3614 дней назадДенис

Подскажите пожалуйста , существует ли срок давности по привлечению к уголовной ответственности по ст. 364 ч2,366 ч.2 Уголовного кодекса Украины? И где это можно прочитать? Заранее благодарю.

Кримінальний кодекс України Стаття 49. Звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку із закінченням строків давності

 1. Особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо

з дня вчинення нею злочину і до дня набрання вироком законної сили минули такі строки:

 1) два роки - у разі вчинення злочину невеликої тяжкості, за

який передбачене покарання менш суворе, ніж обмеження волі;

 2) три роки - у разі вчинення злочину невеликої тяжкості, за

який передбачене покарання у виді обмеження або позбавлення волі;

 3) п'ять років - у разі вчинення злочину середньої тяжкості;

 4) десять років - у разі вчинення тяжкого злочину;

 5) п'ятнадцять років - у разі вчинення особливо тяжкого

злочину.

 2. Перебіг давності зупиняється, якщо особа, що вчинила

злочин, ухилилася від слідства або суду. У цих випадках перебіг давності відновлюється з дня з'явлення особи із зізнанням або її затримання. У цьому разі особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з часу вчинення злочину минуло п'ятнадцять років.

 3. Перебіг давності переривається,  якщо  до  закінчення

зазначених у частинах першій та другій цієї статті строків особа вчинила новий злочин середньої тяжкості, тяжкий або особливо тяжкий злочин. Обчислення давності в цьому разі починається з дня вчинення нового злочину. При цьому строки давності обчислюються окремо за кожний злочин.

 4. Питання про застосування давності до особи, що вчинила

особливо тяжкий злочин, за який згідно із законом може бути призначено довічне позбавлення волі, вирішується судом. Якщо суд не визнає за можливе застосувати давність, довічне позбавлення волі не може бути призначено і заміняється позбавленням волі на певний строк.

 5. Давність не застосовується у разі вчинення злочинів проти

миру та безпеки людства, передбачених у статтях 437-439 і частині першій статті 442 цього Кодексу.

Стаття 12. Класифікація злочинів

 1. Залежно від ступеня тяжкості злочини поділяються  на

злочини невеликої тяжкості, середньої тяжкості, тяжкі та особливо тяжкі.

 2. Злочином невеликої тяжкості є злочин, за який передбачене

покарання у виді позбавлення волі на строк не більше двох років, або інше, більш м'яке покарання.

 3. Злочином середньої тяжкості є злочин, за який передбачене

покарання у виді позбавлення волі на строк не більше п'яти років.

 4. Тяжким злочином є злочин, за який передбачене покарання у

виді позбавлення волі на строк не більше десяти років.

 5. Особливо тяжким злочином є злочин, за який передбачене

покарання у виді позбавлення волі на строк понад десять років або довічного позбавлення волі.

Стаття 364. Зловживання владою або службовим становищем

 1. Зловживання владою або службовим становищем, тобто умисне,

з корисливих мотивів чи в інших особистих інтересах або в інтересах третіх осіб використання службовою особою влади чи службового становища всупереч інтересам служби, якщо воно завдало істотної шкоди охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих громадян або державним чи громадським інтересам, або інтересам юридичних осіб, -

 карається виправними роботами на строк до двох років або

арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та зі штрафом від двохсот п'ятдесяти до семисот п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

 2. Те саме діяння, якщо воно спричинило тяжкі наслідки, -

 карається позбавленням волі на строк від трьох до шести років

з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та зі штрафом від п'ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Стаття 366. Службове підроблення

 1. Складання, видача службовою особою завідомо неправдивих

офіційних документів, внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, інше підроблення офіційних документів -

 караються штрафом до двохсот п'ятдесяти неоподатковуваних

мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

 2. Ті самі діяння, якщо вони спричинили тяжкі наслідки, -

 караються позбавленням волі на строк від двох до п'яти років

з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та зі штрафом від двохсот п'ятдесяти до семисот п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Аноним

Большое спасибо. С наступающим Рождеством Христовым!

При написании ответа используется разметка Markdown.