2559 дней назадАноним

Добрый день, подскажите есть ли уголовная ответственность за невыплату кредита банку по Статья 192, или это просто запугивание со стороны банка?

Стаття 192. Заподіяння майнової шкоди шляхом обману або зловживання довірою

  1. Заподіяння значної майнової шкоди шляхом обману або зловживання довірою за відсутності ознак шахрайства - караються штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або арештом на строк до шести місяців.
  2. Ті самі діяння, вчинені за попередньою змовою групою осіб, або такі, що заподіяли майнову шкоду у великих розмірах,- караються штрафом від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до трьох років. Примітка. Відповідно до цієї статті майнова шкода визнається значною, якщо вона у п'ятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, а у великих розмірах така, що у сто і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.
  3. Потерпілим від злочину може бути як власник, так і законний володілець майна - юридична (державна організація, комерційне підприємство тощо) чи фізична особа.
  4. З об'єктивної сторони цей злочин полягає в отриманні винним матеріальної вигоди за рахунок власника або законного володільця майна шляхом обману або зловживання довірою за відсутності ознак шахрайства. За способом вчинення цей злочин є близьким до шахрайства. Однак, на відміну від шахрайства, при його вчиненні не відбувається вилучення чужого майна із фонду власника: винний отримує матеріальну вигоду в результаті використання майна, яке лише мало надійти у розпорядження власника і поповнити його майновий фонд. Тобто він не вилучає майно, а лише не передає його належному власникові чи законному володільцю. Способами вчинення злочину є обман та зловживання довірою. За своїм змістом обман та зловживання довірою як способи вчинення цього злочину аналогічні обману та зловживанню довірою при шахрайстві. Про їх поняття див. коментар до ст. 191. Заподіянням майнової шкоди, відповідальність за яке передбачена ст. 192, охоплюються випадки; 1) незаконного використання чужого майна чи грошових коштів (самовільне всупереч укладеній угоді чи досягнутій домовленості безоплатне використання транспортних засобів чи інших предметів; нецільове використання коштів чи майна іншого власника, отриманих на законних підставах (як попередню оплату за товар чи фінансування певного проекту, орендування приміщень, у т.ч. і житла, або іншого майна, наданого винному його власником чи законним володільцем на зберігання чи залишеного під нагляд, тощо), в результаті чого потерпіла сторона, будучи позбавленою можливості використовувати майно чи кошти у власних інтересах, зазнає майнової шкоди у формі упущеної вигоди; 2) неправомірного неповернення чи несвоєчасного повернення власнику майна чи грошових коштів, що позбавляє власника можливості використовувати їх за власним розсудом і отримати певний дохід; 3) ухилення від сплати обов'язкових платежів (перекручування умов договору купівлі-продажу з метою зменшення розміру мита, Користування пільгами (на оплату житла, електричної енергії чи газу, на проїзд тощо)), в результаті чого держава не отримує належних грошових надходжень. Не утворює складу цього злочину ухилення від сплати податків, зборів та інших обов'язкових платежів, що входять до системи оподаткування. Такі дії за наявності для того підстав слід розглядати як злочин у сфері господарської діяльності і кваліфікувати за ст. 212; 4) отримання майна чи грошових коштів (кредитів, позик, субсидій та інших соціальних виплат, придбання нерухомості або іншого майна тощо) з використанням при цьому пільг, на які винна особа не мала права (наприклад, отримання безвідсоткової позики, яка надається певним категоріям громадян, що постраждали від Чорнобильської катастрофи; отримання позики для будівництва чи придбання дачних будинків, яка передбачена для ветеранів праці; безоплатне придбання медикаментів чи придбання з 50%-ю знижкою їх вартості, що передбачено для певних категорій громадян);

За своєю конструкцією склад злочину, передбачений ст. 192, є матеріальним. Обов'язковою ознакою об'єктивної сторони цього злочину є настання в результаті його вчинення значної майнової шкоди. Згідно з приміткою до ст. 192, майнова шкода, заподіяна шляхом обману або зловживання довірою, визнається значною, якщо вона у п'ятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян. Особливістю суспільно небезпечних наслідків цього злочину є те, що майнову шкоду становлять не лише прямі збитки (витрати) власника майна, а й не одержані власником кошти. За вказаною ознакою цей злочин відрізняється від інших корисливих злочинів проти власності, при вчиненні яких завжди має місце пряма дійсна матеріальна шкода, пов'язана із фактичним зменшенням майнового фонду власника в результаті вилучення з нього майна. Злочин, передбачений ст. 192, вважається закінченим з моменту спричинення зазначеної майнової шкоди певному суб'єкту власності. 3. Суб'єктом злочину можуть бути як приватна особа, так і працівник підприємства, установи та організації незалежно від форми власності, які досягли 16-річного віку. Вчинення такого діяння службовою особою слід кваліфікувати тільки за ст. 364. 4. З суб'єктивної сторони цей злочин характеризується прямим умислом і корисливим мотивом.

90% случаев не погашения задолженности это гражданско-правовые отношения, а не уголовное правонарушение, но теоретически возможно и привлечение по ст.192, все зависит от обстоятельств

Аноним

Спасибо за ответ.

Вас просто залякують

Аноним

Скорее всего, что так и есть.

Аноним

скажите,а если не получалось платить а теперь каждый месяц я вношу сумму.как тогда, долг ументшаеться,или стоит на месте?

адвокат

как правило, в начале поступающие от Вас деньги идут на погашение штрафов и пени, остаток на погашение тела кредита

Аноним

скажите,могут ли арестовать имущество не движемое.*если просрочка

Сначала погашение идет штрафов, пени, потом % за пользование кредитными средствами и только потом тело кредита. Лучше погасите сразу кредит, пока сумма не увеличилась, или же просите в банке реструктуризацию, т.е. временный пересмотр кредита без увеличения суммы долга. И как показывает практика, то уголовные дела в отношении должника есть по ст.190 УК Украины, но там когда вообще должник не выплачивал кредит ни одного дня. В законе указано, что запрещено обращать взыскание на единственное жилье должника и земельный участок, на котором расположено это жилье, в случае если сумма долга не превышает десяти размеров минимальной заработной платы (Согласно п. 5 ст. 38 Бюджетного кодекса Украины размер минимальной заработной платы определяется в Законе о Государственном бюджете на соответствующий год. с 01.09.2015г. 1378,00 грн мин.з.п). , . Исходя из выше перечисленного, арестовать не движимое имущество могут если сумма долга привышает 13780грн. ( 1378 мин.з.п*10= 13780грн.) .

Аноним

Здраствуйте. Скажыте пожалуста если я жыву в доме родителей мугут забрать какоето имущество? Спасибо.

Если вы должник, то могут забрать имущество только ваше. И то не всё имущество могут забрать, есть перечень имущества которое не подлежит изъятию. Приложение в Закон Украины от 21 апреля 1999 N 606-XIV ПЕРЕЧЕНЬ видов имущества граждан, на которое не может быть обращено взыскание по исполнительным документам

Взыскание по исполнительным документам не может быть обращено на следующие виды имущества и предметы, принадлежащие должнику на праве собственности или являющиеся его долей в общей собственности, необходимые для < br> должника, членов его семьи и лиц, находящихся на его содержании. 1. Носильные вещи и предметы домашнего обихода, необходимые должнику и лицам, находящимся на его иждивении: 1) одежда - из расчета на каждое лицо: одно летнее или осеннее пальто, одно зимнее пальто или тулуп, один зимний костюм (для женщин - два зимних платья ), один летний костюм (для женщин - два летних платья), головные уборы по одному на каждый сезон. Для женщин, кроме того, два летних платка, один теплый платок (или шаль) и другая одежда, изношенная более чем на 50 процентов; 2) обувь - по одной паре летней, осенней, зимней и другую обувь, изношено более чем на 50 процентов; 3) белье - по две смены на каждое лицо; 4) постельные принадлежности (матрас, подушка, две простыни, две наволочки, одеяло) и два личных полотенца на каждое лицо; 5) необходимая кухонная посуда; 6) один холодильник на семью; 7) мебель - по одной кровати и стулу на каждое лицо, один стол, один шкаф на семью (кроме мебельных гарнитуров, на которые может быть обращено взыскания); 8) все детские вещи. 2. Продукты, необходимые для личного потребления должнику, членам его семьи и лицам, находящимся на его содержании, - в расчете на три месяца. 3. Топливо, необходимое должнику, членам его семьи и лицам, находящихся на его иждивении, для приготовления пищи и обогрева помещения в течение шести месяцев. 4. Одна корова, а в случае отсутствия коровы - одна телка; если нет ни коровы, ни телки - одна коза, овца или свинья - в занимающихся сельским хозяйством. 5. Корм для скота, который не подлежит изъятию в количестве, необходимой для кормления скота до начала ее выгона на пастбище или к сбору новых кормов. 6. Семена, необходимое для очередной сева (осенней и весенней), и неснятой урожай - у лиц, занимающихся сельским хозяйством (кроме земельных участков, на которые наложен взыскания). 7. Инструменты, необходимые для личных профессиональных занятий (швейные, музыкальные и т.п.).

Аноним

Здраствуйте! Подскажите пожалуста если угражают уголовным делом это просто запугивают !

~= А Д В О К А Т =~

Уголовная ответственность может быть только в случае если для получения кредита были поданы например поддельные документы (то есть были признаки мощенничества с кредитными ресурсами). А в "чистом виде" - не предусмотренно. Только гражданские (или хозяйственные) судебные иски (иногда без суда - по упрощенной "исполнительной надписи нотариуса", если ситуация бесспорная). Более детально нужно изучать конкретные документы - если надо, обратитесь непосредственно на электронку из профиля.

виталий

читайте внимательно документы если есть соотношение с нарушением и еще уголовным делом запугать невозможно только факты и доказательства остальное решает суд

Аноним

Якщо мені погрожують по телефону що посадять в тюрьму це законно?я взяв дві тисячі гривень в кредит кафе і хочу повернути але поки що не можу при тому що раніше я завжди повертав

Аноним

вас не посадять!

~= А Д В О К А Т =~

Стаття 192. Заподіяння майнової шкоди шляхом обману або зловживання довірою

Заподіяння значної майнової шкоди шляхом обману або зловживання довірою за відсутності ознак шахрайства - караються...

Аноним

Если тело кредита 5000 а общая сумма больше 12000

~= А Д В О К А Т =~

Тем более !!!!

Аноним

якщо вона у п'ятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян... (Согласно п. 5 ст. 38 Бюджетного кодекса Украины размер минимальной заработной платы определяется в Законе о Государственном бюджете на соответствующий год. с 01.09.2015г. 1378,00 грн мин.з.п). , . Исходя из выше перечисленного, арестовать не движимое имущество могут если сумма долга привышает 13780грн. ( 1378 мин.з.п*10= 13780грн.) ... Так 10 или 50 минимумов???

~= А Д В О К А Т =~

Неоподаткований мінімум і мінімальна зарплата - це різні поняття і різні цифри, а є ще й інші критерії. Ваше питання не коректно задане, перезагрузіть його більш зрозуміло і конкретно. Адже це вам в першу чергу потрібно, а не юристам.

Аноним

У меня задолженость в 680 грн, банк названивает и запугивает меня разным судом и тем что я не смогу из-за кредита покинуть страну, ежели захочу поехать отдыхать. Сам выплатить смогу через месяц. Но они не понимают и названивают по 10 раз в день.

Запаситесь терпением и выплачивайте при первой возможности, к уголовной ответственности не привлекут.

~= А Д В О К А Т =~

А вот вот выезд заблокировать смогут если постараются.

Аноним

Работал как как чп брал кредиты на бизнес, год выплачивал, но после нового года продажи упали в ноль. Чп закрыл т. К. По налоговой даже не плачу. Кредиты не плачу по альфе , кредит наличкой 99000 и две карты 20000 и 14000.поТаском 17000 и 47000. Чего ждать? Пока тишь просрочка по альфе месяц по таск два. Да еще все кредиты без залоговые. Из имущества у меня ноль. Прописоан у мамы в доме где ее 075 половины дома. Ждать когда в суд подадут? К пресингу готов. Но денег не предвидется в ближайшее время. Спасибо за совет. Во всех договорах написано что кредиты на личные цели

Аноним

Мій рідний брат взяв кредит у Кредит Кафе 3,5 місяці назад на суму 2000 грн. Вчора мені зателефонував чоловік, який представився співробітником Головного управління поліції та повідомив, що на мого брата готується до відкриття кримінальна справа (стаття кримінального кодексу не називалася), попросив моєї допомоги зв'язатися з братом та попросити, щоб він зателефонував. Сьогодні вранці виявилося, що брат пообіцяв віддати кошти (разом з пенями та відсотками за кредитом 7270 грн.) до 10-ї години ранку, але не зробив цього. Мені також повідомили, що по цій справі я буду проходити як співучасник, оскільки при оформленні кредиту брат надав копію мого ідентифікаційного кода, а також вказав підставний номер телефону, за яким "я" начебто підтвердила, що не можу під'їхати особисто. Сьогодні також дізналася, що брат не заплатив по кредиту жодного разу. Які наслідки можуть бути для для мене, якщо: а) я взагалі нічого про цей кредит не знала; б) копію свого ідентифікаційного кода братові не давала.

Аноним

Я взял в швыдко грошах 7000 грн не смог проплатит даже первый платеж после этого начала капать пеня уже накапала 23000 грн мне угрожают коллектора.я обязан выплачивать такую пеню или нет? И коллектора имеют право чтото изымать или требовать и угрожать?

Принудительное взыскание возможно только в судебном порядке.

~= А Д В О К А Т =~

Даже уголлвное преступление можно "пришить" - ведь на лицо признаки выходящие за рамки гражданско-правовые (получал кредит изначально без цели погасить и даже без возможности его гасить).

Аноним

Народ! На слушайте и не читайте того, кто здесь = А Д В О К А Т=. Вам ничего не имеют права пришивать, даже если вы взяли займ ,,с целью невозврата". Адвокат пугает, т.к тоже хочет срубить с вас капусту. Пусть шарага доказывает в суде, что вы что-то брали. А вы принесёте и покажете аудиозаписи угроз и вымогательства ( ст.189), распространение персональных данных ( стоит 182), и ст355 принуждение к выполнению долговых обязательств. И это все уголовный кодекс.

Александр

Добрый вечер подскажыте пожалуста а могут кредитор давать кредит пятому человеку

Александр, могут и десятому человеку давать кредит. В чем суть вопроса? Что у Вас случилось?

Аноним

Взяла кредит в смартивей и не получилось в срок замерить,брала 1500! теперь угрожают обратится в полицию по ст 192уку....... нужно боятся уголовного дела!?

Аноним

Уголовного дела нет, но кредит отдавать нужно.

~= А Д В О К А Т =~

В зависимости от представленных ими или добытых полицией доказательств на ст. "192уку" - всё возможно! Вам уже нужен адвокат.

При написании ответа используется разметка Markdown.