх виконання.

 4. Народний депутат не може розголошувати інформацію, яка стала йому відомою під час здійснення депутатських повноважень, якщо ця інформація:

була йому надана під час підготовки чи розгляду питань, що були розглянуті на закритих засіданнях Верховної Ради України та її органів;

є конфіденційною чи таємною відповідно до закону і стала йому відомою у зв'язку з виконанням депутатських повноважень.

З Повагою до Вас .

Arthur Vip Law Consulting

Відповідно Закону України ´´Про Статус народного депутата України´´ № 2790-XII від 17/10/1992 року

Стаття 24. Обов'язки народного депутата України

Народний депутат зобов'язаний:

1) дбати про благо України і добробут Українського народу, захищати інтереси виборців та держави;

2) додержуватися вимог Конституції України, цього Закону, закону про регламент Верховної Ради України та інших законів України, додержуватися присяги народного депутата України;

3) бути присутнім та особисто брати участь у засіданнях Верховної Ради України та її органів, до складу яких його обрано;

4) особисто брати участь у голосуванні з питань, що розглядаються Верховною Радою України та її органами;

5) виконувати доручення Верховної Ради України, відповідного комітету, депутатської фракції (групи), тимчасової спеціальної або тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України, до складу яких його обрано;

6) інформувати Верховну Раду України та її органи, до складу яких його обрано, про виконання доручень Верховної Ради України та її органів;

7) додержуватись вимог трудової дисципліни та норм депутатської етики;

8) як член депутатської фракції (групи):

додержуватись вимог Положення про депутатську фракцію (групу);

виконувати функції, закріплені Положенням про депутатську фракцію (групу), відповідно до цього Закону, закону про регламент Верховної Ради України та інших законів України;

представляти інтереси депутатської фракції (групи) у комітеті, тимчасовій спеціальній або тимчасовій слідчій комісії, до складу яких його обрано;

9) як член комітету, тимчасової спеціальної або тимчасової слідчої комісії:

бути присутнім на засіданнях комітету, підкомітету, тимчасової спеціальної чи тимчасової слідчої комісії, до складу яких його обрано, та брати участь у їх роботі;

додержуватись порядку та норм депутатської етики на засіданнях комітету, його підкомітетів, тимчасової спеціальної або тимчасової слідчої комісії та робочих груп органів Верховної Ради України;

виконувати доручення комітету, підкомітету, тимчасової спеціальної чи тимчасової слідчої комісії, визначені їх рішеннями;

10) завчасно повідомляти про неможливість бути присутнім на засіданні Верховної Ради України чи її органів керівників цих органів;

11) постійно підтримувати зв'язки з виборцями, вивчати громадську думку, потреби і запити населення, а у разі необхідності повідомляти про них Верховну Раду України та її органи, вносити пропозиції та вживати в межах своїх повноважень заходи щодо їх врахування в роботі органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій;

12) інформувати виборців про свою депутатську діяльність через засоби масової інформації, на зборах виборців періодично, але не рідше двох разів на рік;

13) розглядати звернення виборців відповідно до вимог та в порядку, встановленому Законом України "Про звернення громадян".

Народний депутат розглядає всі одержані ним пропозиції, заяви та скарги виборців, узагальнює їх, за необхідності вносить відповідні пропозиції до Верховної Ради України та її органів, а також до органів державної влади та органів місцевого самоврядування.

У разі необхідності народний депутат надсилає пропозиції, заяви та скарги громадян органам державної влади, органам місцевого самоврядування та їх посадовим особам, установам та організаціям, до повноважень яких входить розгляд звернень громадян чи вирішення порушених у них питань по суті. Про результати розгляду пропозицій, заяв та скарг громадян органи та посадові особи зобов'язані повідомити громадянина, від якого надійшло звернення, і народного депутата у терміни, встановлені Законом України "Про звернення громадян";

14) проводити особистий прийом громадян у дні, визначені Верховною Радою України для роботи з виборцями.

У випадку залучення до участі у розгляді пропозицій, заяв і скарг, а також у прийомі громадян посадових осіб органів державної влади чи органів місцевого самоврядування, керівників підприємств, установ та організацій не пізніш як за три дні до початку прийому народний депутат повідомляє їх про час і місце проведення прийому, а також про орієнтовне коло питань, які мають розглядатися на прийомі;

15) здійснювати безпосередньо або із залученням своїх помічників-консультантів, представників громадськості контроль за розглядом у органах державної влади та органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах та організаціях пропозицій, заяв та скарг громадян, які надійшли на його ім'я;

16) використовувати депутатські бланки лише для офіційних запитів, звернень та листів, які підписуються ним власноручно.

Стаття 26. Непорушність повноважень народного депутата України

 1. Ніхто не має права обмежувати повноваження народного депутата, крім випадків, передбачених Конституцією України, цим та іншими законами України.

 2. Повноваження народного депутата та його конституційні права і свободи не можуть бути обмежені в умовах воєнного чи надзвичайного стану в Україні або в окремих її місцевостях.

 3. Держава гарантує народному депутату необхідні умови для ефективного здійснення ним депутатських повноважень. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи, керівники підприємств, установ і організацій, незалежно від форм власності та їх підпорядкування, забезпечують умови для здійснення народним депутатом своїх повноважень у межах та в порядку, визначених Конституцією України, цим та іншими законами України, а громадські організації та політичні партії можуть сприяти йому в цьому.

З Повагою до Вас .

Arthur Vip Law Consulting

Відповідно Закону України ´´Про Статус народного депутата України´´ № 2790-XII від 17/10/1992 року

Стаття 27. Особливості юридичної відповідальності народного депутата України

 1. Народні депутати України не несуть юридичної відповідальності за результати голосування або висловлювання у Верховній Раді України та її органах, а також при здійсненні депутатських повноважень, за винятком відповідальності за образу чи наклеп.

 2. Особливості початку досудового розслідування щодо народного депутата України, повідомлення про підозру, затримання, обрання щодо нього запобіжного заходу, проведення слідчих (розшукових) та негласних слідчих (розшукових) дій визначаються Кримінальним процесуальним кодексом України.

Стаття 28. Забезпечення народному депутату України умов для виконання депутатських повноважень

 1. Голова Верховної Ради України, його Перший заступник та заступник забезпечуються приміщенням для проведення офіційних заходів, транспортом, секретаріатом, охороною, а також коштами на представницькі цілі, які не перевищують 40 відсотків відповідного посадового окладу.

 2. Для роботи з виборцями народному депутату Верховною Радою України встановлюються щомісячно відповідні дні у визначеному порядку.

 3. Народний депутат на строк виконання депутатських повноважень забезпечується окремим технічно обладнаним службовим кабінетом у приміщеннях Верховної Ради України з розташуванням у ньому постійного робочого місця його помічника-консультанта.

Службовий кабінет народного депутата повинен бути обладнаний персональним комп'ютером з підключенням його до інформаційних мереж та наданням адреси електронної пошти.

 1. Управління державної охорони України разом з органами Служби безпеки України та Національної поліції (в межах їх повноважень) забезпечує безпеку народному депутату при виконанні ним депутатських повноважень, а також за місцем його проживання та членів його сім'ї у порядку, встановленому законом.

 2. Народному депутату, обраному в одномандатному виборчому окрузі, на строк виконання його депутатських повноважень місцеві органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, в управлінні яких знаходиться відповідно державна власність чи комунальна власність територіальної громади на території відповідного виборчого округу, зобов'язані надати окреме технічно обладнане службове приміщення з розташуванням у ньому постійного робочого місця помічника-консультанта народного депутата з наступним відшкодуванням витрат в установлених межах і за рахунок бюджетних призначень на забезпечення діяльності Верховної Ради України.

Народному депутату, обраному в багатомандатному загальнодержавному виборчому окрузі, місцеві органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, в управлінні яких знаходиться відповідно державна власність чи комунальна власність територіальної громади, надають окреме технічно обладнане службове приміщення в обласному центрі або (за заявою народного депутата) в районах, містах області, яка закріплена за народним депутатом депутатською фракцією (групою), з розташуванням у ньому постійного робочого місця помічника-консультанта народного депутата з наступним відшкодуванням витрат в установлених межах і за рахунок бюджетних призначень на забезпечення діяльності Верховної Ради України.

Розмір витрат на утримання службового приміщення, придбання необхідного технічного обладнання визначається щорічно Верховною Радою України виходячи з розміру бюджетних призначень на забезпечення діяльності Верховної Ради України за поданням комітетів Верховної Ради України, до компетенції яких входять питання забезпечення діяльності народних депутатів та державного будівництва і місцевого самоврядування.

Керівник органу виконавчої влади чи органу місцевого самоврядування, до якого письмово звернувся народний депутат щодо виділення йому службового приміщення, несе відповідальність за неналежне виконання цього Закону по створенню умов для здійснення повноважень народного депутата.

 1. У межах виконання депутатських повноважень народний депутат має право безперешкодно і безкоштовно скористатись урядовим та іншими видами зв'язку, які є у наявності в органів державної влади та органів місцевого самоврядування чи підприємства, установи та організації.

 2. Місцеві державні адміністрації, органи місцевого самоврядування, а також їх посадові особи зобов'язані сприяти організації звітів народних депутатів та їх зустрічей з виборцями. З цією метою відповідна місцева державна адміністрація, орган місцевого самоврядування надає безоплатно окреме пристосоване приміщення, обладнане засобами зв'язку, завчасно сповіщає виборців про час та місце звіту або зустрічі, інформує про це місцеві засоби масової інформації.

 3. Витрати, пов'язані з організацією та проведенням зустрічей народного депутата з виборцями та звітів народних депутатів, здійснюються за рахунок бюджетних призначень на забезпечення діяльності Верховної Ради України.

Стаття 32. Фінансування видатків, пов'язаних з депутатською діяльністю

 1. Витрати органів державної влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, пов'язані з виконанням народним депутатом депутатських повноважень, компенсуються за рахунок коштів Державного бюджету України.

 2. Народному депутату протягом всього строку виконання депутатських повноважень щомісячно відповідно до положень статей 23 і 35 цього Закону видаються кошти для компенсації вартості проїзду, оренди житла або винайму готельного номера, а також відшкодовуються витрати, пов'язані з виконанням депутатських повноважень, у розмірі місячної заробітної плати народного депутата, що не підлягають оподаткуванню.

Стаття 36. Відповідальність за невиконання законних вимог народного депутата України

За невиконання законних вимог народного депутата або створення перешкод у його роботі, а так само у разі відмови або ухилення посадових осіб органів державної влади, а також посадових осіб підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності і підпорядкування від своєчасного надання на вимогу народного депутата необхідної інформації та документації або подання завідомо недостовірної інформації зазначені посадові особи несуть адміністративну, кримінальну відповідальність, встановлену законом.

Стаття 37. Відповідальність за посягання на честь, гідність народного депутата України та вплив на нього, членів його сім'ї та родичів, помічників-консультантів народного депутата України

 1. За образу народного депутата або наклеп на нього, а так само вплив у будь-якій формі на народного депутата з метою перешкодити виконанню ним депутатських повноважень, погрозу вбивством, насильством, знищенням чи пошкодженням майна щодо народного депутата, а також щодо його близьких родичів та його помічників-консультантів у зв'язку з виконанням ним службових обов'язків, умисне заподіяння народному депутату, а також його близьким родичам та його помічникам-консультантам тілесних ушкоджень, нанесення побоїв чи вчинення інших насильницьких дій у зв'язку з виконанням ним депутатських повноважень винні особи несуть відповідальність, встановлену законом.

 2. Близькі родичі, які підпадають під дію цього Закону, - це батьки, дружина (чоловік), діти, рідні брати і сестри, дід, баба, онуки народного депутата.

З Повагою до Вас .

Arthur Vip Law Consulting

Відповідно Закону України ´´Про Статус народного депутата України´´ № 2790-XII від 17/10/1992 року

Стаття 38. Відповідальність за порушення гарантій щодо забезпечення діяльності народного депутата України

Порушення посадовими особами органів державної влади, підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності і підпорядкування встановлених цим Законом гарантій трудових прав народного депутата, а також встановлених цим Законом прав народного депутата після закінчення строку депутатських повноважень тягне за собою відповідальність відповідно до закону.

Стаття 39. Відповідальність народного депутата України за невиконання своїх обов’язків

За невиконання своїх обов’язків народний депутат України несе відповідальність, встановлену законом.

Відповідно Конституції України

Стаття 80.

Народні депутати України не несуть юридичної відповідальності за результати голосування або висловлювання у парламенті та його органах, за винятком відповідальності за образу чи наклеп.

Стаття 86.

Народний депутат України має право на сесії Верховної Ради України звернутися із запитом до органів Верховної Ради України, до Кабінету Міністрів України, до керівників інших органів державної влади та органів місцевого самоврядування, а також до керівників підприємств, установ і організацій, розташованих на території України, незалежно від їх підпорядкування і форм власності. Керівники органів державної влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій зобов'язані повідомити народного депутата України про результати розгляду його запиту.

Стаття 93.

Право законодавчої ініціативи у Верховній Раді України належить Президентові України, народним депутатам України та Кабінету Міністрів України. Законопроекти, визначені Президентом України як невідкладні, розглядаються Верховною Радою України позачергово.

З Повагою до Вас .

Аноним (автор вопроса)

А простими словами? Посуті мого питання

Аноним (автор вопроса)

І чи може нардеп звернутися із запитом повторно оголошеним на засіданні Верховної Ради до, наприклад голови міста, у разі невиконання його прохання?

Arthur Vip Law Consulting

Краще на підставі діючого чинного законодавства .

З Повагою до Вас .

Arthur Vip Law Consulting

Останне питання уточніть будь-ласка ... Навіщо якщо є правоохоронні органи які повинні миттєво реагувати, а - тим паче суд .

З Повагою до Вас .

Аноним (автор вопроса)

Вплив нардепа ефективніший якщо місцева влада невиконує свої обовязки належним чином або займається бездіяльністю даючи відписки для громадянина, які суди чи правоохоронні органи підуть проти свого мера?

Arthur Vip Law Consulting

ОГПУ, НАБУ та САП особливо ретельно в сьогоднішніх реаліях відпрацьовуют всього що стосується потурання законних вимог окремого депутата . А, якщо і буде рішення суду на підставі рішення/наказів/тощо останніми про ОРС то СБУ так замордує - що будь який не і те тільки .

З Повагою до Вас .

Arthur Vip Law Consulting

Депутат є наділеним своїм вищим статусом і всі його дії є пріоритетом до виконання в тому числі і всіма правоохоронними органами .

З Повагою до Вас .

Аноним (автор вопроса)

Як Ви вважаєте якщо нардеп підтримуючи свого виборця з певним питанням і звертається із запитом оголошеним на засіданні ВР до мера, чи може мер проігнорувати вимогу чи прохання нардепа у вирішенні питання свого виборця?

~= А Д В О К А Т =~

Лобіювання "модне" в США. А тут просто повинен відбутись розгляд по суті, а не в залежності депутат звернувся чи кто інший.

Аноним (автор вопроса)

Тобто ігнорування можливе? Тобто нема смислу звертатися за підтримкою до свого нардепа? Якщо тобі було відмовлено у вирішенні певного питання відповідно до закону або дано відписку

Arthur Vip Law Consulting

Оперативний супровід ДБР/САП здійснюють колеги з СБУ і вони всі повинні реагувати. Навіщо мерові такі, дії - він що, політично/правовий нікчема; в будь-якому випадку штрафи платити та отримувати догани (від президента) набридне (всім і президенту теж мати постійний шторм щодо цієї особи) отримувати а, тим паче вище згадані правоохоронні органи приходять без запрошення .

З Повагою до Вас .

Аноним (автор вопроса)

Розумієте що дбр чи сап це вже великий шухер, а нардеп може вплинути своїм статусом чи вимогою чи проханням, і питання спокійно може мати логічне законне вирішення

Arthur Vip Law Consulting

Мені вже давно смішно від коментів шановного фахівця доморощеного, особливо щодо повноважень ДБР - нагляд останнім за посадовими порушеннями/злочинами здійсненими такими ж фахівцями як він з поліції .

Все викладено професійно та фахово, читайте все вище є у повному обсязі . Про яке лобіювання йде мова - є законодавство яке чинне і діюче і його потрібно виконувати !

З Повагою до Вас .

~= А Д В О К А Т =~

Питання не повинно розглядатись по-іншому "від депутата" чи "від громадянина". А якщо таке є, то це не законність і не правовий підхід. Це намагання у суцільному болоті розчистити окремо взятий "квадратний метр" в умовах тотального багна, що "по шию". І це далеко "не смішно", це сумно...

А ще сумніше від поважних фахівців, які схожі на "цитатник робота", подивитись на уе, то точно можна подумати, що ніяких юристів не потрібно, а просто потрібно лише створити програмне забезпечення (штучний інтелект), яке буде автоматично знаходити величезні "сувої" чи "простирадла" із численого законодавства і приводити їх цілими "рулонами", в яких ніхто не стане не те, що розбиратись, а навіть читати. Тобто користі авторам питання чи будь-кому від тих "рулонів" неопрацьованої "сирої", але об'ємної нормативної інформації - це як їсти недоварений борщ з твердими буряками, що ще не зварились... Чим же тут самогордитись? Тим більш, коли такі "перли" ще й не авторизовані, не зареєстровані, тобто по суті анонімні. Це що страх перед відповідальністю за свої слова без зазначення їх авторства? Так, ото ж. З повагою до вас...

Arthur Vip Law Consulting

1) Фах і рівень Ваш зрозумів - крім пафосу, більше нічого нажаль; сумно ; 2) Заробляти тут на цій платформі ви будете, в мене нажаль відносно вас сумніву в цьому не має - особливо щодо рівня вашого інтелекту до намагання будь-яким чином здобути клієнта ; 3) Надавати фахову допомогу треба, а вже потім заробляти ; 4) Да або НІ і це відповідь, а забув ще «платно» або звертайтеся до юриста тобто до вас - теж сумно ; 5) Навіщо реєструватися там - де є, такі фахівці одногалузеві з єдиною метою заробітку не підскажете ; 6) І що стосується кулінарних смаків мені більше подобається багато великого м’яса здоровезних хижаків - особливо мною впольоване і здобуте у двобої з останнім ; 7) Про депутата - то він мусить бути справжнім, дивіться пункт 6 .

З Повагою до Вас

~= А Д В О К А Т =~

Ну вже хоч якась людська мова прорізалась, а не суцільні кліше з нормативних актів. В мене так завжди чомусь буває нерівнодушного: спочатку загострюються діалоги, а потім це переростає в непогані товариські чи навіть дружні відносини. Крім того, стараюсь не втручатись в "середню" діяльність інших, лиш коли вже на мою приватну думку щось зашкалює або дуже вже неправильно робиться робота. Це без дешевих реверансів про чиюсь нефаховість чи того, що от тільки "оний тут учасник самий пуп землі і істина в останній інстанції". Чим більше знаєш - тим більше сумніваєшся в тому, що знаєш - адже так правильніше працювати, більше шансів перемогти, якщо йде мова про інтелект, а не про голі необґрунтовані амбіції. Щоб "амбіція" почала набирати ваги, то для початку потрібно пожити трохи на світі та навчитись брати на себе відповідальність за свої слова по-дорослому, вирости з коротких штанців, тобто зареєструватись, показати адміністратору сайту документ про свою освіту (щоб було видно чи є вона взагалі), а не назватись дивакуватим ніком, з якого нічого вищевказаного не вбачається. Це як би посторонній прохожий з вулиці запропонував людині типу "давай зараз у підворотні наскороруч виріжу тобі хворий апендикс". Хто б згодився? Хіба не сповна розуму. А в юриспруденції чомусь всі "порадники", "фахівці", без практичного досвіду про який можна було б дізнатись тощо. Так не можна. Це не по-людськи. Зате бути не самокритичним та лізти з своїми образами до малознайомих людей під прикриттям анонімності - це ми можемо, аякже нашу амбіцію непідтверджену нічим зачіпипили. Іноді дійсно краще помовчати ніж говорити, адже народ все бачить і тільки досягається зворотнього ефекту в користь опонента-не аноніма. В чому тоді перспектива такої поведінки ? Хіба що якщо то "ніжна блондинка", то тоді ТАК. Тоді ЙОЙ...

~= А Д В О К А Т =~

Забув, перепрошую: з повагою до вас...

Arthur Vip Law Consulting

Перепрошую, щодо правового підходу то будь-ласка «аналогія права» ні тоді будь-ласка :

— принцип «дозволено все, що не заборонено законом», який сприяє більш повній реалізації особою власної свободи (частина перша статті 19 Конституції України). Однією з важливих гарантій свободи є принцип «дозволено тільки те, що прямо передбачено законом», який стосується діяльності державних органів і посадових осіб (частина друга статті 19 Конституції України);

— принцип плюралізму, який є логічним розвитком ідеї автономії та перед­ бачає існування різних концепцій життя, що втілюють у собі різні цінності, є не сумісними між собою і перебувають одна з одною у постійній конкуренції. Принцип плюралізму закріплений у частині першій статті 15 Конституції України, згідно з якою «суспільне життя в Україні ґрунтується на засадах політичної, еко­ номічної та ідеологічної багатоманітності». На сучасному етапі розвитку політич­ ної системи головною проблемою дієвості принципу політичного плюралізму є слабкість, а в деяких випадках — і штучність політичних партій. Політичні партії (депутати ВРУ, які входять до складу зазначених партій) діють здебільшого у власних інтересах, не дбаючи про інтереси населення; а, їх активність зростає перед виборами, проте справжньої роботи в напрямі роз­ витку держави та громадянського суспільства як такого немає.

Поняття держави є невід’ємним від поняття громадянина наділеного всіма правами і свободами цієї самої держави, окрім самих вищих державних органів та їх повноважних представників особливо законодавчого рівня .

В.М. Шаповал «Концепція Конституційної справедливості між громадянином і державної системою в Україні» м. Київ 2001р., Видавництво КНУ їм. Т.Шевченка ЮрФак

З Повагою до Вас

Arthur Vip Law Consulting

Щодо, амбіцій - то будь ласка спортсмен професіонал не рівня оперативнику з таким самим досвідом і здібностями у спортивній сфері, а тимпаче самореалізації у вільний від роботи час . Звужую площини до розуміння ніч спорт - день юрист у погонах, ви мали на увазі це ?! Нажаль Я, іншої думки і про свою і про отоючих життя і відповідно відповідальності за всіх !

З Повагою до Вас .

~= А Д В О К А Т =~

І ще. Тут краще не задавати самому собі замовлені питання, ніби-то від аноніма. Смішно виглядає. Це зразу видно, оскільки тут вже контингент сформувався.

Таке враження, що  Arthur Vip Law Consulting, це помічник депутата, який "схопив Бога за бороду", підвезло і просто не має чим зайнятись і не потрібно думати про хліб насущний, адже зарплата по любому вже капає не з праці, а просто так, як "манна небесна". Але ж не у всіх такий фарт і це потрібно теж розуміти. Не всі грантоїди, декому приходиться заробляти працею, а не Та й взагалі, якщо в Трускавці курси не підвищував, не перебував разом з батьком-депутатом, то про що взагалі мова? 8-))

Arthur Vip Law Consulting

О, тут вже - дійсно сміх та годі ; шановний громадянин і держава а особливо депутат це різні поняття і особливо законодавче регулювання !

Сумно, смішно і нестерпно від такого цинізму - мені вас шкода дійсно .

З Повагою до Вас .

Arthur Vip Law Consulting

Ні ми тільки набої підносимо і у штабі підпрацьовуємо ! Трохи більше ніж помічник .

З Повагою до Вас .

Arthur Vip Law Consulting

Проаналізувавши ознаки принципів права, можна дійти висновку про їх істотне значення та вплив на всю правову систему загалом. Для свободи, яка є складо­вою системи принципів права, характерні такі самі ознаки. Окрім того, для неї як однієї з визначальних ідей конституціоналізму притаманні:

— вища імперативність, загальність, універсальність, значущість, стійкість і стабільність упродовж невизначено тривалого часу;

— спрямовування розвитку і функціонування всієї правової системи;

— вплив на напрями правотворчої, правозастосовної та інших форм юридич­

Розвиток демократичної держави неможливий без гарантування і забезпечен­ ня основоположних принципів права. їх складовою частиною є принципи консти­ туційного ладу, яким притаманні як властивості основоположних принципів зага­ лом, так і риси, що виявляють їх специфіку як певної юридичної категорії. Свобода є і основоположним принципом права, і принципом конституційного ладу, без неї неможливе існування правової системи. «Свобода без права є анархією, а отже — знищенням свободи» . Метою статті є визначення особливостей свободи як принципу конституційно­ го ладу і конституційного принципу, а також з’ясування їх (принципів) значення. Основоположні принципи права — це система найбільш загальних і стабільних імперативних вимог, закріплених у праві, які є концентрованим виявом найважли­ віших сутнісних рис та цінностей, що притаманні цій системі права, і визначають її характер і напрями подальшого розвитку . В основі кожного відповідного прин­ципу лежить певна ідея, яка є фундаментальною, керівною. Вона має програмний характер, відзначається універсальністю, самодостатністю . Для аналізу принципів більш вдалим є використання терміна «вимога», який характеризує особливості останніх: обов’язковість, імперативність, категорич­ність.

Ідея свободи є однією з основ принципів права, тим стрижнем, котрий має проходити через увесь зміст позитивного права. Принцип диспозитивності є одним із найкращих виявів свободи, що отримав безпосереднє закріплення у статті 19 Конституції України. Витоки цього принципу можна знайти ще в Римському праві: «Libertas est naturalis facultas eius quod cuique facere libet, nisi si quid vi aut prohibetur» — свобода є природною здатністю кожного робити те, що йому завгодно, якщо це не заборонено силою чи правом . Вимога диспозитив­ ності закріплена у статті 5 Декларації прав людини і громадянина 1789 року: «...Усе, що не заборонено законом, те дозволено, і ніхто не може бути примуше­ ний робити те, що не передбачено законом».

Почитайте буде цікаво :

В.М. Шаповала «Концепція Конституційної справедливості між громадянином і державною системою в Україні» м. Київ 2001р., Видавництво КНУ їм. Т.Шевченка ЮрФак

Фридмен Л. Введення до амаріканського публічного права, викладення конституційної моделі . Додаток Порівняння з Українським Конституціаналізмом , Т. Уілсон, Р. Алчесс, П. Пацурківський ; пер. с англ. ; В. Вінгородський. — Чернівці видання , Универс, 2013 р., .

Arthur Vip Law Consulting

З Повагою до Ввс .

~= А Д В О К А Т =~

Ви абсолютно не бажаєте чути інших, тільки себе... Але втім це особисте, кожен має право вирішувати... Хоча це ще зіграє злий жарт коли-небудь, якщо не почне надалі поповнюватись досвід, а він "замре" на даному часі... Але єдине радує, що деколи (хоч і не надовго 8-)) можете виходити із-за положення "формаліста". А також чомусь щось все таки приховуєте. Якщо ви "суспільний юрист у вільний від основної оплачуваної роботи час" і тут не на комерційній основі та цінуєте даний сайт, то чому ж не зареєструватись, не представитись по-людськи та стати відповідальним і серйозним опонентом? Адже це нічим не заборонено і не зашкодило б ! Ось дайте вичерпну відповідь на це не вітіювате просте запитання, тоді ще можна щось культурно розуміти. І перестаньте ставити самому (-мій) собі замовні правові питання та давати на них самому ж і заготовлені відповіді. Для чого це вам? Немає з ким виговоритись? Теж можу відповісти на будь-яке коректне питання для рівноваги...

З неабиякою повагою до вас. (Слово "вас" не вживаю з великої літери в середині речення, бо роблю це лише коли вітаю з днями народження щоб це не було заїжджено та занадто пафосно)...

Arthur Vip Law Consulting

З метод вашої праці а, тим більше дискредитації інших можна ознайомитися відразу не відходячи від каси на реченні «про сам собі питання ставить» ніякого відношення до цього не маю і мати не буду ! Якщо, немає чого більше вигадати вигадуйте на здоров’я !

З Повагою до Вас .

Arthur Vip Law Consulting

Як, кажуть вчить матеріальну частину а, особливо підслідність ДБР відповідно посадових порушень/злочинів органами поліції ... . Може і прочитаєте і інші зазначені вище наукові праці видатних правників і з Конституційного права тощо .

З Повагою до Вас .

~= А Д В О К А Т =~

При чому тут ДБР ? ДБР не здійснює процесуальний нагляд за поліцією та за слідчими поліції, а лише розслідує злочини, зокрема вчинені в тому числі і поліцейськими. А в питанні йде мова про наглядову функцію, а не про "злочин" поліцейського. Легка тотальна недбалість поліцейського - це ще не злочин, а лиш "дисциплінарка".. Тобто те чим ДБР в упор не займається... А наглядом якраз і займається прокуратура, куди і потрібно звертатись у даному питанні...

~= А Д В О К А Т =~

А відповіді на моє щире питання таки не має. Ніякої. Одні "кружева" навколо і поряд.... Сумую за вашою відповіддю... 8-((

Arthur Vip Law Consulting

6 часов назад~= А Д В О К А Т =~(тема зникли кошти з картки)

До ДБР даремно (тільки загублений час!) - вони не наглядають за поліцією, це робить прокуратура.

З Повагою до Вас .

~= А Д В О К А Т =~

Штучний інтелект почав цитувати опонента, а для чого?

Arthur Vip Law Consulting

Бо цей так званий апонент не дивиться у реєстр судових рішень та статистику прийнятих і займається виключно навмисною цілеспрямованою дискредитацією і наклепом інших .

З Повагою до Вас .

~= А Д В О К А Т =~

З нашими відносинами все зрозуміло. Вони на жаль "в непонятках". Мусив пройти цей шлях щоб теж для себе зрозуміти звідки з'явився "Arthur Vip Law Consulting". Дякую за діалог, моя цікавість вичерпана. Бажаю успіхів! Їжте своїх "впольованих хижаків". Мені ж не до душі полювання на тварин, я їх поважаю, як братів наших менших. А реальними полюваннями на "хижих людей" наситився за життя сповна, чого небажаю.

Arthur Vip Law Consulting

Дякую за розуміння і виявлену повагу до суміжних органів :) .

Піду відробляти високий статус :) .

З Повагою до Вас .

~= А Д В О К А Т =~

Ще б знати що це за органи? Поконкретніше можна. Це що ДБР?

З повагою.

~= А Д В О К А Т =~

Як я зразу не зорієнтувався, шляпа! Це ж все з самого початку було схоже на здачу тестів для поступлення на роботу в ДБР. Там же відбір і по психостабільності в по енергічності кандидатів і головне, по швидкому пошуку відповідей на всі ті 6000 тестових запитань, які можна було підготувати зазделегідь по інету. І зайнятість зараз в ДБР невелика, тому і є час "на пустощі".... Як же можна нести службу, коли всю ніч була переписка-перепалка? Ай-яй-яй...

Щоб надати відповідь на Ваше запитання потрібно більше інформації щодо "впливання" або "прислуховування". Опишіть ситуацію будь ласка більш конкретніше.

~= А Д В О К А Т =~

Ха-ха-ха ... Нардеп може під час сесії (а підготовлювати і до сесії) вести переговори, шукати спонсорів (лобістів - по-американськи) та організовувати інших депутатів голосувати так або інакше. Тому голова довго "не протримається" без утворення "ініціативної організованої групи" з депутатського корпусу, яка б його всеціло підтримувала б. Він не зможе провести в життя жодне з намічених ним питаннь, тобто перетвориться з корупціонера в чесного спікера. А воно йому як серпом... Тому він має активний інтерес знаходити консенсус з більшістю депутатів, інакше який з нього керівник, якщо він не навчиться "керувати" в свою користь в тому числі... А якщо й знайдеться меншість депутатів-"білих ворон", то вони погоди не зроблять. Адже організована більшість легко без їх голосів обійдеться.

При написании ответа используется разметка Markdown.