2372 дня назадАноним

Я мама двох неповнолітніх дітей ( 4 роки і 6 років) мене хочуть скоротити на роботі .Крім того я здобуваю вищу освіту . На роботі працюють працівники які немають вищої освіти . Скажіть будь - ласка чи впливає стаж роботи при звільненні і чи мають право мене скоротити. Чи має право затвердити профспілка списки на скорочення без відома працівника на скорочення.

Юрий 050 328 26 03

Категорії працівників, які мають переважне право на залишення на роботі

Слід проаналізувати правові аспекти, що регламентують дії власника або уповноваженого ним органу при вирішенні питання звільнення працівників з його ініціативи. У разі прийняття рішення звільнити працівників варто враховувати, що в разі скорочення чисельності або штату переважне право на залишення на роботі надається працівникам з більш високою кваліфікацією і продуктивністю праці (ст. 42 КЗпП). Для окремих категорій працівників є обмеження щодо звільнення у зв’язку зі скороченням чисельності або штату. Такими працівниками, зокрема, є:

вагітні жінки і жінки, які мають дітей віком до трьох чи шести років (у разі, якщо дитина потребує домашнього догляду за медичним висновком) (ст. 184 КЗпП); одинокі матері, які мають дітей віком до 14 років чи дитину-інваліда, батьки, які виховують дітей без матері (у т. ч. в разі тривалого перебування матері в лікувальному закладі) (ст. 184 КЗпП); опікуни (піклувальники) (ст. 1861 КЗпП); особи, призвані на збори (частина десята ст. 29 Закону України «Про загальний військовий обов’язок і військову службу» від 25 березня 1992 р. № 2232-XII); працівники, які обирались до складу профспілкових органів протягом року після закінчення терміну виборних повноважень (частина четверта ст. 41 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» від 15 вересня 1999 р. № 1045-XIV) та інші. Попередження про звільнення

Про звільнення у зв’язку зі скороченням чисельності або штату на підприємстві, в установі, організації працівники попереджаються не пізніше ніж за два місяці. Відповідно до чинного законодавства сюди враховується час перебування працівника у відпустці, відрядженні, а також період його тимчасової непрацездатності (частина третя ст. 40 КЗпП).

Слід зауважити, що законодавство не забороняє в період попередження про звільнення розірвати трудовий договір на інших підставах, наприклад, з ініціативи працівника (ст. 38 КЗпП), в порядку переведення на інше підприємство (п. 5 частини першої ст. 36 КЗпП), за прогул (п. 4 частини першої ст. 40 КЗпП) тощо. Водночас із попередженням про звільнення працівнику має бути запропонована робота на тому самому підприємстві за відповідною професією чи спеціальністю, а за відсутності такої роботи — інша (ст. 492 КЗпП).

Зважаючи на те, що власник чи уповноважений ним орган має право самостійно визначати чисельність і штат працівників, структуру підприємства, законодавством не забороняється здійснювати перегрупування працівників у межах однорідних посад і професій для залишення на роботі найбільш кваліфікованих. Інакше кажучи, під час вивільнення власник або уповноважений ним орган має право здійснити перестановку (перегрупування) працівників і перевести більш кваліфікованого працівника, посада якого скорочується, на іншу посаду за його згодою, звільнивши на цій підставі менш кваліфікованого працівника.

Відповідно до статті 43 КЗпП власник або уповноважений ним орган має отримати згоду на звільнення працівника від профспілкового органу первинної профспілкової організації, членом якої є працівник. Подання з цього питання профспілковим органом розглядається у п’ятнадцятиденний строк і про прийняття рішення власник або уповноважений ним орган інформується у письмовій формі в триденний строк після його прийняття. У разі неповідомлення у зазначений строк вважається, що профспілковий орган дав згоду на розірвання трудового договору.

Власник або уповноважений ним орган має право звільнити працівника без згоди профспілкового органу в разі, якщо в рішенні останнього немає обгрунтування відмови в наданні згоди на звільнення працівника.

Слід враховувати, що згода профспілкового органу на звільнення не може бути визнана такою, що має юридичну силу, якщо не дотримано вимог про участь у засіданні цього органу більше як половини його членів. А також якщо цю згоду отримано на прохання службової особи, яка не наділена правом притягнення до дисциплінарної відповідальності та звільнення з роботи і не мала відповідного доручення правомочної особи, чи з ініціативи самого профспілкового органу або на інших підставах, ніж зазначалось у поданні власника або уповноваженого ним органу, а потім і в наказі про звільнення (п. 15 постанови Пленуму Верховного Суду України «Про практику розгляду судами трудових спорів» від 6 листопада 1992 р. № 9).

Зауважимо, що без згоди профспілкового органу законним буде звільнення працівника, який не є членом професійної спілки, що діє на підприємстві (ст. 431 КЗпП).

Важливим є також положення щодо права власника або уповноваженого ним органу розірвати трудовий договір лише в межах місяця з дня одержання згоди профспілкового органу (частина восьма ст. 43 КЗпП).

Якщо умови продуктивності праці і кваліфікації працівників рівні, перевага в залишенні на роботі надається (ст. 42 КЗпП):

сімейним за наявності двох і більше утриманців; особам, у сім’ї яких нема інших працівників із самостійним заробітком; працівникам із тривалим безперервним стажем роботи на цьому підприємстві, в установі, організації; працівникам, які навчаються у вищих і середніх спеціальних навчальних закладах без відриву від виробництва;

Аноним (автор вопроса)

Дякую

Аноним

Я мама двох дітей віком 9 і 3,9 років, стаж роботи 9років і 10 місяців категорія 1.Чоловік не працює.Чи мають право мене скоротити?

Скоротити мають право, але у вас є переважне право на залишенні на роботі. Стаття 42 КЗпП України. Переважне право на залишення на роботі при вивільненні працівників у зв'язку із змінами в організації виробництва і праці

При скороченні чисельності чи штату працівників у зв'язку із змінами в організації виробництва і праці переважне право на залишення на роботі надається працівникам з більш високою кваліфікацією і продуктивністю праці.

При рівних умовах продуктивності праці і кваліфікації перевага в залишенні на роботі надається:

1) сімейним - при наявності двох і більше утриманців;

2) особам, в сім'ї яких немає інших працівників з самостійним заробітком;

3) працівникам з тривалим безперервним стажем роботи на даному підприємстві, в установі, організації;

4) працівникам, які навчаються у вищих і середніх спеціальних учбових закладах без відриву від виробництва;

5) учасникам бойових дій, інвалідам війни та особам, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту";

6) авторам винаходів, корисних моделей, промислових зразків і раціоналізаторських пропозицій;

7) працівникам, які дістали на цьому підприємстві, в установі, організації трудове каліцтво або професійне захворювання;

8) особам з числа депортованих з України, протягом п'яти років з часу повернення на постійне місце проживання до України;

9) працівникам з числа колишніх військовослужбовців строкової служби, військової служби за призовом під час мобілізації, на особливий період, військової служби за призовом осіб офіцерського складу та осіб, які проходили альтернативну (невійськову) службу, - протягом двох років з дня звільнення їх зі служби.

10) працівникам, яким залишилося менше трьох років до настання пенсійного віку, при досягненні якого особа має право на отримання пенсійних виплат.

Перевага в залишенні на роботі може надаватися й іншим категоріям працівників, якщо це передбачено законодавством України.

Аноним

Дякую.

Аноним

Доброго дня! Я вагітна 6 місяць і маю дитину віком 1,3 років. Працюю у школі де сільський голова проводить реорганізацію, приєднавши її до іншої школи! Тобто міняється назва установи місце роботи і ... Всі працівники в тому числі і я проти реорганізації бо нас чекає зменшення годин! А голова без належного відома дозавершує цю реорганізацію, які я маю права для оскарження цього рішення! Мене про зміну не попереджали...

Можете оскаржити в суді наказ про реорганізацію. А зменшення годин- це зміна істотних умов праці і згідно ч. 3 ст.32 КЗпП України вас мають попередити за 2 місяці.

Аноним

Доброго дня! Підкажіть будь ласка як нам боротись із оптимізацією. Ми з чоловіком працюємо начальниками залізничних станцій у зоні АТО неподалік від лінії зіткнення. Зараз існує блокада на рух поїздів з непідконтрольною територією України, тобто поїзди не ходять - роботи не має. Ми майже 3 роки знаходились на простої. А тепер піднімають з/п і дають наказ на з'єднання 3-х станцій і з наших 2-х станцій скорочують наші з чоловіком посади. За місцем проживання нічого не пропонують, тільки за 150 км від житла. Дім у нас в іпотеці від залізниці, виплачувати ще 8 років, а у разі скорочення, то протягом 30 днів весь залишок, або дім заберуть. Тобто ми залишимось на вулиці і без роботи всією сім'єю. У нас 2-є дітей 5 і 7 років. Молодший має проблеми із здоров'ям, доведеться комісію на інвалідність проходити. Чи маємо ми по закону сторони захисту від скорочення? І який вихід існує? Завчасно дякую.

~= А Д В О К А Т =~

Все вирішує керівництво Укрзалізниці або захищайте свої права через суд, зверніться до очного юриста, адже ситуація ваша не стандартна, враховуючи зону АТО.

Вікторія

Підкажіть, будь ласка, щи робить якісь виплати соцзахист, якщо скорочують батька дитини з інвалідністю (підгрупа А)? Дякую.

Аноним

Я мама двох дітей 4 і 7 років чи можуть мене перевести на 0.75 ставки посади , якщо на роботі є людина яка 2 роки на пенсії?

Аноним

У нас хотят реорганизовать больницу путем слия ния,могу ли я претендовать на свою должность,если я мать-одиночкаи одновременно УДОЧЕРИВШАЯ РЕБЕНКА. С уважением н.в.

~= А Д В О К А Т =~

Претендовать можете, но окончательное решение принимает руководство и у него есть разные способы как это практически реализовать даже в правовом поле.

Аноним

Скажіть, будь ласка, є якісь варіанти при скорочені матері, яка має дитину до 3-х років? Наприклад, є чоловік і вона отримує допомогу на дитину до 3-х років. І це дає право її скоротити. Чи, все ж таки, заборонено у будь-якому випадку.

Аноним

Я мама 10 річної дитини. Розведена. Працюю у приватного підпримця. Чи мають мене право звільнити?

~= А Д В О К А Т =~

Залежно за якою підставою.

Аноним

У мене багатодітна сім‘я: 4, 8 і 17 років, я знаходуся ще в декретній відпустці. Мій чоловік працює начальником ЖЕК в селищній раді, у звязку з ліквідацією ЖЕК, його хочуть скоротити з роботи. Чи можуть вони це зробити? Якщо створюється нова структура і вже керівником призначають зовсім сторонню людину.

оксана у мене син інвалід з дитинства 18 років

Інвалід з дитинства 18 років, син глибокої матері, якухочуть скоротити

юлія

які виплати потрібно виплачувати при скороченні!

Оксана

Чи мабть право на державному підприємстві скоротити багатодітну матір.

Анастасія

чи можуть звільнити людину ,яка тільки стала опікуном двох дітей,14 і 6 років дітям?

Аноним

Я батько двох неповнолітних дітей старшого мама померла вмене другий брак мене можуть скоротити якщо завгоспом є пенсіонер мені можуть дати його посаду а на пенсію відправити його?дякую.

Аноним

Добрий день!! Я виходжу на роботу з декретної відпустки, оскільки дитина досягла 3-х річного віку. Повідомивши і написавши заяву про вихід на роботу--мене попередили, що у класі не буди певна кількість дітей,то мене можуть скоротити. Тому прошу відповісти на моє запитання, чи вправі мене звільнили,якщо я перебувала на постійному місці та окрім того є одинокою матір'ю?

Аноним

Имеют право уволить мать ребёнка инвалида 1 группы. Отец умер.

Аноним

Имеют право уволить мать ребёнка инвалида 1 группы. Отец умер.

Аноним

Скажіть, будь ласка, є якісь варіанти при скорочені матері, яка має дитину до 3-х років? Наприклад, є чоловік і вона отримує допомогу на дитину до 3-х років. І це дає право її скоротити. Чи, все ж таки, заборонено у будь-якому випадку.

Аноним

Підкажіть я матір трьох діток 8; 6 та 4 роки, я у відпустці по догляду за дитиною по довідці ЛКК до 4 років, чоловік інвалід з дитинства 3 гр. Можуть мене скоротити?

Юрій

Я на підприємстві працював трактористом і коли захворів мені лікарі заборонили працювати мене перевели на легшу роботу а тепер хочуть звільнити чи це є законно

Аноним

Добрий день! Я працюю медичною сестрою 15 років на постійному місці.Маю 1 категорію.Тепер іде скорочення .Чи маю я право залишитись на своєму місці коли після мене у відділ прийшли ще багато мед.сестер.Але у кожної з них є якійсь переваги:одна має трьох дітей і одна дитина до 6 років. Друга -- має інвалідність і теж дитина до 6-- років. А інша взагалі на декретному місці. Дуже дякую за відповідь.

Аноним Доброго вечора!Я мама трьох дітей 4; 8 і 9 років працюю в сільській амбулаторії 13 років.Після проведення реформи мені погрожують скороченням.Чи мають право на скорочення?

Доброго вечора!Я мама трьох діток 4; 8 і 9 років.Працюю в сільській амбулаторії 13 років,маю вищу категорію,скарг,доган не мала.Після проведення реформи погрожують скороченням.Чи мають право мене скоротити?

Муська

Можуть скоротити з роботи якщо є два виконавчих листа на дітей від різних шлюбів?

~= А Д В О К А Т =~

Тільки нова вагітність на 7-му - 8-му місяці може врятувати від скорочення надійно. І то, якщо не буде ліквідації фірми.

Аноним

чи можуть мене скоротити на державному підприємстві, маю дитину 6 років, з чоловіком живу не розписана?

~= А Д В О К А Т =~

А можуть і не скоротити - як будете потрібна на роботі.

Олександра

Чи має право відділ освіти громади скоротити вчителя початкових класів(маму 3 неповнолітніх дітей,стаж 26 років,вища категорія)1 вересня,якщо її повідомили 15 серпня в усній формі.(скорочення у зв'язку з неповним класом).Як діяти вчителю???

Доброго дня, Олександра. Повідомлення повинно було бути в письмовій формі, вчитель має право звернутись зі скаргою до інспекції праці, та у разі незаконного звільнення для захисту своїх прав звернутись до суду протягом одного місяця з моменту звільнення.

Тетяна

Добрий день! Я мама трьох дітей (18,14,6 р.),чоловік рахується підприємцем, але наразі прикрив діяльність (податок сплачуєм)., я працюю вчителем економіки і географії, але читала лише економіку мала одну годину.,правда я півроку назад вийшла з декретної відпустки, а тепер мене хочуть в кінці серпня звільнити, бо в цій школі не буде читатись урок економіки, чи можуть мене скоротити.?Дякую!

Доброго дня, Тетяна. Можуть, повідомивши за два місяці про скорочення посади.

Анонім

Я мама пяти дітей 2.9, 5, 7, 8, 9років мене хочуть скоротить працюю медсестрой.

Юлія

Знаходжуся в декретній відпустці, маю трьох малолітніх дітей (1,7 років, 3,5 роки та 11 років). В РДА в якій я працюю проводять реорганізацію і надсилають мені то на електронну адресу, то поштаркою, то через старшу дитину попередження про вивільнення. Чи маю я право не підписувати попередження і чи правомірні дії відділу кадрів відносно мого звільнення? Дякую!

Аноним

пидскажить будласка мій чоловік працює 7 коків на одному підприємстві місяць назад отримав групу инволидності і тепер його хочуть скоротити а він один в симі працюючий є дитина 11 рокив дякую

Аноним

Підскажіть будь-ласка, я мама 2 дітей 8та 14 років, працюю на посаді 17 років, в зв'язку з медичні реформою, мою посаду хочеться скоротити(Лікар 1 категорії, працю в сільській місцевісті), на період роботи надали тимчасове житло, ЧОЛОВІК не працює, підскажіть будь-ласка що робити, наперед вдячна за інформацію

Аноним

Я мама двох дітей 5,10місяців,і 9років мене хочуть скоротити на 0,75 ставки. Чоловік не працює.іншого доходу в сім'ї немає. Підкажіть що робити щоб залишитися на роботі на цілу ставку.

Аноним

Я мати одинока маю двоє дітей 15 і 9 років.чи мають право вони мене звільнити.іншим співробітникам дали попередження,а мені ні.і вмене залишився борг в цьому підприємстві.

Аноним

Доброго дня чи мають право скороти мене з роботи якщо я є інвалідом 2 групи і дружина теж є дитина 7 річного віку т дякую

При написании ответа используется разметка Markdown.