1521 день назадАноним
 1. Поясніть шановні юристи,чи можна з суду, щоб забрати заяву і пояснити судді, щоб не брав її до уваги, так як виникли нові обставини?
 2. Чи потім, якщо що, можна ще раз подати цю заяву до того ж відповідача і з тих же підстав?
 3. Хто мусить платити судові витрати? якщо я просив суд покласти всі судові витрати на відповідача. і в принципі відповідач винний і швидко самостійно вирішив виправити свій проступок?

Дякую за допомогу.

Аноним

Якщо ви подасте заяву з проханням про залишення заяви без розгляду, судові витрати понесете ви, так як судовий процес навіть не розпочався. У такому випадку ви зможете зробити вказане у п. 2.

Аноним (автор вопроса)

підкажіть яка норма Закону регулює - цю ситуацію? Чи можливо так, що мені буде "заборонено" ще раз подати цю заяву до того ж відповідача і з тих же підстав?

Позивач має право в будь-який час відкликати свою позовну заяву. Мотиви таких дій суду пояснювати не потрібно. Спосіб та повернення або неповернення судового збору залежать від стадії процесу. Уточніть питання, чи була вже ухвала про порушення провадження ?

Уточніть також про яке судочинство йде мова, цивільне ?

Аноним (автор вопроса)

цивілне судочинство, ухвала про порушення провадження була.

Ст. 174 ЦПК від 18.03.2004 № 1618-IV

 1. Позивач може відмовитися від позову, а відповідач - визнати позов протягом усього часу судового розгляду, зробивши усну заяву. Якщо відмову позивача від позову, визнання позову відповідачем викладено в адресованих суду письмових заявах, ці заяви приєднуються до справи.

 2. До ухвалення судового рішення у зв'язку з відмовою позивача від позову або визнанням позову відповідачем суд роз'яснює сторонам наслідки відповідних процесуальних дій, перевіряє, чи не обмежений представник сторони, який висловив намір вчинити ці дії, у повноваженнях на їх вчинення.

 3. У разі відмови позивача від позову суд постановляє ухвалу про закриття провадження у справі.

 4. У разі визнання відповідачем позову суд за наявності для того законних підстав ухвалює рішення про задоволення позову. Якщо визнання відповідачем позову суперечить закону або порушує права, свободи чи інтереси інших осіб, суд постановляє ухвалу про відмову у прийнятті визнання відповідачем позову і продовжує судовий розгляд.

 5. Суд не приймає відмову позивача від позову, визнання позову відповідачем у справі, в якій особу представляє її законний представник, якщо його дії суперечать інтересам особи, яку він представляє.

Ст. 175 ЦПК від 18.03.2004 № 1618-IV

 1. Мирова угода укладається сторонами з метою врегулювання спору на основі взаємних поступок і може стосуватися лише прав та обов'язків сторін та предмета позову.

 2. Сторони можуть укласти мирову угоду і повідомити про це суд, зробивши спільну заяву. Якщо мирову угоду або повідомлення про неї викладено в адресованій суду письмовій заяві сторін, ця заява приєднується до справи.

 3. До ухвалення судового рішення у зв'язку з укладенням сторонами мирової угоди суд роз'яснює сторонам наслідки такого рішення, перевіряє, чи не обмежений представник сторони, який висловив намір вчинити ці дії, у повноваженнях на їх вчинення.

 4. У разі укладення сторонами мирової угоди суд постановляє ухвалу про закриття провадження у справі.

 5. Закриваючи провадження у справі, суд за клопотанням сторін може постановити ухвалу про визнання мирової угоди. Якщо умови мирової угоди суперечать закону чи порушують права, свободи чи інтереси інших осіб, суд постановляє ухвалу про відмову у визнанні мирової угоди і продовжує судовий розгляд.

 6. Суд не визнає мирової угоди у справі, в якій одну із сторін представляє її законний представник, якщо його дії суперечать інтересам особи, яку він представляє.

Ст. 205 ЦПК від 18.03.2004 № 1618-IV

 1. Суд своєю ухвалою закриває провадження у справі, якщо:

1) справа не підлягає розгляду в порядку цивільного судочинства;

2) набрали законної сили рішення суду або ухвала суду про закриття провадження у справі у зв'язку з відмовою позивача від позову або укладенням мирової угоди сторін, ухвалені або постановлені з приводу спору між тими самими сторонами, про той самий предмет і з тих самих підстав;

3) позивач відмовився від позову і відмова прийнята судом;

4) сторони уклали мирову угоду і вона визнана судом;

5) є рішення третейського суду, прийняте в межах його компетенції, з приводу спору між тими самими сторонами, про той самий предмет і з тих самих підстав, за винятком випадків, коли суд відмовив у видачі виконавчого листа на примусове виконання рішення третейського суду або повернув справу на новий розгляд до третейського суду, який ухвалив рішення, але розгляд справи у тому самому третейському суді виявився неможливим;

6) померла фізична особа, яка була однією із сторін у справі, якщо спірні правовідносини не допускають правонаступництва;

7) ліквідовано юридичну особу, яка була однією із сторін у справі.

Ст. 206 ЦПК від 18.03.2004 № 1618-IV

 1. Про закриття провадження у справі суд постановляє ухвалу.

 2. Якщо провадження у справі закривається з підстав, визначених пунктом 1 частини першої статті 205 цього Кодексу, суд повинен повідомити заявникові, до юрисдикції якого суду віднесено розгляд таких справ.

 3. У разі закриття провадження у справі повторне звернення до суду з приводу спору між тими самими сторонами, про той самий предмет і з тих самих підстав не допускається. Наявність ухвали про закриття провадження у зв'язку з прийняттям відмови позивача від позову не позбавляє відповідача в цій справі права на звернення до суду за вирішенням цього спору.

Ст. 83 ЦПК від 18.03.2004 № 1618-IV

 1. Сплачена сума судового збору повертається за ухвалою суду у разі:

1) зменшення розміру позовних вимог або внесення судового збору у більшому розмірі, ніж це встановлено законом;

2) повернення заяви або скарги;

3) відмови у відкритті провадження у справі;

4) залишення заяви або скарги без розгляду;

5) закриття провадження у справі.

 1. Сплачена сума коштів на оплату витрат на інформаційно-технічне забезпечення розгляду справи повертається за ухвалою суду у разі:

1) внесення коштів у більшому розмірі, ніж це встановлено законодавством;

2) повернення заяви або скарги;

3) відмови у відкритті провадження у справі;

4) закриття провадження у справі з підстави, визначеної пунктом 1 статті 205 цього Кодексу;

5) залишення заяви без розгляду з підстав, визначених пунктами 1, 2 і 8 статті 207 цього Кодексу.

 1. У випадках, встановлених пунктом 1 частини першої і пунктом 1 частини другої цієї статті, судовий збір та кошти на оплату витрат на інформаційно-технічне забезпечення розгляду справи повертаються у розмірі зайво внесеної суми; в інших випадках, встановлених цією статтею, - повністю.

 2. Судовий збір повертається в інших випадках, встановлених законом.

Ст. 89 ЦПК від 18.03.2004 № 1618-IV

 1. У разі відмови позивача від позову понесені ним витрати відповідачем не відшкодовуються, а витрати відповідача за його заявою стягуються з позивача. Однак якщо позивач не підтримує своїх вимог унаслідок задоволення їх відповідачем після пред'явлення позову, суд за заявою позивача присуджує стягнення всіх понесених ним у справі витрат з відповідача.

 2. Якщо сторони під час укладення мирової угоди не передбачили порядку розподілу судових витрат, кожна сторона у справі несе половину судових витрат.

 3. В інших випадках закриття провадження у справі, а також у разі залишення заяви без розгляду відповідач має право заявити вимоги про компенсацію здійснених ним витрат, пов'язаних з розглядом справи, внаслідок необґрунтованих дій позивача.

Добрый день, Дмитрий! Нет оснований для возврата судебного сбора, статья 83 ЦПК, которую цитировала Юлия Викторовна, исключена с 2011 года, норма не применяется.

від того, що мені під руки свого часу (понад 400 днів тому :)) потрапила застаріла редакція, суть по випадках повернення суд. збору не особливо змінюється, аналогічні положення у статті 7 ЗУ "Про судовий збір" Повернення судового збору

 1. Сплачена сума судового збору повертається за клопотанням особи, яка його сплатила за ухвалою суду в разі:

1) зменшення розміру позовних вимог або внесення судового збору в більшому розмірі, ніж встановлено законом;

2) повернення заяви або скарги;

3) відмови у відкритті провадження у справі в суді першої інстанції, апеляційного та касаційного провадження у справі;

4) залишення заяви або скарги без розгляду (крім випадків, якщо такі заяви або скарги залишені без розгляду у зв’язку з повторним неприбуттям або залишенням позивачем судового засідання без поважних причин та неподання заяви про розгляд справи за його відсутності, або неподання позивачем витребуваних судом матеріалів, або за його заявою (клопотанням);

5) закриття (припинення) провадження у справі (крім випадків, якщо провадження у справі закрито у зв’язку з відмовою позивача від позову і така відмова визнана судом), у тому числі в апеляційній та касаційній інстанціях.

{Частина перша статті 7 в редакції Закону № 484-VIII від 22.05.2015}

 1. У випадках, установлених пунктом 1 частини першої цієї статті, судовий збір повертається в розмірі переплаченої суми; в інших випадках, установлених частиною першою цієї статті, - повністю.

 2. Повернення сплаченої суми судового збору здійснюється в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади із забезпечення реалізації державної фінансової політики.

Дмитрий

Підскажіть будь ласка, коли є ухвала суду, залишити позивну заяву без розгляду, я написав заяву, щоб повернули мені позивну заяву із суду, провадження було відкрите, а мені поясняють що не має законних підстав.

залишити без розгляду чи відкриття провадження, що саме у Вас ?

Аноним

Провадження по цивільний справі до адміністрації про визнання права користування жилим приміщенням.Проживаю на протязі 18 років, договора на комунальні послуги оформлені на мене. Після першого засідіння змушений був писати заяву залишити без розгляду, так як судья на боці адміністрації, будидок житловий, але в 2013 році спеціально зробили обстеження в якості одного представника БТІ і визнали не придатним. Судья зсилається на те, що не придатний і повідомила, що ухвала буде на користь адміністрації. Хочу подавати позив повторно, щоб потрапив до іншого судді. По даному будинку 30 сімей подали до суду, 6 сімей вже даже приватизували дані помешкання, а мені відмова, так щоб не подавати опеляцію до адміністративного суду написав заяву залишити без розгляду. Інші сімї іще судяться, та як розгяд справ на грудень місяць. Допоможіть будь ласка.

Дмитрий

Провадження по цивільний справі до адміністрації про визнання права користування жилим приміщенням.Проживаю на протязі 18 років, договора на комунальні послуги оформлені на мене. Після першого засідіння змушений був писати заяву залишити без розгляду, так як судья на боці адміністрації, будидок житловий, але в 2013 році спеціально зробили обстеження в якості одного представника БТІ і визнали не придатним. Судья зсилається на те, що не придатний і повідомила, що ухвала буде на користь адміністрації. Хочу подавати позив повторно, щоб потрапив до іншого судді. По даному будинку 30 сімей подали до суду, 6 сімей вже даже приватизували дані помешкання, а мені відмова, так щоб не подавати опеляцію до адміністративного суду написав заяву залишити без розгляду. Інші сімї іще судяться, та як розгяд справ на грудень місяць. Допоможіть будь ласка.

Это ваше право, в любой момент оставить иск без рассмотрения

Анна

Скажіть будь ласка,якщо я подала заяву та всі документи в суд через юриста для розлучення,і все оплатила сама.В разі примирення з відповідачем,мені повернуть мою заяву на розлучення і оплачені гроші??Допоможіть будь ласка!

Анна

Скажіть будь ласка,якщо я подала заяву та всі документи в суд через юриста для розлучення,і все оплатила сама.В разі примирення з відповідачем,мені повернуть мою заяву на розлучення і оплачені гроші??Допоможіть будь ласка!

Ні не повернуть гроші, а заяву за вашим клопотанням можуть залишити без розгляду.

Аноним

Доброго дня! Скажіть, будь ласка, чи можливо подати заяву про залишення заяви без розгляду, якщо справа знаходиться у касації, але предмет спору став відсутній?

у зв*язку з чим відсутній, якщо Вам чи Ви повернули борг тощо, подайте суду документи на підтвердження цього

Аноним

справа про захист честі та гідності. Інформацію, яка містила неправдиві відомості, було видалено після того як справа направлено в касацію. Перша і друга інстанція позов про визнання інформації недостворіною не задовільнили і тому була подана касація. Так от і питання: якщо зараз ця інформація відсутня, то чи можна подавати в касацію заяву про залишення позову без розгляду чи це потрібно подавати заяву про залишення касаційної скарги без розгляду? І друге питання: якщо на стадії касації подати заяву про залишення позову без розгляду, то якщо знову зявиться та сама неправдива інформація чи можна буде знову подавати позов до суду першої інстанції?

Виктор

А якщо є ухвала залишити без розгляду мою позовну заяву, я написав таку заяву. Судовий збір не повернуто зрозуміло. Але я планую подавати знову цю позовну заяву в той же суд. Чи можна додати квітанцію просплату судового збору за першу позовну заяву? Чи треба заново сплатити судовий збір? Дякую

Можно старую квитанцию использовать

Виктор

Дякую!!

Тільки якщо предмет позову не помінявся і сума судового збору відповідно.

Виктор

Судовий позов той самий слово в слово, але суддя може сказати що треба заново платити? Зякую

Аноним

Доброго вечора!Будь-ласка скажіть,якщо позивач надав заяву до суду про розірвання шлюбу,а відповідач просить забрати заяву на деякий час, то через який час може позивач знову подати заяву,і чи може в той самий суд?Чи вже лише відповідач?Дякую

Ольга

Доброго дня. Скажіть будь ласка,я подавала до суду на розлучення та стягнення аліментів. Рішення було прийнято. Але на руки мені його ще не віддали. Чи можу я відкликати заяву про розлучення,а про аліменти залишити???? Допоможіть будь ласка. Дякую

http://42yurista.com/qa/100700/

якщо рішення вже прийнято, то про яке відкликання йде мова.... напишіть номер справи, давайте розбиратись звернувшись до реєстру судових рішень

Аноним

я подала заяву про розірвання шлюбу був суд і дали 6 місяців на примиренняпройшло вже 5 місяців і я хочу до того поки не прийшли листи відкликати заяву,до кого мені звернутись до судді чи до адвоката????

наталі

Скажіть будь ласка якщо в нас суд був 21 вересня і рішення ухвалено чи можна забрати заяву що передумали

Пізно, рішення вже вступило в законну силу. Є інші правові механізми виходу із ситуації, але потрібен попередній діалог. Якщо цікавить юридичний супровід такої процедури - звертайтесь безпосередньо на e-mail: advocate-s@i.ua або на САЙТ.

наталі

Тобто вже нічого змінити неможна? Просто замість днів які давали для примирення чоловік втік в росію на заробітки,думав що суд перенесуть. А приїхав і все нас розвели. То зараз ходить просить щоб зберегла сімю так як в нас дитина маленька а я позивач і все залежить від мене

Ну так подайте заявление по новой...

наталі

І що писати в заяві? Вже свідоцтво про розірвання шлюбу готове потрібно піти забрати

Аноним

Добрий день.Я подала заяву на розлучення і на стягнення аліментів,3 жовтня.Суд має відбутися 22 листопада.Скажіть будь ласка чи можу я забрати заяви?чи ні? І що для цього потрібно? Дякую.

Забрать не можете, но можете написать заявление и оставить без рассмотрения, но ни в коем случае не отказываться.

Аноним

Скажіть будьласка,як що я подала заяву про розлучення ,а за тиждень я написала заяву, щоб справу не розглядали ,минуло декілька днів і я зрозуміла що зробила помилку і все-таки хочу розлучення,що мені робити?

Все залежить від того чи було засідання та чи розглядали Ваше клопотпння(заяву), якщо ні- то в суді відмовитесь і суд продовжить роботу, якщо вже закріли справу- тоді тільки по новому подавати до суду. Але, оскільки Ви не можете бути впевненими в своїх діях , то подпете на розлучення, то відмовляетесь, то знову подаєте, всеж таки може є сенс зачекати- зламати завжди простіше а ніж збудувати та утримувати. Подумайте як слід переш ніж приймати глобальні рішення для своєї долі.

Залежить від рішення судді. В крайньому разі подасте ще раз, але надіємось, що вже відповідально, а то розоритесь на судових зборах.

Аноним

Скажіть будь-ласка, у яких випадках зможе позивач повторно подати заяву по цивільній справі, /порот коштів /якщо він перед цим подав заяву про залишення заяви без розгляду так як не було для її розгляду підстав ст. 239 КЗпП та п. 2 ст. 382 ЦПК і суд її задовольнив, так як з того часу ніяких нововиявлених обставин не має. І друге запитання у разі подання такої заяви чи буде дану справу розглядаи той самий суддя.

Аноним

Який розмір судового збору?

Наталья

Я подала заяву про аліменти 5 лютого цього року хочу відмінити заяву щодля цього треба зробити.

написать заявление об оставлении иска без рассмотрения

Наталья

А справу ще нерозглянуто

так до начала рассмотрения и забирается исковое заявление!!

Наталья

Ну а якщо її переглянуть .от я можу призупинити процес аліментів.тому що я з чоловіком помирилися і проживало разом з двома дітьми

Аноним

Скажите пожалуйста я получаю алименти ужэ три года и живу в браке с мужем что сделать чтоби он больше не платил алиментов?

Аноним

Доброго вечір.Підкажіть. Якщо я подала позовну заяву на розірвання шлюбу 18.10.2018року і хочу відмінити позов мені повернуть судовий збір?

Повернуть, потрібно подати заяву про залишення без розгляду.

Стаття 7. Повернення судового збору

1.Сплачена сума судового збору повертається за клопотанням особи, яка його сплатила за ухвалою суду в разі:

1) зменшення розміру позовних вимог або внесення судового збору в більшому розмірі, ніж встановлено законом;

2) повернення заяви або скарги;

3) відмови у відкритті провадження у справі в суді першої інстанції, апеляційного та касаційного провадження у справі;

4) залишення заяви або скарги без розгляду (крім випадків, якщо такі заяви або скарги залишені без розгляду у зв’язку з повторним неприбуттям або залишенням позивачем судового засідання без поважних причин та неподання заяви про розгляд справи за його відсутності, або неподання позивачем витребуваних судом матеріалів, або за його заявою (клопотанням);

5) закриття (припинення) провадження у справі (крім випадків, якщо провадження у справі закрито у зв’язку з відмовою позивача від позову і така відмова визнана судом), у тому числі в апеляційній та касаційній інстанціях.

При написании ответа используется разметка Markdown.