1365 дней назадАноним

доброго дня! Мене звати Віктор, я пенсіонер МВС України за вислугою років з 2008 року. Я хочу задати вам запитання по пільгам. Мені з пенсійного фонду позвонила працівниця і сказала, що їм прийшло розпорядження про скасування всіх пільг пенсіонерам МВС України від 07.11.2015 року. До цього часу я користувався пільгам на електроенергію та комунальні послуги. А тепер виходить, що і цього нема. Поясніть будь ласка, якими нориативними актами це підтверджено? Дякую!

Аноним

Відповідно до частини четвертої статті 22 Закону України «Про міліцію» № 565-XII працівникам міліції та членам їх сімей надається 50-процентна знижка по оплаті жилої площі, комунальних послуг, а також палива, в межах норм, встановлених законодавством. Згідно з пунктами 68, 69 розділу ІІ Закону України від 28 грудня 2007 року № 107-VI «Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України» у статтю 22 Закону № 565-XII були внесені зміни про те, що пільги по оплаті комунальних послуг надаються «в межах норм, встановлених законодавством» (доповнення до частини четвертої цієї статті); «Пільги на безплатне забезпечення житлом з опаленням і освітленням за встановленими нормами працівникам міліції, які живуть і працюють у сільській місцевості та в селищах міського типу, а також пільги працівникам міліції по оплаті жилої площі, комунальних послуг і палива з 50-процентною знижкою надаються за умови, якщо розмір наданих пільг у грошовому еквіваленті разом із середньомісячним сукупним доходом працівника міліції за попередні шість місяців не перевищує величини доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України» (нова частина шоста цієї статті). Частину першу статті 24 Закону № 2713-IV доповнено абзацом другим про те, що «Пільги, компенсації та гарантії, передбачені цим Законом, надаються за рахунок і в межах бюджетних асигнувань на утримання відповідних бюджетних установ». Проте Конституційний Суд України Рішенням від 22 травня 2008 року № 10-рп/2008 положення пунктів 68, 69 розділу II Закону № 107-VI визнав такими, що не відповідають Конституції України (є конституційними). Отже, положення статті 22 Закону України « Про міліцію» № 565-XII у редакції чинній на час виникнення спірних правовідносин, давали право особам, на яких поширювалася дія цих Законів, на 50-процентну знижку по оплаті жилої площі, комунальних послуг, а також палива. Відповідно до частини першої статті 19 Закону України від 5 жовтня 2000 року № 2017-III «Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії» виключно законами України визначаються пільги щодо оплати житлово-комунальних, транспортних послуг і послуг зв'язку та критерії їх надання. Частиною другою статті 21 цього Закону визначено, що окремо визначаються нормативи коштів Державного бюджету України та місцевих бюджетів, що спрямовуються на покриття витрат підприємств, установ і організацій соціально-культурного, житлово-комунального та побутового обслуговування, які не покриваються виплатами населення. Аналіз наведених норм права з урахуванням ретроспективного правового регулювання відносин у сфері соціального захисту громадян та системного і логічного з'ясування змісту цих норм дає підстави для висновку, що безпосередньому забезпеченню і судовому захисту підлягають законодавчо закріплені права громадян, зокрема й ті, які встановлюють певні соціальні пільги. Відшкодування витрат, пов'язаних із наданням пільг на оплату електроенергії працівникам міліції, зокрема за вислугою років, має здійснюватися без обмежень норм споживання. І таке відповідає правовій позиції, викладені в постанові Верховного суду України від 10.05.2016 року справа № 0870/5751/12. Відповідно до ст. 8 Конституції України в Україні визнається і діє принцип верховенства права. Конституція України має найвищу юридичну силу. Закони та інші нормативно-правові акти приймаються на основі Конституції України і повинні відповідати їй. Конституція України є нормами прямої дії. Звернення до суду для захисту конституційних прав і свобод людини і громадянина безпосередньо на підставі Конституції України гарантується. Частиною 3 ст. 22 Конституції України передбачено, що при прийнятті нових законів або внесенні змін до чинних законів не допускається звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод. Законом України «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення гарантій соціального захисту колишніх працівників органів внутрішніх справ України та членів їхніх сімей» від 23.12.2015 року (набрав чинності з дня, наступного за днем його опублікування) пункт 15 розділу XI "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про Національну поліцію" доповнено абзацом другим такого змісту:" За колишніми працівниками міліції, у тому числі пенсіонерами, а також членами їхніх сімей, іншими особами зберігаються пільги, компенсації і гарантії, передбачені цим Законом для колишніх поліцейських, членів їхніх сімей, інших осіб.» Відповідно до п. 10 Порядку надання пільг окремим категоріям громадян з урахуванням середньомісячного сукупного доходу сім»ї, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04 червня 2015 року № 389 у разі коли середньомісячний дохід сім»ї в розрахунку на одну особу не перевищує величину доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу, пільговик має право на отримання пільг протягом шести місяців з місяця визначення відповідного права, а у разі визначення права у липні - вересні 2015 р. - протягом шести місяців починаючи з 1 липня 2015 року. Внесення змін до ст. 22 Закону України «Про міліцію» та подальше скасування Закону України «Про міліцію», у зв'язку з набранням чинності Закону України «Про національну поліцію» не може бути підставою для позбавлення позивача пільг щодо оплати за комунальні послуги в розмірі 50%, в зв'язку з тим, що відповідно до ст.22 Закону України «Про міліцію», якою закріплено соціальний захист працівників міліції, держава гарантує працівникам міліції соціальний захист, а в ч. 6 цієї статті зазначено, що за працівниками міліції, звільненими зі служби за віком, хворобою, або вислугою років, зберігається право на пільги згідно з цим Законом.

Аноним

У відповідності з вимогами Положення про Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 117 від 29.01.03 р., саме Управління праці та соціального захисту населення організують збирання, систематизацію та зберігання інформації про пільговика, ведуть облік пільговиків. Відповідно до ст. 152 Конституції України закони, інші нормативно-правові акти або їх окремі положення, що визнані неконституційними, втрачають чинність з дня ухвалення Конституційним судом України рішення про їх неконституційність. Згідно п. 15 ч. 2 Закону України «Про національну поліцію», за колишніми працівниками міліції, у тому числі пенсіонерами, а також членами їхніх сімей, іншими особами зберігаються пільги, компенсації і гарантії, передбачені цім законом для колишніх поліцейських, членів їх сімей, інших осіб. Більше того, що Верховною Радою України внесено зміни в законодавство і соціальні гарантії були повернуті, шляхом прийняття Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення гарантій соціального захисту колишніх співробітників органів внутрішніх справ та членів їхніх сімей». Цей закон вносить зміни до п. 15 розділу XI «Прикінцеві та перехідні положення» Закону «Про Національну поліцію». Зміни спрямовані на реалізацію конституційних принципів рівності, справедливості, пропорційності і недискримінації під час унормування законом соціального і правового захисту як поліцейських, так і колишніх працівників міліції, в тому числі пенсіонерів, інвалідів, а також членів їх сімей, інших осіб. Таким чином, виходячи з системного аналізу положень чинного законодавства України та матеріалів справи, суд дійшов висновку, що дії відповідача є неправомірними і порушене право позивача підлягає захисту шляхом відшкодування заподіяної шкоди в розмірі 1469,52 грн., які позивачем були сплачені ПАТ «Львівобленерго». При цьому, суд вважає вірним розрахунок проведений згідно тарифів на електроенергію, що відпускається населенню згідно «Постанови НКРЕКП №220, від 26.02.2015 року, складений позивачем (а.с.13-14). Відповідно до ч.1 ст. 94 КАС України якщо судове рішення ухвалене на користь сторони, яка не є суб'єктом владних повноважень, суд присуджує всі здійснені нею документально підтверджені судові витрати за рахунок бюджетних асигнувань суб'єкта владних повноважень, що виступав стороною у справі, або якщо стороною у справі виступала його посадова чи службова особа. Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 7-12, 86, 161-162, 167, 183-2 КАС України, суд, - ПОСТАНОВИВ: Позов задовольнити. Визнати дії Управління праці та соціального захисту населення Дрогобицької районної державної адміністрації Львівської області щодо скасування ОСОБА_1 права на 100-відсоткову знижку по оплаті житлової площі, комунальних послуг, а також палива з 7.11.2015року -неправомірними. Стягнути з Управління праці та соціального захисту населення Дрогобицької районної державної адміністрації Львівської області на користь ОСОБА_1 заподіяну незаконними діями шкоду в розмірі 1469,52грн. Стягнути за рахунок бюджетних асигнувань суб»єкта владних повноважень Управління праці та соціального захисту населення Дрогобицької районної державної адміністрації Львівської області на користь ОСОБА_1 судовий збір в сумі 551,20 грн. Постанова може бути оскаржена в апеляційному порядку до Львівського апеляційного адміністративного суду через суд першої інстанції шляхом подачі в 10-денний строк з дня її проголошення апеляційної скарги, а у випадку відкладення складення постанови у повному обсязі чи її прийняття у письмовому провадженні - в цей же строк з дня отримання копії постанови. Суддя О.Б.Нагірна Повний текст постанови виготовлено та підписано 06.10.2016 року.

Аноним

Категорія справи № 806/1167/16: Адміністративні справи; Справи зі спорів з приводу реалізації публічної політики у сферах праці, зайнятості населення та соціального захисту громадян та спорів у сфері публічної житлової політики, зокрема зі спорів щодо:; управління, нагляду та інших владних управлінських функцій (призначення, перерахунку та здійснення страхових виплат) у сфері відповідних видів загальнообов’язкового державного соціального страхування, у тому числі:. Надіслано судом: 01.12.2016. Зареєстровано: 28.12.2016. Оприлюднено: 28.12.2016. Дата набрання законної сили: 29.11.2016

ВИЩИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД УКРАЇНИ УХВАЛА 29 листопада 2016 року м. Київ К/800/32742/16

встановив: ...Таким чином, збільшення грошового забезпечення поліцейських, яке, за своїми складовими є ідентичним складовим колишніх працівників міліції, але за розміром більшим, є безумовною підставою для перерахунку пенсії позивача, як колишнього працівника міліції на підставіпостанови Кабінету Міністрів України від 11 листопада 2015 № 988 . Крім того слід зазначити , що Закон України від 23.12.2015 №900-VIII набув чинності після прийняття постанови Кабінету Міністрів України від 11.11.2015 №988, а тому не має зворотної дії в часі.... ...Отже, на день набрання чинності Законом №900-VIIIпостанова Кабінету Міністрів України від 11.11.2015 №988 діяла і є чинною. Суд погоджується з висновками судів поередніх інстанцій, що підставою для вчинення дій, спрямованих на перерахунок раніше призначених пенсій, в даному випадку є рішення, прийняте Кабінетом Міністрів України, про що державні органи, визначені Порядком проведення перерахунку, повідомляють орган ПФУ... ...Виходячи зі змісту касаційної скарги та оскаржуваних судових рішень, які відповідають усталеній практиці Вищого адміністративного суду України у цій категорії справ, ця касаційна скарга є необґрунтованою, а викладені в ній доводи не викликають необхідності перевірки матеріалів справи, оскільки заявник не наводить підстав, які б дозволили вважати, що суди неправильно застосували норми матеріального або процесуального права. Керуючись статтями 211, 213, пунктом 5 частини 5 статті 214 Кодексу адміністративного судочинства України, ухвалив: Відмовити у відкритті касаційного провадження за скаргою Головного управління Пенсійного фонду України в Житомирській області на постанову Житомирського окружного адміністративного суду від 13 вересня 2016 року та ухвалу Житомирського апеляційного адміністративного суду від 14 листопада 2016 року у справі за позовом ОСОБА_1 до Міністерства внутрішніх справ України , третя особа - Головне управління Пенсійного фонду України в Житомирській області про визнання протиправною бездіяльності, зобов'язання вчинити дії. Копію ухвали разом з доданими до касаційної скарги матеріалами направити скаржнику. Ухвала може бути переглянута Верховним Судом України у порядку, визначеному Кодексом адміністративного судочинства України. Ухвала оскарженню не підлягає. Суддя В.Ф. Мороз

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/63719318

Аноним

Тема: Шляхи виконання рішення судів щодо перерахунку пенсії та пільги ЖКГ. http://police-ua.com/showthread.php?t=16796

Аноним

Ирина Бакс

Только что

ЗВЕРНЕННЯ до пенсіонерів силових відомств України!!! 14 березня 2017 року м. Полтава Шановні друзі!!! Українське суспільство, на двадцять шостому році незалежності своєї держави зіткнулося з новими, небаченими до сьогодні викликами і загрозами власній безпеці. Представники влади, щоб утриматися на своїх постах та поповнити власні кишені на крові патріотів змушені іти на порушення Конституції та Законодавства України. Щоб збільшити свої статки за рахунок торгівлі із окупованими територіями, влада пішла на застосування силових методів стосовно учасників мирних заходів по блокуванню торгівлі між Україною та окупованими районами Донецької і Луганської областей (ОРДЛО). Так 13 березня 2017 року застосувавши бронетехніку та зброю правоохоронцями був розгромлений «редут» блокади торгівлі на станції Кривий Торец, а її учасники затримані. Українці, щоб зашкодити свавіллю влади змушені були від Харькова до Карпат вийти на акції Протесту. Знову горіли шини під стінами СБУ і облдержадміністрацій в Одесі, Черкасах, Вінниці , захвачено і утримуються обласні ради в Чернівцях, Волині, Івано-Франківську та Рівно. У м. Києві учасники акції протесту протестували під стінами адміністрації Президента та на Хрещетику. Підвищуючи ціни на продукти харчування, комунальні послуги залишаючи при цьому мізерні зарплати і пенсії, влада поставила український народ на межу виживання. Ми, офіцери силових відомств і ЗСУ на ряду з нашими негараздами, щодо перерахунку пенсій і поновлення пільг, не повинні стояти осторонь подій які відбуваються навколо нас. Всі ці негаразди ми з Вами щоденно відчуваємо у своїх сім’ях, у сім’ях близьких, родичів та знайомих. Я закликаю Вас, як людей честі, стати в перші шеренги протестантів і захистити простих українців від свавілля влади. В свою чергу прошу підтримати ініціативу Народного депутата України Сергія Капліна і 21 березня 2017 року о 10.00 годин прибути пенсіонерів силових відомств України під стіни МВС на вул.. Богомольця,10 для участі у безстроковій акції протесту та підтримати наші вимоги: 1. Негайне доопрацювання та реєстрація у МЮУ наказів МВС України N 45 та 138. 2. Негайно надати юридично-кваліфіковану відповідь на лист ПФУ від 14.02.2017 для подальшого процесу перерахунку наших пенсій. 3. Вирішити питання про приватизацію відомчих гуртожитків. В разі не виконання наших вимог залишаємо за собою право перейти до політичних вимог в тому числі і відставки міністра Арсена Авакова, переобрання Громадської Ради та Ради Асоціації ветеранів МВС України. Прошу на моє звернення відгукнутися Народних депутатів України, які готові підтримати нашу акцію та надати допомогу в організаційному процесі. А саме забезпечити учасників акції протесту біотуалетами, наметами, засобами підсилювача звуку і таке інше. Звертаюся до наших колег м. Києва про створення єдиного штабу для планування, координації дій, підготовки та направлення повідомлення до органів місцевої влади (на ім’я мера м. Києва). Штаб необхідно забезпечити доступним мобільним зв’язком. Місце розташування штабу, його склад і засоби зв’язку необхідно оприлюднити в мережі інтернет, щоб кожен мав змогу вирішити ті чи інші питання. Кординаторам в регіонах оголосити повну мобілізацію пенсіонерів силових відомств України. Організувати збір коштів на відправку пенсіонерів до столиці на підтримку протесаної акції. Бути готовими до роботи в режимі вахтенного методу доставки людей до столиці, а також розгортання безстрокових протестних акцій на містах. Учасникам акції при собі мати ліхтарі, та продукти харчування на сутки. На перед вдячний за розуміння: Заступник голови Координаційної ради громадських ветеранських організацій силових відомств Полтавщини Іван Кібкало

Аноним

Справа № 521/19712/16-а Провадження № 2а/521/66/17 ПОСТАНОВАІМЕНЕМ УКРАЇНИ 02 лютого 2017 року Малиновський районний суд м.Одеси у складіголовуючого судді Мурзенка М. В.при секретарі Кіліян О. В.за участю позивача ОСОБА_1представника відповідача Шумік І. В. розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Малиновського районного суду м.Одеси адміністративну справу за адміністративним позовом ОСОБА_1 до Департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради про визнання дій неправомірними, зобов'язання вчинити певні дії, ВСТАНОВИВ:

ОСОБА_1 звернувся до суду із адміністративним позовом до Управління соціального захисту населення в Малиновському районі Департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради про визнання дії відповідача неправомірними щодо скасування з 07.11.2015 року надання позивачу пільг по 50-відсотковій знижці з оплати за користування житлом та комунальними послугами, за паливо та зобов'язати відповідача поновити з 07.11.2015 року позивачу та членам його родини право на 50-відсоткову знижку з оплати за користування житлом та комунальними послугами, за паливо.

Ухвалою Малиновського районного суду м.Одеси від 02.02.2017 року замінено неналежного відповідача Управління соціального захисту населення в Малиновському районі Департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради на належного - Департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради.

Позов мотивовано тим, що з 01.12.1993 року по 15.12.2003 року позивач проходив службу в органах внутрішніх справ України, був звільнений за станом здоров'я, являється інвалідом ІІ групи у зв'язку із захворюванням, пов'язаним з проходженням служби в ОВС. Отримує пенсію відповідно до ЗУ «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб». Після звільнення з ОВС за позивачем та членами його сім'ї були збережені пільги з надання 50% знижки по оплаті жилої площі, комунальних послуг та палива, відповідно до діючого на той час ЗУ «Про міліцію» від 20.12.1990 року №565-ХІІ. Проте, з 07.11.2015 року вказані пільги скасовано. 07.11.2016 року, позивач звернувся до Управління соціального захисту населення в Малиновському районі Департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради із заявою про роз'яснення підстав скасування вказаних пільг та прийняти заходи щодо їх поновлення. 21.11.2016 року, позивач отримав відповідь, про відмову в поновленні наданні пільг та втрати права на отримання їх, у зв'язку із втратою чинності ЗУ «Про міліцію».

Вказану відмову позивач вважає протиправною. Дані обставини стали підставою для звернення до суду. З урахуванням уточнених позовних вимог. Позивач просив суд визнати неправомірними дії Департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради щодо скасування з 07.11.2015 року надання йому пільг по 50% знижці з оплати за користування житлом та комунальними послугами, за паливо, зобов'язати відповідача поновити з 07.11.2015 року позивачу та членам його сім'ї право на 50% знижку з оплати за користування житлом та комунальними послугами, та послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, а також палива, яка гарантована йому ст..22 ЗУ «Про міліцію» , в редакції станом на 25.10.2006 року та вчинити необхідні дії, відповідно до постанови КМУ від 29.01.2003 року № 117 «Про Єдиний державний автоматизований реєстр осіб. які мають право на пільги» без урахування середньомісячного сукупного доходу сім'ї позивача та без обмежень норм споживання, також просив встановити судовий контроль за виконанням рішення суду (а.с.52-53)

В судовому засіданні позивач позов підтримав, просив суд задовольнити позовні вимоги в повному обсязі. Зазначив, що скасування надання пільг є протизаконними і такими, що порушують його конституційні права.

В судовому засіданні представник відповідача заперечувала проти позову та просила суд відмовити в задоволенні позовних вимог в повному обсязі. Надала до суду заперечення проти адміністративного позову в яких зазначила, що позивач перебував на персоніфікованому обліку в базі єдиного державного автоматизованого реєстру пільговиків Малиновського району за пільговою категорією «міліціонер на пенсії» та відповідно до ЗУ «Про міліцію» мав право користуватись 50% пільгою з оплати житлово-комунальних послуг у межах норм споживання. Проте з 07.11.2015 року, позивач втратив вказане право на пільги, оскільки відповідно до п.1. 5 Прикінцевих та перехідних положень ЗУ «Про Національну поліцію» з 07.11.2015 року втратив чинність ЗУ «Про міліцію». Зі змісту ЗУ «Про Національну поліцію» випливає, що даний правовий факт не містить норм, які б передбачали пільги. Компенсації і гарантії не тільки для колишніх міліціонерів, а й для тих, які виходять на пенсію після вступу цього закону в силу(а.с.21-24)

Заслухавши пояснення осіб, що беруть участь у справі, дослідивши матеріали справи, суд доходить висновку про часткове задоволення позовних вимог, з огляду на наступне.

Судом встановлено, що позивач перебував на персоніфікованому обліку в базі єдиного державного автоматизованого реєстру пільговиків Малиновського району за пільговою категорією «міліціонер на пенсії» та відповідно до ЗУ «Про міліцію» мав право користуватись 50% пільгою з оплати житлово-комунальних послуг у межах норм споживання.

Позивач проходив службу в органах внутрішніх справ України, був звільнений за станом здоров'я, являється інвалідом ІІ групи у зв'язку із захворюванням, пов'язаним з проходженням служби в ОВС, позивачу та членами його сім'ї були збережені пільги з надання 50% знижки по оплаті жилої площі, комунальних послуг та палива, відповідно до ЗУ «Про міліцію» від 22.12.1990 року №565-ХІІ, що підтверджується копією довідки від 25.10.2006 року № 93/21064 (а.с.11), копією довідки до акта огляду медико-соціального експертною комісією серії 10ААВ №753834 від 02.04.2015 року (а.с.10) та копією пенсійного посвідчення № НОМЕР_1 (а.с.9)

Проте, з 07.11.2015 року вказані пільги скасовано, вказане визнано сторонами в судовому засіданні.

07.11.2016 року позивач звернувся до Управління соціального захисту населення в Малиновському районі Департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради із заявою про роз'яснення підстав скасування вказаних пільг та прийняти заходи щодо їх поновлення, що підтверджується копією заяви (а.с.12)

У відповідь на свою заяву, позивач отримав лист від 17.11.2016 року, з якого вбачається, що позивач втратив вказане право на пільги, оскільки з прийняттям ЗУ «Про Національну поліцію» з 07.11.2015 року втратив чинність ЗУ «Про міліцію». Також ВРУ 23.12.2015 року внесла зміни у прикінцеві та перехідні положення Закону «Про Національну поліцію» щодо забезпечення гарантій соціального захисту колишніх працівників внутрішніх справ та членів їх сімей. Зокрема, за колишніми міліції, у тому числі пенсіонерами, а також членами їх сімей, зберігаються пільги, компенсації та гарантії, передбачені Законом «Про Національну поліцію» для колишніх поліцейських, членів їхніх сімей, інших осіб. Проте пільги на житло-комунальні послуги вказаним законом не передбачені(а.с.13)

Відповідно ст. 17 Конституції України, що держава забезпечує соціальний захист громадян України, які перебувають на службі у Збройних Силах України та в інших військових формуваннях, а також членів їхніх сімей.

Відповідно до ст. 19 Конституції України , органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Відповідно до ст. 22 Конституції України , конституційні права і свободи гарантуються і не можуть бути скасовані. При прийнятті нових законів або внесенні змін до чинних законів не допускається звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод.

Під час проходження служби в ОВС (міліції) позивачем та під час звільнення зі служби за станом здоров'я , згідно з ч.1,2 ст. 22 ЗУ «Про міліцію» від 20.12.1990 № 565 ХІІ( в редакції чинній на момент призначення пільг) було передбачено, що держава гарантує працівникам міліції соціальний захист. Працівники міліції користуються пільгами при розподілі житла, встановленні квартирних телефонів, влаштуванні дітей у дошкільні заклади, вирішенні інших питань соціально-побутового забезпечення у порядку, передбаченому законодавством України також передбачено, що працівникам міліції та членам їх сімей надається 50-процентна знижка по оплаті жилої площі, комунальних послуг, а також палива. За працівниками міліції, звільненими зі служби за віком, хворобою або вислугою років, зберігається право на пільги за цим Законом (ч. ч. 4,6 ст.22 ЗУ «Про міліцію»)

У справі щодо пільг, компенсацій і гарантії, Рішення Конституційного Суду України від 20 березня 2002 року №5-рп/2002 Конституційний Суд України вважає, необхідність додаткових гарантій соціальної захищеності цієї категорії громадян як під час проходження служби, так і після її закінчення зумовлена насамперед тим, що служба в Збройних Силах України, інших військових формуваннях та правоохоронних органах держави пов'язана з ризиком для життя і здоров'я, підвищеними вимогами до дисципліни, професійної придатності, фахових, фізичних, вольових та інших якостей.

Також багато пільг, встановлених законами України "Про міліцію" , [HTML_REMOVED]Про прокуратуру" тощо, є не пільгами, а гарантіями та іншими засобами забезпечення професійної діяльності окремих категорій громадян, ефективного функціонування відповідних органів. Зупинення пільг, компенсацій і гарантій для військовослужбовців та працівників правоохоронних органів без відповідної матеріальної компенсації є порушенням гарантованого державою права на їх соціальний захист та членів їхніх сімей.

Аноним

Правова позиція Конституційного Суду України з питань обмеження пільг, компенсацій і гарантій військовослужбовців та працівників правоохоронних органів полягає в тому, що комплекс організаційно-правових та економічних заходів, спрямованих на забезпечення їх соціального захисту та їхніх сімей (у тому числі знижка плати за користування житлом (квартирної плати), паливом, телефоном та плати за комунальні послуги (водопостачання, газ, електрична та теплова енергія), зумовлений не втратою працездатності, безробіттям або відсутністю достатніх засобів для існування стаття 46 Конституції України), а особливістю професійних обов'язків, пов'язаних з ризиком для життя та здоров'я, певним обмеженням конституційних прав і свобод, у тому числі права заробляти матеріальні блага для забезпечення собі і своїй сім'ї рівня життя, вищого за прожитковий мінімум.

Здійснення таких заходів не залежить від розміру їх доходів чи наявності фінансування із бюджету, а має безумовний характер (Рішення Конституційного Суду України від 6 липня 1999 року N 8-рп/99 у справі щодо права на пільги; від 20 березня 2002 року N 5-рп/2002 у справі щодо пільг, компенсацій і гарантій; від 17 березня 2004 року N 7-рп/2004 у справі про соціальний захист військовослужбовців та працівників правоохоронних органів).

Позбавлення певних категорій громадян пільг та компенсацій означає не лише суттєве обмеження прав особи, звуження їх змісту та обсягу, а й дискримінацію непрацездатних, приниження людини, зневажання її честі й гідності, повагу до яких закріплено на конституційному рівні.

Відповідно до частини першої статті 19 Закону України від 5 жовтня 2000 року № 2017-І 11 «Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії» виключно законами України визначаються пільги щодо оплати житлово-комунальних, транспортних послуг і послуг зв'язку та критерії їх надання.

Аналіз наведених норм права з урахуванням ретроспективного правового регулювання відносин у сфері соціального захисту громадян та системного і логічного з'ясування змісту цих норм дає підстави для висновку, що безпосередньому забезпеченню і судовому захисту підлягають законодавчо закріплені права громадян, зокрема й ті, які встановлюють певні соціальні пільги. Відшкодування витрат, пов'язаних із наданням пільг працівникам міліції, звільнених за віком, хворобою або вислугою років, має здійснюватися без обмежень норм споживання.

Вказане відповідає правовій позиції, викладені в постанові Верховного суду України від 10.05.2016 року справа № 0870/5751/12, який також зауважив, що обмеження (звуження) соціально-економічних прав учасників відносин із надання комунальних послуг, установлених законом, посилаючись на неспроможність їх фінансового забезпечення не допускається.

Згідно п. 5 Постанови Пленуму ВСУ «Про застосування Конституції України при здійсненні правосуддя» від 01.11.96 року зазначено, що судам необхідно виходити з того, що нормативно-правові акти будь-якого державного чи іншого органу підлягають оцінці на відповідність як Конституції, так і закону.

Якщо при розгляді справи буде встановлено, що нормативно-правовий акт, який підлягав застосуванню, не відповідає чи суперечить законові, суд зобов'язаний застосувати закон, який регулює ці правовідносини.

Ураховуючи наведене, при наданні пільг позивачу мають застосовуватися норми, що визначають розмір та порядок пільг позивача, які діяли на момент їх призначення.

Враховуючи викладене, адміністративний позов в частині визнання неправомірними дій відповідача щодо припинення надання ОСОБА_1 пільг, передбачених ч. 4 ст. 22 Закону України «Про міліцію» в редакції станом на 07.11.2015 р. та зобов'язання відповідача поновити позивачу з 07.11.2015 р. надання пільг, передбачених ч. 4 ст. 22 Закону України «Про міліцію» підлягає задоволенню.

Водночас суд не вбачає правових підстав для задоволення позову в частині зобов'язання відповідача вчинити необхідні дії, відповідно до постанови КМУ від 29.01.2003 року № 117 «Про Єдиний державний автоматизований реєстр осіб. які мають право на пільги» без урахування середньомісячного сукупного доходу сім'ї позивача та без обмежень норм споживання, оскільки зазначений спосіб захисту порушеного права, обраний позивачем, не є самостійним та ефективним в розумінні ст. 13 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод від 04.11.1950 р., оскільки задоволення позову шляхом зобов'язання відповідача відновити позивачу надання відповідних пільг передбачає вчинення відповідачем всіх необхідних дій для відновлення його права.

Також не підлягає задоволенню позов в частині зобов'язання відповідача поновити відповідні пільги членам родини позивача, оскільки зазначені особи самостійно з відповідними вимогами до суду не звертались, суд не вправі вирішувати питання щодо прав та обов'язків невизначених осіб, не залучених до участі у справі.

Відповідно до ст.94 КАС України, за рахунок бюджетних асигнувань Департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради в дохід держави підлягає стягненню судовий збір в сумі в сумі 551 грн. 20 коп.

Керуючись ст.ст. 6-12, 71, 86, 94, 98, 159-163 КАС України, суд,

ПОСТАНОВИВ:

Адміністративний позов задовольнити частково.

Визнати неправомірними дії Департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради щодо припинення надання ОСОБА_1 пільг, передбачених ч. 4 ст. 22 Закону України «Про міліцію» в редакції станом на 07.11.2015 р.

Зобов'язати Департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради поновити з 07.11.2015 р. надання ОСОБА_1 пільг, передбачених ч. 4 ст. 22 Закону України «Про міліцію» в редакції станом на 07.11.2015 р.

В задоволенні адміністративного позову в іншій частині відмовити.

Стягнути в дохід держави за рахунок бюджетних асигнувань Департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради судовий збір в сумі 551 грн. 20 коп.

Постанова можебути оскаржена в апеляційному порядку до Одеського апеляційного адміністративного суду через суд першої інстанції на протязі 10 днів з дня її проголошення. У разі застосування судом частини третьої статті 160 цього Кодексу, а також прийняття постанови у письмовому провадженні апеляційна скарга подається протягом десяти днів з дня отримання копії постанови.

Суддя М. В. Мурзенко

Аноним

Суды после двух принятых судебных решений ВАСУ не в пользу пенсионеров теперь отказывают в удовлетворении исков о восстановлении льготы...Очень прискорбно, но через суды мы свое право на льготы УЖЕ восстановить не сможем. Власть сделала свое черное дело...

~= А Д В О К А Т =~

Так подавайте Верховный, а потом в Европейский. Ведь ВАСУ не выше Конституции и ЕСПЧ ! Тем более что их реорганизовывают как явление с переводом в Верховный Суд Украины уже в качестве его подразделений...

Аноним

Уважаемые киевляне и все неравнодушные жители Украины! Поддержите своим голосом электронные петиции на сайте Киевской городской рады:

  • о возврате названия Московский проспект (ныне он проспект бендеры) https://petition.kievcity.gov.ua/petition/?pid=6314

  • о запрете переименовывать проспект Ватутина https://petition.kievcity.gov.ua/pet...pid=6306&icf=1

  • вернуть историческое название улицы Беззаковской (ныне улица петлюры) https://petition.kievcity.gov.ua/petition/?pid=6313

  • вернуть историческое название улице Большая Никольская (ныне она улица мазепы) https://petition.kievcity.gov.ua/petition/?pid=6315

Всё это займёт у Вас не более 5 минут. Нужно ввести ФИО (можно даже любой от фонаря), адрес эл.почты и номер телефона, на него придёт код подтверждения. Всё, регистрация пройдёна и тогда уже можно подписывать каждую понравившуюся Вам петицию. Друзья, вернём Киеву нормальные названия улиц!!!

При написании ответа используется разметка Markdown.